7. mars 2014

Webinar om PLN: "flipped classroom style"

De siste to årene har jeg jobbet mye med PLN. PLN står for personlig læringsnettverk og innebærer at studentene aktivt deltar i nettverk for å bygge kunnskap. Gjennom informasjonsinnhenting, kommunikasjon, samhandling og refleksjon, nås fastsatte læringsutbytter. Lærerens rolle blir veileder, tilrettelegger og motivator.

Den 20. mars kl 12-13 arrangerer vi et webinar for å dele erfaringer om PLN brukt i undervisning. Det er mange måter å bruke PLN i undervisningen på. Ved å dele erfaringer kan vi lære av hverandre.


Webinaret går av stabelen den 20. mars kl 12-13 og skjer i form av såkalt "flipped classroom" hvor du forbereder deg litt i forkant, og så tar vi en diskusjon og erfaringsdeling derfra. Jeg skal innlede og Jørgen Yri (Cyberkaff) står for vertskapet denne gangen.

I dette webinaret legger vi opp til diskusjon og erfaringsutveksling knyttet til PLN. Vi kjører som sagt webinaret i form av "flipped classroom", og det er derfor en fordel om du ser minst en av disse tre filmene i forkant:
 1. https://www.youtube.com/watch?v=n5RwFF_8jl8 (3 minutter)
 2. https://www.youtube.com/watch?v=gowOiVsjI9U (14 minutter)
 3. https://www.youtube.com/watch?v=Ous4rAaXq6U (11 minutter)
MERK: Har du lest de siste blogginnleggene på PLN-bloggen, så har du kanskje sett filmene allerede.

Innleder på webinaret er Svend Andreas Horgen, høgskolelektor fra Høgskolen i Sør-Trøndelag og prosjektleder for et prosjekt om PLN støttet av Norgesuniversitetet (2012-2013).

Mer detaljert invitasjonstekst finer du her, og den er det fritt frem for å dele: https://docs.google.com/document/d/1t_2Fb5f6IvUBjrD0fv52xBGICBDYwFQ6G-JEM-pT20Y/edit?usp=docslist_api

Praktisk:


Møtet foregår gjennom Adobe Connect.  Opplæring i Adobe Connect - anbefales for førstegangsdeltakere:  http://www.youtube.com/watch?v=Q6j_-F8Wr1s

Universitetet i Nordland har også laget en serie med introduksjonsvideoer til bruk av Adobe Connect: https://support.ecampus.no/services/relay/feed/

Adobe-opplæring: http://www.uninett.no/adobeconnect/

Håper du vil delta, enten det er for å dele erfaringer eller for å høre på andres erfaringer. Vel møtt! 

10. desember 2013

Refleksjoner om bruk av Adobe Connect i undervisning

Jeg har holdt mange forelesninger, undervisningsøkter og såkalte webinarer i Adobe Connect, og i senere tid i Microsoft Lync. Jeg var så heldig å bli utfordret av Nordland Fylkeskommune om å holde kurs om Adobe Connect i nettbasert undervisning for lærere som underviser på Nettskolen i Nordland. Kurset er delt i to (grunnleggende og videregående) og bygger på egne erfaringer og beste praksis for bruk av Adobe Connect i en nettbasert undervisningssituasjon. Jeg har nå holdt det grunnleggende kurset om Adobe Connect, med fokus på:

 • hvordan planlegge en undervisningsøkt i AC med varierte aktiviteter?
 • hvordan utnytte grunnleggende AC-funksjonalitet pedagogisk og sette inn i en fagdidaktisk sammenheng?
 • hvordan utnytte pod-er til å skape engasjement, motivasjon og aktivitet? Chatten, polls og liknende. 
 • hvordan integrere bruk av egnede Web 2.0-verktøy for å forsterke utbyttet av en undervisningsøkt med AC?
 • hvordan bruke mulighetene i AC til å utfordre elevene til å delta aktivt i undervisningen, for eksempel ved å presentere hver sin løsning på en oppgave, diskutere i summegrupper og liknende?

En utfordring når en underviser med Adobe Connect eller tilsvarende nettbaserte verktøy, er at en går inn i en modus hvor en som lærer deler skjermen sin (typisk en powerpoint) og så snakker i 1-2 timer, kanskje med litt input innimellom via chat etc. Dette er vel og bra, men verktøyene åpner for at elevene/studentene er mye mer aktive. En kan variere undervisningen i stor grad og spille på mulighetene som verktøyet gir. Dette er mitt hovedpoeng, og gjennom kurset viste jeg mange konkrete måter å skape slik aktivitet på.

Et eksempel er bruk av polls (avstemninger), som en kan bruke pedagogisk på mange ulike måter. Som vist i skjermdumpen nedenfor var de fleste deltakerne enige i at små avstemninger med fordel kan brukes:


Her er en forklaring om hvordan du kan lage en ny poll i Adobe Connect (forklaringen er laget i Evernote). 

Om en ukes tid skal jeg ha et videregående kurs som fokuserer på 
 • hvordan gjennomføre effektive og god veiledningsmøter med AC (Adobe Connect).
 • hvordan bruke AC som plattform for samarbeid og samhandling (ikke bare i undervisningssituasjon, men også i en jobbsituasjon).
 • hvordan tilrettelegge for gode nettbaserte samarbeidsforhold i AC hvor elevene lærer sammen uten at læreren nødvendigvis må delta.
 • hvordan arrangere webinarer i AC med eksterne bidragsytere (f.eks fra næringslivet) for økt motivasjon og faglig relevans.
 • hvordan utnytte mulighetene som avanserte pods i AC gir.
 • ulike måter å gjøre videoopptak av en økt i AC for å kunne transformere synkrone økter til asynkront lærestoff. 
 • hvordan tenke helhetlig for variert bruk av AC gjennom et helt semester. 

Det blir gøy. Adobe Connect er et fantastisk verktøy, men uavhengig av hvilket verktøy en bruker, så er det lærerens pedagogiske og metodiske tilnærming som står helt sentralt.

Det er lærerikt å holde slike kurs, og hjelper min egen refleksjon som lærer slik at mine studenter kan dra nytte av det gjennom den undervisningen jeg gir dem.

Spørsmål til deg: Hvordan bruker du Adobe Connect eller tilsvarende synkrone verktøy i din undervisning? 

24. august 2013

Nytt fag om PLN - nesten gratis

Kortversjon: 

Et nytt, nettbasert fag på 10 studiepoeng om PLN - personlig læringsnettverk starter 3.september. Siden det er del av et forskningsprosjekt koster det nesten ingenting å delta nå i høst. PLN er en nyttig metode for personlig læring (livslang læring) som kan brukes av lærere eller av elever/studenter. Men hvordan - det er et spørsmålet :-)
Vårt svar er faget PLN - personlig læringsnettverk (10 studiepoeng, IFUD1049): http://www.aitel.hist.no/fag/pln/

Lengre forklaring: 

PLN står for "personal learning network" eller personlig læringsnettverk på norsk. Det handler om å lære i nettverk med andre. Både på et personlig plan, som støtte i undervisningen og som undervisningsopplegg for elever/studenter. Bruk av sosiale medier er nærliggende, men ikke nødvendig. Mange setter likhetstegn mellom Twitter og PLN, men PLN kan være mye mer enn Twitter.

Vi starter nå opp et 10 studiepoengsfag om PLN, nettbasert. Det er nesten gratis første gang. Hvorfor? Fordi faget utvikles som del av et forskningsprosjekt i regi av Norgesuniversitetet. Jeg leder prosjektet og er faglærer i faget, men også andre deltar.

Normalt ville et 10 studiepoengsfag (som for eksempel IKT i læring) koste 10.000 kroner som nettstudium (vi har omtrent samme pris som konkurrenter per studiepoeng). Men så har vi valgt å sette 1.000,- i pris første gang det kjøres. Altså 1/10 av ordinær pris. Egentlig kunne det vært gratis, men da ville vi vært i den bisarre situasjonen at vi hadde fått veldig mange som hadde tatt faget bare for å samle studiepoeng. Derfor en symbolsk, lav kostnad for å sile ut de som faktisk brenner for å lære om læring.Dersom du er interessert i IKT i læring, så er faget relevant for deg. Dersom du er interessert i hva sosiale medier og PLN/PLE er, så vil du få mange svar i dette faget. Eller kanskje du har en kollega som vil lære seg noe slikt.

Vi fokuserer både på teori og verktøy, på strategier og læringsteorier i faget.

Faget kan du lese mer om her: http://www.aitel.hist.no/fag/pln/

Påmeldingsfrist: 2.september. Oppstart er 3.september, men som vanlig hos oss skjer det meste asynkront så du kan jobbe med stoffet nokså fleksibelt. Webinarene som skal arrangeres i faget, er riktignok synkrone, men valgfrie å delta på og det blir også gjort videoopptak av dem.

For deg som vil vite enda mer om PLN:
Det blir som nevnt arrangert flere webinarer om PLN utover høsten. Primært myntet på de som tar faget, men også åpent for alle som vil i tillegg. Få varsling via e-post om slike webinarer (og kun det) ved å melde deg på e-postlisten for webinarvarsling her: http://bit.ly/webinarepost

Høres et slik fag relevant ut som bidrag til feltet "IKT i læring"? Kommentarer mottas som vanlig med takk!

21. april 2013

Macheist - anbefales for alle med Mac


Macheist er en billig måte å få gode programmer til den som har Mac. Nå er det en såkalt Nano-bundle å få kjøpt for 58 kroner (10 USD). Jeg var litt avvventende, men brukte noen minutter i dag på å sjekke ut hvilken nytte programmene kunne gi. Det er bare 2 dager igjen av tilbudet per 21.apr. 2013.

Du verden. Dette var en bra pakke fra Macheist. Prismessig, men det er underordnet. Det er det effektivitetsmessige potensialet som er så bra. Så bra at jeg i min entusiasme blogget om det på jobb-bloggen: http://blogg.itfag.hist.no/2013/04/21/hvorfor-kjope-macheist-nano-bundle-3. Les detaljene der for hvorfor du bør kjøpe Macheist Nano Bundle 3. Jeg anbefaler nemlig dette på det sterkeste. Følgende programmer er helt geniale:

 • Fantastical: Har mange logiske snarveier. Raskere måte å sjekke kalenderen på fins ikke! Kanskje Alfred eller Launchbar, men Fantastical er mer visuell og derfor bedre. 
 • AirServer: Speil din iPad eller iPhone til Mac-en. Hvorfor er det lurt? Skriver mer om det i blogginnlegget, så les heller argumentene mine der, og pass på å lese den første bloggkommentaren nederst. 
 • Clarify: Lag små tutorials på 2 minutter, smartere enn å sende e-post og forklare ting med tekst, raskere enn å lage video av skjermen
 • PathFinder: Mye bedre Finder enn Finder på Mac. 

17. april 2013

Effektiv jobbing med ekstern skjerm

Her er et eksempel på hvordan en kan bli mer effektiv med ekstern skjerm. Jeg skriver en del lærestoff, og da må jeg typisk gjøre research, se på eksempler på nett, skrive programmeringskode og liknende - samtidig som jeg lager selve lærestoffet.

Dette bildet viser hvordan jeg har satt skjermen på høykant (vridd 90 grader) og plassert den "over" den bærbare maskinens skjerm. Dermed kan jeg se opp i stedet for å vri hodet. Med en skjerm på høykant vil for eksempel et word-dokument vise veldig mye tekst samtidig. Det kan være nyttig når du trenger å få oversikt (et alternativ er å bruke et bedre program enn Word, for eksempel Scrivener som jeg har blogget om tidligere).Vridd på lavkant vil skjermen være så bred at du lett kan plassere to dokumenter side om side. Alt dette kan en selvsagt gjøre til en viss grad på bare en skjerm, men med ekstern skjerm øker mengden du kan se på samtidig. Jeg er tilhenger av å fokusere på det en skal gjøre, og det betyr ofte å se på bare en applikasjon om gangen, men noen ganger - som når en skriver lærestoff - er det nødvendig å se på flere ting samtidig.

Hvilke erfaringer har du med ekstern skjerm?

11. april 2013

Kanskje den beste presentasjonen teknisk sett jeg har sett

Om en snakker presentasjonsteknikk, evne til å utforme spennende presentasjoner og ikke minst formidlingsteknikk, er det få personer i verden som slår professor Lawrence Lessig. Bare ved å se teknikken og bli inspirert av noe av det, kan du gjøre dine nåværende presentasjoner betydelig bedre.

I TED-talken: We the People, and the Republic we must reclaim har du to gulrøtter i vente:

 1. En fantastisk presentasjonsteknikk som er øvd inn til minste detalj
 2. Et meget interessant budskap som er verdt å få med seg


Har du noen eksempler på gode presentasjoner som en kan lære av?