23. september 2014

Hvordan utvikle en god MOOC

Stadig flere ønsker å utvikle MOOC-tilbud. Det er bra, men det er også viktig å formidle at det er en krevende øvelse. 

Jeg har skrevet en artikkel i siste nummer av Synkron (utgitt av Fleksibel utdanning Norge, FUN) om våre erfaringer fra Norgesuniversitetet-prosjektet "MOOC for IKT i læring" som pågår nå i disse dager. Artikkelen handler om at  det er viktig ved MOOC-utvikling) å se på følgende kategorier i sammenheng: 
 - pedagogiske
 - faglige
 - teknologiske
 - vurderingsmessige
 - økonomiske
 - administrative
 - (organisatoriske)

Du kan lese hele artikkelen i Synkron nr 2, 2014 (side 16-19), tilgjengelig på: 
http://issuu.com/fleksibel_utdanning_norge/docs/synkron_master2_2014nett__/16  1 kommentar: