2. januar 2007

Hva er RSS?

Hvordan kan du følge med på denne og andre blogger? Svaret ligger i RSS - nyheter kommer til deg og du slipper å sjekke selv etter endringer

Jeg har laget en gjennomgang om RSS som du finner på http://aitel.hist.no/~svendah/veiledere/rss-eksempel.php. Der ser du hvordan du kan sette opp RSS i for eksempel Thunderbird. Under ser du et eksempel på hvordan du kan sette opp en RSS-kanal til å bli skjermsparer i Mac OS X. Veldig flott å se på i praksis!

2 kommentarer: