28. februar 2008

Hvordan oppnå pedagogisk bruk av LMS?

I går holdt jeg seminar/kurs i regi av TISIP om pedagogisk bruk av LMS (it's learning) i Bodø. Deltakerne var superbrukere under Nordland Fylkeskommune. De siste gangene har jeg kjørt kompetansekartlegging på forhånd, noe som fungerer utmerket og legger flotte rammer for en god dialog. På ca 4 timer tok vi opp følgende tema:

 • Hva er god læring?
 • Oppsummering av kompetansekartleggingen de har tatt på forhånd
 • Pedagogisk bruk av undersøkelser
 • Pedagogisk bruk av forum
 • Pedagogisk bruk av tester
 • Blogging

Ingen læringsplattformer (LMS-systemer) er perfekte. Mange lærere er grunnleggende skeptiske til LMS og digitale aktiviteter. Et vanlig utsagn (som jeg også bruker) er at de fleste lærere bruker systemene til ren informasjonsspredning og som effektiviseringsverktøy. Undersøkelser vi har gjort ved HiST og i NVU sin faggruppe for Studiestøttesystemer, støtter opp under dette.

Jeg observerer likevel at det blir et stadig større fokus i skoleverket og UH-sektoren på mer avansert, gjennomtenkt og planlagt bruk av LMS-systemene. Det er også morsomt å se at lærere (som deltar på seminarene jeg har holdt) raskt er med på de gode eksemplene og spinner videre på disse for å sette de inn i sin kontekst. Målet med slike seminarer er å inspirere, motivere og kanskje vise til ny metodikk for å jobbe mer kreativt med læringsplattformen. Jeg er optimistisk og tror det er mulig å snu trenden slik at systemene, om få år, jevnt over kan brukes godt gjennomtenkt og pedagogisk. Det vil være til beste for læringen. Hva tror du - er det mulig å få brorparten til å bruke digitale verktøy og systemer pedagogisk?

4 kommentarer:

 1. Jeg har nylig sett eksempler på at en del grunnskoler ser på bruk av LMS som del av vurderingsarbeidet (digitale mapper). Dvs at de ser på hvordan LMS´ene kan anvendes for å dokumentere læring og ikke nødvendigvis som del av selve læringsarbeidet. Man kan gjøre det ved å la læringsarbeidet foregå i klasserommet som vanlig. Dokumentasjonen kan være rapporter, tester, presentasjoner, bildemateriale (bildefortellinger) og/eller film som lastes opp i LMS´en. Prosessen kan foregå ved kun vurderingsmapper eller som en kombinasjon av arbeids- og vurderingsmapper.

  Ellers merker jeg meg også at den største utfordringen i mange grunnskoler fortsatt er for dårlig tilgang på datamaskiner og at kompetansen hos både lærer og skoleleder er mangelfull.

  SvarSlett
 2. Prøvde å sende deg en epost med spørsmål om dette kursopplegget om itslearning, men den har kanskje ikke kommet fram. Prøver derfor denne litt klønete måten å stille et spørsmål på.

  Det jeg lurte på var hva slags nivå du forutsetter på deltagerne på dette kurset (annonsert her: http://www.tisip.no/public/kurs/kurs.jsp ). Er dette begynneropplæring, avansert, superbruker? Siden jeg nylig ble utnevnt til itslearning-ansvarlig på skolen vil jeg gjerne oppdatere meg litt. Er særlig interessert i om du har gode innspill på bruk av plattformen i forbindelse med innføring av bærbare til alle elever, som vi visstnok får til høsten.

  SvarSlett
 3. Tom Erik: Takk for mange nyttige innspill! Du har sikkert rett i at dårlig tilgang til datamaskiner og manglende kompetanse fortsatt er en festbrems for det gode digitale liv i skolen!

  Joepett: Jeg fikk mail av deg, og har svart nå. Mye i innboksen og mye undervisning, beklager sent svar. Kort fortalt: Jeg tar meg gjerne en tur til dere ang pedagogisk bruk av LMS!

  SvarSlett
 4. Vi tok i bruk It´s learning høsten 2007 til store protester fra lærerkollegiet. Det ble blant annet annonsert at all intern informasjon skulle legges ut på ITL i forkant av møtene. Alle aktiviteter i de ulike trinnene skulle legges ut på ITL. Alle ble også invitert til å delta i pedagogiske diskusjoner på ITL. Videre skulle alle trinn ta i bruk ITL i undervisningen.

  Erfaringene så langt er blandet: Selv om all informasjon blir lagt ut på ITL, har vi likevel informasjonsmøter som
  tidligere, der alt som er lagt ut på ITL gjennomgås. Å bruke ITL som informasjonskanal kan ikke sies
  å ha vært en suksess. Jeg mener at det er å misbruke ITL som læringsplatform.

  Alle elevene har nå tatt i bruk ITL, dvs at de i det minste har vært innom og sett hva det er. Noen trinn har kommet langt og bruker ITL ukentlig i f.eks. leksearbeidet. Innlevering av oppgaver, tester, undersøkelser, diskusjoner, prosessorienterte
  skrivoppgaver mm.

  For de alle minste elevene og for elever som har benytter pcer i liten grad hjemme, ser vi fram til at ITL kommer med en versjon for barneskolene en gang dette året, med færre valg, flere illustrerte ikoner og bedre oversikt. Hurra.

  Eleven er svært ivrige og motiverte i arbeidet via ITL. Dette får enkelte lærere til å bli mistenksomme. Det kan av og til synes som om at når elevene har det moro og er motiverte, så mener noe lærere at elevene umulig kan lære noe som helst? Underlige greier.

  Jo da, det kan være at ITL eller andre LMSer kan få flere lærere til å ta steget og oppdage og ta i bruk noen av de mulighetene som digitale læringsressurser kan gi
  innenfor en pedagogisk ramme. Men jeg mener og at det alltid vil være noen lærere som aldri vil eller rett og slett ikke evner å ta et slikt steg. De bør etter mitt syn få hvile i fred.

  SvarSlett