16. mai 2008

Er du virkelig oppdatert?

WikipediaVision er en morsom webside som visualiserer nye innslag i Wikipedia på et Google-kart. En kan klikke på lenkene direkte for å se nye artikler. Det er morsomt å klikke på en artikkel og så verifisere fra historikken at siden vitterlig en live-oppdatering av hva som skjer på Wikipedia! Tjensten tar ikke med seg alle bidrag. Det er rett og slett for mange bidrag, og i tillegg er det kun anonyme oppdateringer med IP-adresse som kan stedfestes, som legges ut. Likevel gir denne websiden et bilde av at Wikipedia er et gigantisk, kontinuerlig dugnadsprosjekt!

Det fins en tilsvarende tjeneste for Flickr: Flickrvision og den kan i tillegg vises i 3D

Hvis du føler behov for å se hva andre gjør akkurat nå rundt om i verden, kan du se på TwitterVision, en visning av nye Twitterbidrag. Her er noen Twitter-slagere som du kanskje gikk glipp av? ;-)

Kjenner du til liknende nyttige/morsomme tjenester?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar