17. september 2009

Elevmedvirkning: Impulskonferansen 2009

Jeg deltar på Impulskonferansen med foredrag i plenum om "Web 2.0 i undervisningen" (1 time) og deretter ca 2,5 timer praktisk økt i parallellsesjon. Akkurat nå hører jeg på andres foredrag. Det er veldig interessant, og jeg tok noen notater for meg selv som viste seg å være et passende blogginnlegg - også fordi jeg skal vise blogg senere i dag og da er det greit med et oppdatert innlegg på egen blogg. Eva var for øvrig raskest ute (ser jeg på Twitter) med referat som live-blogger.

Det var et interessant og bra foredrag om elevmedvirkning fra Elevorganisasjonen (elev.no). Særlig interessant er det at elevene kan bidra aktivt i planleggingen av hvilke aktiviteter de skal gjøre for å nå et gitt læringsmål. En kan sette opp en matrise kolonnene:

 1. Læringsmål
 2. Aktivitet/arbeidsmetode
 3. Vurdering

Som eksempel ble det blant annet pekt på at hvis læringsmålet er å "lære noe om en historisk person", så kan aktiviteten være å lage et rollespill. Vurderingen blir da kanskje fremføring av rollespillet. Et annet eksempel er læringsmål som går på "Religion". Da kan fordypning i litteratur og liknende være aktivitet, mens elevundervisning kan være vurdering.

Poenget med en slik matrise der en setter opp læringsmålene og planlegger aktivitetene, slik jeg ser det, er at den tydeliggjør hvordan alt henger sammen utover i semesteret. Elevorganisasjonen påpeker at læreren ikke trenger å planlegge og bestemme alt selv - det er viktig at elevene bidrar. Mitt tips her er at en som lærer kan kjøre en spørreundersøkelse der en ber om forslag til mulige aktiviteter+vurdering fra elevene, for ulike læringsmål. Deretter kan en sette opp alle forslagene og kjøre en "poll" i klasserommet der elevene endelig bestemmer hva de skal gjøre. Dette blir både demokratisk og en kreativ prosess. Da skapes engasjement og eierforhold til læringsmålene.

2 kommentarer:

 1. Hvordan ser en slik matrise ut? Har du et eks?

  SvarSlett
 2. Eva tok bilde av matrisen som ble vist, og det finnes nederst i bloggposten hennes:

  http://evabra.wordpress.com/2009/09/17/liveblog-impulskonferansen-elevmedvirkning/

  Dersom en har alle læringsmålene som en skal gå gjennom nedover, så viser jo denne matrisen mye av det totale bildet gjennom et semester. Da ser en fort hvilke aktiviteter som går igjen, hvordan underveisvurderingen henger sammen og i det hele tatt tror jeg et slikt oppsett har mye for seg. Jeg skal prøve å sette opp min egen undervisning på denne måten. Det blir en systematisert plan der en ikke bare lister opp hva en vil gjøre, men knytter opp til læringsmål og vurdering. Håper dette gav svar!

  SvarSlett