20. januar 2010

Videreutdanning: Fag om IKT og læring

Jeg er høgskolelektor og har både campusundervisning og fjernunderviste fag. Jeg vil nå fortelle kort om to fag om "IKT og læring". De kan nemlig tas som rent fjernstudium fra hvor du vil i Norge. Ingen eksamen, men godkjent/ikke godkjent basert på innleveringsarbeider underveis. Ingen samlinger, men aktivt bruk av Internett. 6 studiepoeng fra Høgskolen i Sør-Trøndelag som formell belønning.

Nå den 26.januar starter fagene opp for fjerde gang. Avslutning er i starten av mai (altså ca 3 måneder varighet). Har du en kollega som du tror vil lære mer om hvordan Web 2.0 generelt, blogg, wiki, LMS generelt, digitale tester, forum og så videre kan brukes på en god måte i undervisningen, så er påmeldingsfristen nå snart. Passer for faglærere i grunnskole, videregående skole og høgere utdanning. De aller fleste tar fagene parallelt med vanlig arbeid. Nettbaserte studier skal være fleksible!

Du har kanskje sett at jeg på denne bloggen kjører flere tipsserier. Tipsserien som er satt i gang nå om Web 2.0 er delvis motivert i LN504D-faget. Tipsserien som snart er ferdig om digitale tester har rot i modul 2 og 3 (av 6) i LN392D-faget.

Rent objektivt: Fagene har fått veldig gode tillbakemeldinger av de som tidligere har tatt dem. Rent subjektivt: Det fins mange EVU-tilbud om IKT og læring. Jeg er faglærer i ett (ehhh, to) av dem. Jeg har reist mye rundt på kurs, konferanser og seminarer i både UH-sektoren og vgs/grunnskole, og ser at det er behov for å øke kompetansen om "IKT og læring". Det nytter ikke å snakke om pedagogikk uten å samtidig få det praktiske i fingrene, og gjerne over litt tid. Jeg ønsker også oppriktig at mange flere lærere skal få et bedre forhold til IKT, fordi IKT vil spille en sentral rolle i fremtiden. Det gjelder å utruste seg for morgendagens skole.

Det er forresten veldig lærerikt å være faglærer på slike fag, og jeg gleder meg til ny oppstart. Tips gjerne en kollega om du tror at akkurat HiST-tilbudet er interessant :-)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar