27. mai 2014

Hvordan designe en god MOOC

Til høsten skal vi som kjent tilby faget IKT i læring som MOOC, helt gratis. I den forbindelse lærer vi mye om MOOC, og bruker en utviklingsmetode som heter CCeD (Concurrent e-learning Design) til å designe MOOC-faget.

Den 26. mai holdt jeg et innlegg på konferansen «MOOC for arbeidslivet» i Oslo. Du kan se presentasjonen nedenfor. Hovedidéen i presentasjonen kan oppsummeres slik:


MOOC-utvikling er komplekst, og for å lykkes er det nødvendig med en systematisk tilnærming og analyse hvor fageksperter samhandler. I stedet for å starte med å velge mellom xmooc og cmooc, eller herme etter andre, må en heller stille seg en rekke sentrale spørsmål. Vi har gjennom et MOOC-prosjekt støttet av Norgesuniversitetet kommet fram til fem hovedkategorier med en rekke spørsmål og problemstillinger som en må ta stilling til. Design av en god MOOC krever samarbeid og deling av ekspertise, fordi veldig få personer har nødvendig oversikt og detaljkunnskap om alle fem hovedområder på en gang.Merk at arbeidet med å lage en modell for MOOC ikke er ferdig, og vi er heller ikke helt ferdig med å designe MOOC-en IKT i læring. Presentasjonen ovenfor må derfor leses som et underveisarbeid, men vil likevel være relevant å lese for alle som er interessert i å lage sin egen MOOC, eller som vil ha mer innsikt i hva en god MOOC kan være.


Er du interessert i å få informasjon om vår kommende MOOC "IKT i læring" på 15 studiepoeng som vi lanserer til høsten, så meld deg på varsling her: http://bit.ly/iktlmooc

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar