14. desember 2007

DLO-forum i Oslo om automatiserte tester

DLO-forum ved Universitetet i Oslo på torsdag, hadde som tema: "Bruk av digitale tester - hvordan vurdere studentene?"

Media har i det siste hatt fokus på PISA-testene (som viser at norske skoleelever jevnt over har dårligere kunnskap enn elever i andre land). Er det selve PISA-testene eller elevene eller begge deler det er noe galt med? Hvem har skylden for det dårlige resultatet - Kristin Clemet, elevene, foreldrene, samfunnet, lærerne eller skolen? Disse diskusjoner vil jeg ikke begi meg ut i, men jeg har selv erfart at det er krevende å lage gode tester som en med sikkerhet vet vil måle det vi ønsker å måle (særlig i summativ vurdering).

I lys av dette ble innlegget til professor Svein Lie fra lærerutdanningen ekstra interessant. Han holdt et meget inspirerende foredrag om hva en test egentlig er og består av, og hva som må til for å lykkes med tester i summativ vurdering. Lie argumenterte for en grundig diskusjon rundt hva vi ønsker å måle i forkant av at testen lages, og pekte på viktigheten av å vektlegge og dokumentere høy reliabilitet i tester. Det er vanskelig å lage gode tester, men det er fullt mulig gjennom en systematisk analyse av spørsmålene og testen som sådan.

Førsteamanuensis Rune Flikke fortalte om formativ bruk av tester ved Sosialantropologisk institutt. Tester kan motivere studenter og brukes underveis til å forberede på eksamen (tradisjonell form) og få ned en ellers høy strykprosent. Formativt bruk av tester kan motivere og veilede. Midt i foredraget til Flikke sang en gjeng med kommende skolelys seg gjennom korridoren utenfor lokalet (Sancta Lucia :-)

Jeg brukte til slutt den siste timen til å snakke om kreativ bruk av tester og testverktøy med utgangspunkt i et ønske om å skape gode læringsprosesser og motiverende aktiviteter. Hva med å la studentene lage sine egne tester? Dette er utprøvd i mine fag på HiST med relativt stor suksess, og lar seg enkelt realisere i et LMS-system (typisk it´s learning eller Fronter), men krever også en veldefinert oppgaveformulering for å lykkes. Andre pedagogiske opplegg er for eksempel å gi en test i forkant og i etterkant av en læringsøkt. Midtveis i foredraget tok vi en gruppevis økt der tilhørerne fikk tenke kreativt sammen, med felles oppsummering i form av et tankekart etterpå. Alt av interessante ressurser i denne sammenheng, kan lastes ned fra mine FoU-sider.

Hva synes du om bidraget? - ta gjerne en liten undersøkelse dersom du var med på DLO-forumet i Oslo!

Automatiserte tester (multiple choice-formen) er kommet for å bli, og utgjør etter min mening et meget viktig verktøy i lærerens digitale/pedagogiske portefølje. Lærere har nå mulighet for å enkelt lage digitale tester (i læringsplattformen) som rettes automatisk (derav begrepet "automatisert test"). Vi kan en del om tester ved HiST, Tester byr på muligheter såvel som utfordringer. Vi har derfor (i samarbeid med Høgskolen i Telemark) gjennom et prosjekt i regi av Norgesuniversitetet, opprettet et såkalt "levende nettsted" der brukerne kan bidra med innhold, kunnskap og erfaringer om testing. Vi har også utviklet et 6-studiepoengs kurs om automatiserte tester (mer info om dette på nettstedet). Dersom du er interessert i å følge med på det som skjer fremover, så registrer deg gjerne som en såkalt "Interessert person".

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar