4. desember 2007

Konferanse i Thessaloniki

30.november holdt jeg foredrag om "Pedagogical use of multiple choice tests - students create their own tests" på konferansen Informatics Education Europe II i Thessaloniki, Hellas. Presentasjonen kan lastes ned som PDF eller du kan lese hele paperet om du skulle ha interesse av det.


Jeg er god i programmering, men denne koden blir faktisk helt gresk for meg... Klikk på bildet for å åpne i større versjon

Her er et sammendrag fra noen av fordragene fra sesjonene, og godbiter jeg snappet opp:

  • Eric Roberts har skrevet mange bøker, blant annet om Java. Han holdt åpningsforedraget og slo fast at det er enorm etterspørsel i markedet, men altfor få studenter. Hvordan kan en gjøre IT og programmering morsomt og attraktivt for ikke-nerder?
  • Patrick Jermann (Sveits) snakket om hvordan en kunne lage systemer for læring som blir som ett med den som lærer, på samme måte som blindestaven blir som et ekstra sanseorgan for den blinde. Han hadde også interessante tanker for å få enda bedre blended learning. Han har forresten jobbet mye med LMS-systemet Moodle og blant annet programmert en egen plugin.
  • Demosthenes Stamatis forklarte en modell hvor de først hadde identifisert studentenes misforståelser (misconceptions) i Prolog (meget vanskelig språk), og så brukt dette aktivt til å undervise mer målrettet. Logikkprogrammering er "nødvendig" for å utvikle intelligente systemer.
  • Hvordan visualisere virkemåten til en løkke i programmering? En kan la en hammer slå ned en spiker, helt til spikeren er nedslått. Da vises både gjentakelse og evaluering av betingelse
  • I programmering fikk en studentgruppe i oppgave å forstå et program. De skulle så observere oppførsel ved kjøring av programmet basert på en viss input. Til slutt skulle de forklare skriftlig (refleksjon) forskjellen på deres prediksjon og observasjonen. Interessant!
  • Rational Rose o.l brukes i næringslivet, men er komplekst for studentene. En greker hadde laget et verktøy for å validere UML-diagrammer vha learning by doing. Tilbakemeldinger underveis hjalp studenten til å korrigere feil
  • Mange snakket om hvordan en skulle få studenter til å bruke tid på studiene. I programmering kan for eksempel oppgaver som en kan relatere til i sitt liv, med fordel brukes (if-test om forsikringsutbetaling i stedet for noe fiktivt).
  • Hayes var opptatt av hvordan en kan automatisere retting av oppgaver der studentene har designet med UML og kodet etterpå.
  • Jeg ledet en sesjon (noen timer før det egentlige bidraget mitt), men det var bare 3 tilhørere i tillegg til meg og de som skulle presentere :-( Synd, for innleggene var meget bra.


Presentasjonen til Symeon Retalis, en greker jeg har kommunisert mye med tidligere i et prosjekt (E-LEN) men aldri sett før... Klikk på bildet for å åpne i større versjon

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar