8. april 2008

it´s testing

it´s learning-konferansen 2008 (400 deltakere) hadde et interessant program, med stort fokus på tester. Halve tirsdag (av totalt 3 konferansedager) dreide seg utelukkende om testing:

 • Foredrag om ulike pedagogiske muligheter for bruk av tester i it´s learning (det var tilfeldigvis undertegnede som holdt plenumsforedraget)
 • 3 Parallellsesjoner om tester: en for UH (ledet av undertegnede), en for videregående og en for barnetrinnet. I UH-sesjonen ble det først brainstormet over gode måter å bruke tester på. Etter litt basis-teori om gode spørsmål lagde deltakerne tester gruppevis og tok hverandres tester.
 • Lansering av det nye testverktøyet i it´s learning, et verktøy de har brukt veldig mye tid på og som ved første øyekast virker relativt gjennomtenkt. Det skal testes i nærmeste fremtid.

Hva tror du om det nye testverktøyet? Hvordan bruker du tester i din egen undervisning (i dag/fremover) ??

2 kommentarer:

 1. Som HFK-"innsider" vil jeg neppe se noe til versjon 3.3 før langt utpå høsten, og dermed heller ikke det nye testverktøyet, som jeg virkelig ser frem til. Men foruten det fant jeg lite interessant i programmet, og kunne ikke forsvare at skolen skulle betale for at jeg skulle delta. Jeg var på brukerkonferansen i fjor, og synes mye bar preg av reklame fremfor god pedagogisk opplæring, som var det vi den gang trodde vi gikk til.

  Jeg er i det store og hele ikke særlig imponert over It'sL, hovedårsaken er at det blir for mange klikk for å gjøre det jeg vil. For tiden er det vurderingskriterier, læremål, elevmedvirkning og digitalisering av undervisningen som opptar meg, og jeg finner ikke verktøyet i ItsL godt nok i denne sammenheng. Ikke for det - jeg har ikke noe godt alternativ heller. I alle fall ikke på norsk. Jeg tar forbehold om at det er deler av vurderingsverktøyet jeg ikke helt har funnet ut av enda (var på et superbrukerkurs, men der var det for mange amatører og for lite opplæring i annet enn enkle funksjoner).

  Jeg er fremdeles inngrodd skeptisk til å gjøre undervisningen for fancy, det er stor forskjell på å ta i bruk digitale ressurser og å bruke allverdens dippedutter som ungdommen finner underholdende for at de skal holde ut på skolen. (Ipod, facebook, mobiltelefon, blogger (kanskje mer nyttig i andre fag enn realfag) osv.)

  SvarSlett
 2. Jeg var bare på en av konferansens foredrag, men mitt inntrykk er at årets konferanse var faglig veldig tung, og mange var fornøyde av de jeg snakket med. Den dagen jeg deltok var det i dybden på pedagogisk bruk av tester. Jeg tror at en må fokusere på pedagogisk erfaringsdeling for å lykkes. Jeg har selv prøvd både Moodle og Fronter og ser selvsagt at ikke alt er optimalt i it´s learning, men det er det heller ikke i noe annet system.

  Jeg tror det viktige er at lærere har noe å forholde seg til og at de uansett må sette pedagogiske hensyn først. Alle plattformer er blitt bedre på brukervennlighet de siste årene, men helt enig med deg: det er mye å gå på (også for it´s learning sitt vedkommende).

  SvarSlett