10. april 2008

Om pedagogikk og IKT

Jeg tror det er viktig at pedagogisk tenkning forankres i skoleledelsen. Vi har for tiden et internt prosjekt ved HiST som prøver å løfte bruken av LMS utover rene administrative rutiner. Det arbeidet er lærerikt og interessant, i flere dimensjoner. Jeg opplever at mange er dyktige til å spre gode eksempler på pedagogisk bruk av LMS (både i egen institusjon og ellers rundt om i landet). Spørsmålet er: Når det fram til nok? Jeg tror det blir utfordrende å spre gode eksempler i bredden slik at det gir effekt og at det vil ta tid før en kommer opp på et høyere nivå. Jeg tror samtidig at ledelsen må utfordres til å delta og se gevinsten. Ellers blir det for tilfeldig og kun noen få spirer vil blomstre på eget initiativ. Et fåtall spirer er ikke nok.

IKT gir ikke læring av seg selv. IKT må, som for eksempel Tom Erik sier, settes i en pedagogisk sammenheng.

Jeg tror at LMS-systemet er en viktig nøkkel for å lykkes. Facebook, World of Warcraft og andre konsumerende, men morsomme aktiviteter, kan trolig brukes i undervisningen, men da skal læreren ha kontroll og være dyktig teknologisk (og pedagogisk). 95% av lærere har (så vidt jeg har oppfattet det) ikke kunnskap nok til å gå særlig utenfor LMS-systemets rammer. Et LMS gir trygghet og rammer. Rett og slett pedagogiske rammer. Jeg tror det er rammer det handler om i første omgang.

Så for meg blir LMS-et en naturlig inngangsport for å skape god læring med digitale hjelpemidler. Det å bruke LMS til bare filadministrasjon og meldingsutveksling, er etter min mening misbruk av LMS-et og også misbruk av IKT i undervisningen.

Jeg var på it´s learning sin brukerkonferanse i Bergen. Et innlegg om bruken av systemet ved NTNU avslørte negative holdninger blant undervisningspersonellet. Et stort flertall av professorene og undervisningspersonellet, bruker LMS-et på laveste nivå: som filforvalter. Jeg tror mange i salen tenkte: "Er det mulig?". Dybdeintervjuer avslørte også skepsis til bruk av forum. Jeg blir litt oppgitt når jeg hører slikt, fordi jeg vet at forum fungerer glimrende og LMS-et kan fungere utmerket og virkelig gi økt læring. Holdningene er kanskje beskrivende for flere institusjoner? Jeg synes det er direkte trist at studenter/elever ikke får brukt systemet slik det er tiltenkt. Er det systemet sin feil, var det feil (av for eksempel NTNU) å kjøpe systemet, eller er det rett og slett manglende innsikt hos majoriteten av lærere? Jeg vet ikke. Nå skal det også nevnes at NTNU har mange gode eksempler på IKT i undervisningen, for eksempel fra Arne Krokan. Én studie som har analysert situasjonen nøytralt skal ikke bli til spott og spe for NTNU, men det får meg unektelig til å lure og tenke og undre. Står det dårlig til ved HiST og andre institusjoner med tanke på LMS-skepsis? Trolig. Er teknologisk kursing nok? Er pedagogisk kursing nok? Er det kanskje slik at LMS spesielt og IKT generelt ikke passer i undervisning i det store og det hele?

Hva tror du?

6 kommentarer:

 1. Jeg tror at noe motstand skyldes at LMS´ene introduseres som et allment system overnfra og ned. At "once size fits all" stemmer, tror jeg ikke noe på. Det betyr at for en del vil aldri LMS´ene passe, mens det for andre igjen blir "enda et datasystem" de må forholde seg til. Her gjelder det å vise gode eksempler, samtidig som man må respektere at enkelte aldri vil ha noe utbytte av en LMS. Det kan skyldes faget, målgruppen, læreren osv. Høyere utdanning må løfte blikket og se utover fronter/it´s learning. IKT-støttet læring er så mye og vi må desgine digitale læringsomgivelser tilpasset hvert studie.

  SvarSlett
 2. Hei,
  bra blogg og fint med ein fellow Mac-brukar i den pedagogiske blogosfæren. Når det gjeld innlegget ditt:

  Ein LMS er ein fin reiskap på mange plan i undervisingskvardagen, mykje grunna den firkanta haldninga til grenser, kor LMS-sluttar og byrjar. Det gjer det muleg å administrere kvardagen til alle involverte i skulen -- lærarar, foreldre, elevar, administrasjon.

  Dette er òg veikskapene til LMS-ane, og gjer det vanskeleg for meg å tenkje på ein LMS som noe meir enn ein reiskap for administrasjon. Viss ein går med på at ein del av det som skjer digtialt for tida representerer eit skifte i koss kunnskapar blir organisert (koss vi sorterer, lagrar, presenterer, bearbeidar tekst), vil ein LMS langt på veg vere foten i den gamle leiren, der vi nyttar dei gamle metaforane for å gripe verda: Grenser, klasserom, kurs, lister, taksonomiar.

  For å tenkje pedaogisk, som du argumenterer for: Dette er omgrep som langt på veg støttar opp kring ein pedaogikk pedagogane kjempar i ord, omgrep, ideologiar og handlingar for å unnslippe.

  Eg vil gjerne at elevane (no er eg ikkje lærar lenger, men doktorgradsstipendiat, men likevel) skal bruke skriftteknologien som ein teknologi for eigne tankar, slik at dei kan skape fornuft av verda for seg sjølv. Vidare vil eg at dei skal bruke skriftteknologien for å presentere desse tankane for andre, vidare å dele med andre, i ein fellesskap.

  it's:learning er eit godt døme på ein teknologi som på fleire vis dreg i ein heilt annan retning, der grenser og skott ikkje berre er viktige men naudsynte, og der tekstteknologi for deling og samarbeid berre er meint innanfor grensene som er sette, og dermed _utanfor_ verda (som sjølvsagt er naudsynt i nokre tilfelle).

  Ein står då igjen med eit dyrt og tungt system som heng igjen i eit industrielt syn på kva læring er, meir eller mindre. Å orientere seg vekk frå dette tyder ikkje å gjere knefall for kvar digitale moteretning (Facebook, Twitter, etc), men å reflektere over kva ein vil med læringa.

  SvarSlett
 3. Takk for interessante og gode innspill! Det er nok mange utfordringer framover, og desto mer spennende for de som liker å prøve ut nye systemer og finne interessante, kreative anvendelser :-)

  SvarSlett
 4. Siden jeg var på samme innlegget som Svend Andreas, som jeg også synes var veldig interessant, føler jeg at jeg må til føye noe her.
  Det som jeg synes var mest interessant var det som ble sagt rundt vilje til å endre undervisning. Det at en skulle skrive matte på tavlen for slik hadde det blitt gjort "siden tidenes morgen", var for meg overraskende. "Det ligger på en måte i ryggraden"

  På meg virket det som om dette var noe mange kjente seg igjen i av de som var der.

  Jeg likte også sammenlikningen med Arne Krokans generasjonstanke der han mener dagens undervisning gjennom/med IKT ligger i 1.generasjonsstadiet. Anekdoten med mattelærerne som tok bilde av tavlen for så å legge det ut til studentene, synes jeg poengterte det veldig fint.

  SvarSlett
 5. Jeg har inntrykk av at LMS nok dessverre brukes i alt for stor grad som en digital informasjons- og administrasjonskanal, og ikke som et pedagogisk verktøy. Jeg er der selv - jeg ser muligheter, men kommer meg ikke helt opp der jeg bruker dem. Jeg driver en relativt papirløs undervisning, men har egentlig bare erstattet papiret med filer, ikke nødvendigvis det helt store pedagogisk-digitale innholdet. Men så tenker jeg litt som så at hva er det egentlig vi ønsker å oppnå? Jeg for min del mener at første skritt nå er å ta i bruk den teknologien som er en så stor del av elevenes hverdag, slik at skolen ikke blir stående som et museum over arbeidsmåter og utstyr fra fordums tid (fordum er her ikke mer enn 10 år siden...).

  Du nevner forum - jeg har lagt forum til i alle mine fag. Og har ikke ett eneste innlegg. Derimot har jeg også latt mine elever legge meg til på MSN (egen "jobb"-identitet), og der fått tanker, kommentarer og spørsmål jeg neppe ville fått i en "tradisjonell" elev-lærer-dialog på skolen.

  De mer undervisningsrettede delene av ItsL har jeg ikke tatt i bruk (forklaringssekvenser osv), rett og slett fordi det akkurat nå blir for tidkrevende å utarbeide noe som er godt nok. Dessverre. Og kanskje jeg som lærer føler meg litt overflødig hvis jeg sitter og utarbeider noe som gjør meg "til overs" i timen. Vet ikke, men det er noe der.

  SvarSlett
 6. Det du sier er interessant Frøydis, og det er sikkert riktig: Det er trolig lettere å nå ungdommen på de mer hippe arenaene, som Facebook, MSN og liknende.

  Min erfaring er lik din: Det er vanskelig å skape aktivitet i et forum. Jeg tror derimot det fins en rekke ulike måter å oppnå nettopp dette på, for eksempel ved å kjøre en ordbokøving først (jeg har tidligere skrevet blogginnlegg om forum som ordbok og kreativt bruk av forum: presentasjoner. Kanskje dette gir noen tips?

  Se også gjerne mine powerpoints på pedagogisk bruk av lms om du vil det. Jeg tror utfordringen er å klare å aktivisere ved å bruke LMS-systemet som supplement, av og til. En må som lærer kunne si at nå klapper vi sammen maskinene, men en må også som lærer si at "nå skal alle inn i forumet og diskutere i noen minutter" eller "nå skal alle ta en test". Da tror jeg ikke læreren vil føle seg til overs men heller som en god veileder.

  SvarSlett