16. juni 2008

Dagsseminar om digitale tester

Digitale tester er i vinden som aldri før, derom levnes ingen tvil. Jeg har jobbet mye med digitale tester de siste årene, og viet min FoU-tid ved HiST til særlig formativ/pedagogisk bruk. Vi har blant annet hatt lokale prosjekter ved HiST, vært med på å lage et kurs om pedagogisk bruk av tester i regi av Norgesuniversitetet og også arrangert en konferanse om bruk av tester i undervisning (i 2006). Jeg reiser en del rundt og i møtet med lærere ser jeg at tester er i vinden, både i UH-sektoren og i videregående skole.

Jeg holdt nylig et dagsseminar om digitale tester for 20 personer (stort sett lærere) på Gardermoen, med fokus på både teori og praksis. Jeg synes selv at pedagogisk bruk av tester er mest interessant, og fikk bekreftet fra deltakerne at det er stor interesse for nettopp det å lære mer om den formative, pedagogiske bruken av digitale tester.

Her er noen av mine tanker og erfaringer så langt med digitale tester:

 • Det fins en rekke pedagogiske fordeler med å bruke tester formativt, for eksempel motivasjon, refleksjon, selvtesting, effektiv og automatisert vurdering og veiledning, umiddelbar tilbakemelding, variasjon, ... Kort sagt: Digitale tester er et viktig verktøy som støtte i læringsprosessen.
 • Det er generelt sett krevende å lage gode spørsmål som inngår i en digital test, og mange fallgruver. Det blir viktigere å formulere seg godt om testen brukes summativt (inngår i vurdering med karakter).
 • Det er mulig, men utfordrende å formulere spørsmål som tester utover ren faktakunnskap.
 • Det å lage gode tester, er ikke ensbetydende med det å lage gode spørsmål. Det er mange ting å ta med i betraktning.
 • Mange har et forhold til tester av typen "flervalg". En digital test kan bestå av mye mer enn bare rene flervalgsoppgaver.
 • 20 lærere klarer i løpet av 10 minutter å komme opp med veldig mange kreative måter å bruke tester på. Erfaringsutveksling er viktig.
 • Det er en utfordring å lage gode summative tester, men mye lettere enn før grunnet bedre testverktøy i for eksempel it´s learning.

Hvilket forhold har du til digitale tester? Ser du fordeler eller utfordringer? Hvordan bør tester brukes? Har du tanker rundt dette spennende feltet?

4 kommentarer:

 1. Jeg har prøvd meg litt med de nye testverktøyene i It's Learning, og synes det var vanskelig å lage skikkelige spørsmål som ikke ble altfor vanskelige for elevene. Det ble for eksempel uforholdsmessig dårlige karakterer. Men en annen test jeg lagde der målet var å drille inn terminologi ble populær etter at jeg la ut fasiten - da var det et stort flertall som tok den om igjen til de hadde fått 6, selv om den var verdiløs som tellende for totalvurderingen.

  SvarSlett
 2. Jeg har brukt testverktøyet i Fronter. I denne forbindelse konstaterte jeg fort at jeg kan alt for lite om dette. Jeg har brukt flervalgsoppgaver, og innfyllingsfelter, samt en kombinasjon av begge. Det jeg kanskje liker best, er tanken på gjenbruk og nytten i forhold til differensiering. Vi i kollegiet har bestemt oss for å lage en base i hvert fag med prøver knyttet opp til de nye lærerverkene. Vi tenker oss at vi lager en ordinær prøve og en tilpasset prøve (hvor man f.eks. kan maks få karakteren 3). Det er visjonen vaffal, virkelighet kan bli anderledes ...

  En fordel - med alle digitale prøver - er jo at man ikke har problemer med å lese håndskriften.

  De siste jeg brukte testverktøyet til var når elevene skulle bestille malingfarge til sine KH-produkter. Da var det kjekt å kunne lese av antallet elever pr. fargevalg på statistikken, for å beregne innkjøpet :)

  Jeg skulle gjerne tatt et lite kurs i dette.

  SvarSlett
 3. Det høres lurt ut å lage en større spørsmålsbank. Egentlig savner vi vel i Norge en mulighet for å lagre spørsmål nasjonalt og utveksle disse på tvers av læringsplattformene...

  Det kan være du (Jeanette) vil ha interesse av å lese om hvordan studenter/elever kan lage egne tester, for slik å raskere bygge opp en stor base av spørsmål: http://www.aitel.hist.no/~svendah/FoU/digitest.php#pres

  SvarSlett