25. september 2008

Automatisering i LMS-ene

it´s learning er fleksibelt og med en grei funksjonalitet. Likevel støter jeg ofte på oppgaver som tar lang tid. Jeg tror mange andre lærere gjør det samme, og jeg tror at dette dessverre er med på å hemme den pedagogiske bruken av systemet. Administrative hindre gjør at pedagogiske øvelser blir slitsomme. Jeg antar det samme er tilfelle i Fronter, men vet ikke dette med sikkerhet.

Kort eksempel: Jeg ønsker at hver deltaker i et fag (for eksempel 29 studenter/elever) skal få sin egen mappe hvor de får skrivetilgang, og ingen andre får tilgang. Dermed kan de lage sin egen test i denne mappen. For å få til dette, må jeg lage 29 mapper og gi dem fornuftige navn. Dette i seg selv blir ganske mange klikk. Deretter kreves det temmelig mange klikk for å få satt rettigheter slik at kun aktuell student får se innholdet (og legge til nye elementer). Jeg har funnet en optimal metode for it´s learning sitt vedkommende, og kan understreke at dette faktisk tar bortimot en hel arbeidstime å få til. Andre vil bruke lengre tid, og noen kanskje litt mindre.

Jeg er redd "vanlige lærere" enten ikke forstår hvordan noe slikt kan realiseres, eller rett og slett mener det er for tungvindt og tidkrevende til å gjøre det i praksis. Resultatet blir derfor, så vidt jeg kan se, at LMS-ene i tilstrekkelig grad ikke legger opp til pedagogiske øvelser som involverer innholdsproduksjon (for eksempel at studenter/elever skal lage sin egen test, undersøkelse eller liknende).

Jeg ser et problem sett med utviklerne sine øyne: Gitt at de implementerer noe slikt, så dukker fort andre behov opp. Vi kunder blir rett og slett aldri fornøyde. Noen lærere trenger å få gjort noe, og andre trenger å få gjort noe annet.

Idé til løsning: Jeg har derfor tenkt litt og foreslår her en mulig superløsning, som jeg håper LMS-leverandørene generelt og it´s learning spesielt, vil vurdere å implementere. De som har brukt programmet Automator for Mac, kjenner kanskje igjen tankesettet i det kommende forslaget mitt.

Gjør det rett og slett mulig for brukeren å beskrive, eller ta opp, en sekvens som skal gjentas, og automatiser dette. Altså en slags makro-scripting-mulighet for it´s learning om du vil. Automatisering kan være veldig fordelaktig, ikke bare for det å lage mapper, men også for det å møblere fagrom, varsle og liknende.

Jeg ser for meg to strategier, hvorav jeg går for den siste:

 1. Leverandørene kan identifisere ofte brukte arbeidsflyter og lage støtte for disse. Det består rett og slett i å kombinere grunnfunksjonalitet for vanlige oppgaver og lage ny funksjonalitet som løser problemer ala "lag 29 mapper og sett rettigheter". Problemet med denne løsningen, er at de (utviklerne i it´s learning) vil tenke ut noe riktig, mens de ikke fanger opp alle mulige behov. Folk vil fortsatt føle at noe mangler.
 2. Leverandørene kan lage et slags enkelt scriptspråk, eller "opplegg" som gjør det mulig for faglæreren/brukerne å selv kunne automatisere oppgaver som gjentar seg. Altså en generisk løsning.

Utdypet løsningsforslag: Her følger mitt forslag til hvordan jeg kunne beskrive overfor it´s learning-systemet at 29 mapper med riktig tilgang skal bli opprettet på 1-2-3:

 • Gjenta [for alle deltakere i faget]
  • Lag ny mappe i stående katalog.
  • Gi mappen et navn: Samme navn som deltakerens fornavn + " sin mappe".
  • Fjern kryss: Bruk samme rettigheter som mappen over.
  • Fjern rettigheter: "Studenter" mister alle rettigheter.
  • Legg til rettighet: Deltakerens navn får tilgangsrettighetene: redigere, skrive, evaluere, delta, lese.
  • Send melding til deltakeren med "Hei" + [deltakerens fornavn] + " du har nå fått en mappe hvor du skal lage din egen test".
 • Sorter resultatet alfabetisk basert på mappenavn

Arbeidsflyt: Jeg velger å kalle dette for en vellykket "arbeidsflyt". Når den utføres, blir resultatet at 29 nye mapper opprettes med riktige tilganger. Mappene heter "Ole sin mappe", "Kari sin mappe" og så videre, og disse er også sortert (rekkefølgen mappene forekommer i). Ole har en grønn plussknapp i sin mappe, Kari har en grønn plussknapp i sin, og alle ser bare sin egen mappe.

Jeg som lærer må kunne lage arbeidsflyten på en enkel måte. Jeg må kunne tenke hvordan jeg løser problemet på en tungvindt måte, og så kombinere aksjoner på en beskrivende måte i henhold til arbeidsflytsystemet. Deretter kan jeg utføre arbeidsflyten så ofte jeg vil, i alle de fag jeg vil. Kanskje kan jeg til og med dele flyten med andre?

Hva må til for å lage et slikt system? Det er et godt spørsmål.

 • De (leverandørene av LMS-systemer) må identifisere aksjoner som sikkert/trygt kan inngå i en slik automatiseringsløsning. De nevnt over er trygge men det er kanskje andre aksjoner som en ikke ønsker å ta med i en slik løsning.
 • En liste over mulige aksjoner må være logisk gruppert sammen.
 • Et GUI må tilby brukeren å beskrive sin rutine på en enkel måte.
 • Det må være mulig å simulere hva resultatet blir før en setter i gang, i et trygt miljø. Altså en slags forhåndsvisning av resultatet.
 • En vellykket arbeidsflyt må kunne lagres for senere bruk, og også deles med andre.

Jeg tror et LMS som støtter noe slikt, vil ha et stort konkurransefortrinn. Hva tror du, er dette tenkte systemet nyttig? Har du andre idéer til hva som bør tas med i et slikt system? Tanker om hvordan det kan realiseres?

7 kommentarer:

 1. Mye gode innspill, sikker på at mange i diverse utviklingsteam ser på dette med interesserte øyne. Så får vi se hvor "lett" det er å implementere en slik opptakstankegang.

  Jeg ser helt klart likheter med Actions i Photoshop. Utfordringen jeg får med en slik selvprogrammeringsfunksjon er at jeg gjerne bruker en del tid på å lage noe jeg trenger der og da. Jeg har ikke så god tid til å analysere arbeidet mitt slik at jeg kan finne frem til "actions" som jeg kan gjenbruke. Slik sett må jeg investere mye tid for å komme frem til noe som kan gjenbrukes.

  Dette kan lett bli en funksjon for den spesielt interesserte som bruker tid på å effektivisere hvordan hun/han jobber på PC, svært få lærere gjør dette i dag. Det krever også at en kan programmvare ganske godt for å kunne programere hva den skal gjøre. På en annen side kan en kanskje tvinge frem en refleksjon rundt dette, og øke kunnskapen om hvordan ting fungerer i en programvare.

  En annen ting jeg personlig opplever er at det fort blir rotete med mange forskjellige "actions" som jeg ikke helt husker hva gjør fra gang til gang.

  For orden skyld så kan jeg opplyse at frem til versjon 3.0 av it's learning fantes en wizard som gjorde akkurat det med mapper og rettigheter som du er ute etter.

  Alltid fred og solskinn
  Nils

  SvarSlett
 2. Kan til en viss grad være enig med Nils om at det kanskje ikke ville bli brukt av de fleste lærere. Men akkurat når det gjelder ditt tilfelle med mapper, så har jo elevene allerede mapper, hvis vi kunne fått lov til å la dem legge til flere elemnter enn fil, peker og notat i mappene sine så hadde man løst utgangsproblemstillingen.

  SvarSlett
 3. Jeg ser igjen ikke behovet for at alle og enhver må sitte på hver sin tue og "finne opp" slike arbeidsflyter. Hvis noen finner på noe lurt så burde den ideen deles med andre. Men hvordan gjør vi det? Hvordan gjøres det ellers i den digitale verden? Kanskje man burde ha et forum eller en wiki-how for brukere av det spesifikke LMS'et, hvor man kunne delt erfaringer og oppskrifter på hvordan man gjør snæsne ting.

  SvarSlett
 4. @nils: Hvis det eksisterte noe slikt i versjoner før 3.0, så håper jeg det kommer tilbake igjen. Har ofte savnet en wizard for å lage mange mapper+rettigheter i en jafs!

  @anne cathrine: Jeg tror du tenker på arbeidsmapper, som nok er mer utbredt i skoleverket enn i UH-sektoren. Jeg bruker ikke arbeidsmapper, men interessant å vite at det kan fungere! Skal teste ut om det kan brukes i mine fag.

  @inger: enig i at ikke alle bør finne opp arbeidsflyter. Dersom noen kunne finne opp slike, og dele med andre, så ville man komme lengre. Lurer på om Community er tenkt å brukes til forum/erfaringssted, men vet ikke hvor mange som bruker det. Bloggosfæren er jo en interessant delingsarena :-)

  SvarSlett
 5. Spennende tanker dette. Jeg finner det veldig frustrerende at selv enkle batch-aktige jobber som å laste ned alle innleveringene, endre rettigheter for alle i kurset osv ikke er implementert (i Fronter som er vår LMS). Jeg tror at med god delingskultur rundt disse selvlagde programmene/funksjonene så kunne dette fungerte, men ber du vanlige LMS-brukere (som kona mi) om å lære noe slikt gir hun opp LMS-et for godt.

  Jeg har lenge vurdert å skrive Greasemonkey skript (eller bookmarklets) for å gjøre noe av disse automatiseringsjobbene, men jeg har rett og slett ikke tid.

  Hans

  SvarSlett
 6. Går det an å lage bookmarklets/greasemonkey på slike ting, uten å kjenne LMS-ets oppbygning og databasestruktur? Jeg har ingen erfaring med javascriptutvikling ala greasemonkey, men om det går, så er det unektelig spennende!

  SvarSlett
 7. Ja, det går an, men du må selvfølgelig kikke på HTML kildekoden slik at du vet hvilke element du skal endre og hvilke handlinger du skal kjøre. Det blir nok grisete når man skal utføre sammensatte handlinger ...

  SvarSlett