12. desember 2008

Creative Commons

Kanskje du vet noe om dette? For en tid tilbake skrev jeg min første Knol. Jeg brukte Creative Commons-lisensen Attribution-Noncommercial 3.0 Unported.

Jeg er litt usikker på hva som ligger i denne CC-lisensen med tanke på bruk i undervisning. Det spiller liten praktisk rolle, men det kunne være greit å få innspill på dette for å lære mer om CC. Vet du mer om hva lisensen betyr i praksis? Kan en faglærer under slike betingelser bruke Knol-en som pensum i sin undervisning? Kan en kursholder som får betalt for å snakke om Web 2.0, dele ut Knol-artikkelen og si at den skal leses, eller ta stoff derfra?

6 kommentarer:

 1. Jeg er ingen jurist, men går for ett forsøk: Såvidt jeg kan se, må en ta betalt og tjene penger på dokumentet i sin helhet, som en stensil (godt gammelt lærerbegrep:), for å begå lisensbrudd her? Vederlagsfri distribusjon går fint. Eller var det ikke så enkelt?

  SvarSlett
 2. Høres fornuftig ut! Jeg tror derimot ikke at en kan ta ut deler, for da kunne en jo bare delt dokumentet i mange mindre deler og legge til et avsnitt og så frigjøre seg lisensen.

  SvarSlett
 3. Når jeg finner en blogg hvor det står C nederst, så slutter jeg å lese. Personen har ekskludert seg fra fellesskapet. Jeg vet at jeg ikke kan ta i bruk og bygge videre på hans tanker. Når jeg derimot ser en CC-lisens, så blir det mer interessant. Jeg vet jeg kan bruke hennes arbeid. Helene Blowers fra Austalia er ett eksempel. Med sin 23 ting har hun lært verden om viktige tjenester på internett.

  cc-lisensen forklart for barn og lærere

  Jeg syns det er folkeopplysning å fortelle om cc-lisensen. I Knol står vel CC som standard. I Flickr må du aktive endre fra C til CC.

  Dess flere som bruker CC, dess flinkere blir vi alle, men jeg skjønner at alle ikke deler dette synet.

  SvarSlett
 4. Dette var nyttige betraktninger, Kjell Arild! Kanskje vi får mer og mer av det du skisserer, nemlig at folk ikke anser stoffet å ha stor verdi når det står C og ikke CC. Det som før gav verdi, var innholdet per se. Det som nå gir verdi i en digital setting er muligheten til å videreutvikle. Folk bruker C fordi de vil stoppe kreativ videreutvikling. Dermed går ting i sakte tempo.

  Interessant vinkling du har her, og det er også nyttig lesing det du sier om CC som standard for knol men ikke for flickr. Takk også for nyttig lenke! Vi får alle prøve å bidra til informasjonsspredning om CC, jeg tror det er 10% av mine kollegaer som vet hva CC er og står for.

  SvarSlett
 5. Jeg har i den siste tiden fått gjøre noen interessante betraktninger av hvordan større skoleorganisasjoner og forlag betrakter rettigheter på arbeid. I mitt hode vil en CC lisens kunne passe på en del av det arbeidet en lærer gjør i sitt arbeid som lærer, og deler etterpå. Det er også interessant å se hvordan skoleeier betrakter dette arbeidet som sin eiendom. (hvordan dette er rent juridisk vet jeg ikke)

  På den annen side er de et paradoks at den forlagsbransjen som vi kjenner i dag i praksis lever av forvaltning av rettigheter. OG at de fleste av leverandørene av dette rettighetbelagte stoffet er lærere.

  SvarSlett
 6. @Nils: Du sier at skoleeier ofte betrakter generert materiale som egen eiendom. Dette er riktig observert.

  Det er nok mange skoleeiere som har misforstått mye her. De eier ikke det som lærerne har laget. Det er læreren som har opphavsretten med mindre annet er avtalt (så vidt jeg har forstått). Folk tror at det de lager i arbeidstiden tilhører automatisk institusjonen. Det er feil, og egentlig greit å vite før en CC-merker noe. For hvis det var skoleeierne som eide stoffet, så kunne faktisk ikke lærerne CC-merke! Det ville da vært skoleeierne som måtte spre og dele. Heldigvis er det ikke slik.

  Hos oss internt har dette vært oppe til stor diskusjon.

  Egentlig er det ganske enkelt. Hvis en lærer ikke fikk opphavsrett på det han lagde, hvorfor da lage mer enn et absolutt minimum? Gitt at jeg produserer noe råbra, som jeg legger sjela mi i, så skal arbeidsgiver komme og si at dette har jeg fått X antall timer betalt for, og så er det plutselig deres? Hadde jeg visst det på forhånd, så hadde jeg bare gjort et absolutt minimum og heller lagd produktet med sjela mi på fritiden. Det er noe der, tror jeg, men du har helt rett: Det er mange ulike syn på hva som er riktig og en del misforståelser ute og går (særlig blant eierne).

  SvarSlett