15. april 2007

Samarbeidsøving: Ordbok (ved hjelp av forum)

Ønsker du at studentene skal kunne bygge opp en ordliste i fellesskap? LMS-systemet Moodle har ordbok-funksjonalitet innebygget, mens it´s learning ikke har det. Det er derimot mulig å simulere en slik ordbok ved hjelp av forum i it´s learning.

Opplegg: I faget Publisering på Internett ved AITeL (HiST) har studentene lagd en egen ordliste over vanskelige begreper - i fellesskap. Hver student skulle lage egne ord, lese andres ord og kommentere på noen få selvutvalgte ord. Basert på kommentarer mottatt på "egne ord", skulle hver enkelt vurdere å videreutvikle ordene sine. Det ble i oppgaveteksten stilt krav til lengde på bidragene og antall kommentarer. I en senere øving skulle studentene legge inn nye tema i ordboka. Målet var å stimulere til bruk over tid, og gi en fin anledning til å gjenoppfriske tidligere kunnskap utover i kurset.

Moodle: Her er et skjermklipp fra ordbok-øvingen i Moodle (høsten 2006). Moodle har innebygget ordbokverktøy og støtter søk, filtrering og kommentarer.

it´s learning: Ordbok-øvingen kan simuleres i i it´s learning (våren 2007) ved hjelp av et forum. For å lettere vurdere en slik øving, kan faglærer lese innlegg ved hjelp av "Vis alle"-funksjonaliteten. En annen mulighet for å sjekke hvem som har bidratt, er å benytte rapporteringsmuligheten (arkfane i forumvisningen). I it´s learning vises nemlig statistikk over antall hovedinnlegg og svar på innlegg, og det er dermed enkelt å sjekke hvorvidt omfanget er opprettholdt. Det er også mulig å se på hva hver enkelt student har bidratt med.

Erfaringer: Som innlevering på ordbok-øvingene, skulle studentene skrive en liten arbeidsrapport med refleksjon over læringseffekten. Refleksjonstekstene viser at nesten alle likte opplegget. Noen få var middels godt fornøyde. Noen innlegg var tydeligvis mer populære enn andre, men alle bidragene (etter første øving) hadde fått svar. Kvaliteten på bidragene ble (av faglærer) vurdert som gjennomgående høy. Denne formen for samarbeidslæring kan være stimulerende både faglig og aktivitetsmessig, men det er en fare for at alle gjør sitt arbeid og ikke noe mer, og dermed ikke får med seg bredden i kunnskapen som ligger i ordboka. Faren for klipp-og-lim fra Internett er selvsagt også til stede.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar