11. mai 2007

Design og PowerPoint

Etter at en gruppe forskere har kommet fram til at PowerPoint er hemmende, har mange begynt å diskutere bruken av presentasjoner. Det hevdes at presentasjoner har en tendens til å ha alt for mye informasjon, at verktøyene tvinger den som skal lage presentasjonen gjennom et visst tankesett, og at tilhørerne ofte blir utsatt for "information overload". Jeg ser disse poengene og vil ikke protestere.

Det fins en rekke gode eksempler på presentasjoner som klarer å formidle budskapet godt. Her er noen eksempler:

  • Shift happens (se flash-filen under) - vinner av konkurransen "World´s best presentation contest". Har et meget bra innhold og et flott design!
  • Kildematerialet til "Shift happens". Tips: Se fort gjennom Shift happens over, og så se på kildematerialet. Det er samme innhold. Hvor mye har vel ikke redesign å si? :-) Dersom du ikke får til å se/klikke deg gjennom flash-presentasjonen, så prøv direkte nedlasting av presentasjonen her
  • Meet Henry - en av de beste i samme konkurranse

PowerPoint (og andre liknende verktøy) brukes av en stor mengde faglærere i skoleverket og utdanning. Det brukes i stor grad på konferanser, messer og til og med på årsmøtet i det lokale idrettslaget.

Personlig tror jeg at det handler mye om å være litt kreativ. Godt design er kanskje vel så viktig. Et spørsmål er naturlig å stille seg: Kan lærere og den jevne presentatør lage godt innhold MED godt design? Jeg tror det er de færreste som behersker godt design. Design handler ikke bare om å velge en fin mal i PowerPoint. Det handler om variasjon internt innenfor et lysbilde og mellom lysbilder. Det handler om enkle framstillinger som får fram budskapet. Det handler om lysbilder som utfyller hverandre, og at hele serien henger sammen, og mye mer. Design er vanskelig - det er en egen vitenskap. Kanskje burde vi - det være seg om vi presenterer i forbindelse med undervisning, på konferanser eller i andre sammenhenger - tatt design mer seriøst og ansatt egne folk til å redesigne våre presentasjoner?

Her er for øvrig 10 gode tips til bruk av PowerPoint. Ellers har jeg sett og hørt Tore Hoel ved UiO et par ganger, og han har en interessant teknikk for formidling: Han bruker gjerne tankekart (mind maps) og sier det han vil si gjennom å ta tilhørerne med på en runde i sitt tankekart. Det har inspirert meg som lærer til å prøve ut dette i egen undervisning. Kanskje også sunt med et avbrekk fra vanlige PowerPoints sett fra studentenes side? :-)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar