2. mai 2007

Hvordan sammenlikne LMS-systemer?

John Arthur i it´s learning har gjort noen interessante refleksjoner rundt påstanden om at det bare tar 10 minutter å installere Moodle, og så er en oppe og kjører. Han har flere gode poenger med tanke på stabilitet og kostnader.

Det er relevant å sammenlikne ressurser og indirekte kostnader som går med til lokal drifting, ansvar og opplæring av en Moodle-installasjon ved en institusjon, med de direkte og indirekte kostnadene som følger med kjøp av et kommersielt LMS. En må likevel huske at betingelser og krav til en ASP-leverandør ikke direkte kan sammenliknes med mange uavhengige, små Moodle-installasjoner rundt om på institusjonene. Det er to ulike modeller (ASP vs lokal drift).

Uansett er det trolig enda mer relevant å sammenlikne funksjonaliteten i LMS-systemene. Det er mange systemer som brukes i dag: Moodle, it´s learning, Fronter, WebCT/Blackboard, ... Noen er gratis, andre koster penger. Hvis en først skal bruke et LMS, så bør det være andre motivasjoner enn å spare mest mulig penger på systemet. Pedagogiske hensyn må få førsteprioritet.

En sammenlikning av systemer er gjort i forbindelse med prosjektet "LMS-Test" ledet av HiST (støttet av Norgesuniversitetet 2006). Moodle, it´s learning og Fronter ble testet i ulike kurs over et helt semester. Også Høgskolen i Østfold har gjort en studie om pedagogiske muligheter i 3 systemer (Fronter, Blackboard og Moodle). Tom Erik har lest begge rapportene og inviterer til diskusjon.

I LMS-test-prosjektet har undertegnede kjørt kurs i både Moodle og it´s learning og som bilærer i Fronter. Vi lot for eksempel en klasse bruke Moodle og en annen klasse bruke it´s learning i et større fagopplegg (30 studiepoeng) høsten 2006. Alt av aktiviteter og lærestoff ble "duplisert" (takket være velvillige kollegaer) slik at systemene i praksis kunne sammenliknes nokså nøye. Erfaringene fra lærernes ståsted er at begge systemer har klare sterke og svake sider. Det er likvel mulig å gjennomføre mange - om ikke alle - pedagogiske aktiviteter uavhengig av system. Det er klart det er lettere å gjennomføre visse typer samarbeidsøvinger i Moodle, siden Moodle har innebygde verktøy som wiki og ordbok. En interessant observasjon er at mangelen på slike verktøy i it´s learning, inspirerte til bruk av forum på en kreativ måte for å simulere en samarbeidsøving med ordbok.

Mange aspekter ved Fronter, Moodle og it´s learning, som varsling, meldingsutveksling, forum, kalender, undervisningsplanlegging, skreddersøm og liknende, er beskrevet og forsøkt sammenliknet i Vedlegg A i rapporten fra prosjektet LMS-Test. En slik sammenlikning er vanskelig, men selve prosessen med å sammenlikne har gitt ny innsikt i hva som er viktig i systemer.

Selv ser jeg at LMS-ene stort sett har en relativt stor portefølje av verktøy. Kvaliteten på disse varierer kraftig. Moodle har det beste testverktøyet, med mulighet for gjenbruk av spørsmål. Undersøkelsesverktøyet er derimot bedre i it´s learning. Diskusjonen bør likevel heves over hvilket LMS som har de beste verktøy. Det er flere ting som er viktige å ta med i betraktning, blant annet:

 • Hvor gode er verktøyene med tanke på funksjonalitet - hva er mulig å oppnå?
 • Hvor brukervennlige er verktøyene? Hvor mange klikk må til?
 • Hvor sikre er verktøyene?
 • Hvor fleksible er verktøyene? Kan en kjøre ulike pedagogiske aktiviteter eller blir kanskje verktøyene for generelle, slik at det er vanskelig å se mulighetene?
 • Er det i praksis muligheter for gjenbruk? Hva er vitsen med gjenbruk av forum når dato ikke kan nullstilles i et forum?
 • Hvor godt integrert er verktøyene - er dataflyten logisk slik at en kan sende resultater fra et verktøy til et annet?
 • Kan data flyte mellom systemer? Et eksempel her er import fra studieadministrative systemer (brukere-fag), og eksport til slike (godkjente øvinger).

Føl fri til å legge igjen kommentarer på dette blogginnlegget - det kan du gjøre helt anonymt ved å klikke på teksten "X kommentarer" eller "Legg inn en kommentar" rett nedenfor.

3 kommentarer:

 1. En sammenligning av LMS må også ta hensyn til hva LMS'et skal brukes til. Det stilles andre krav til et LMS som skal brukes i et e-læringskurs på høgskole/universitetsnivå enn til et LMS som skal brukes mest til skole-heim samarbeid i barneskolen. Samme system brukes jo til begge disse situasjonene i dag, men krav til funksjonalitet vil avhenge av bruken.

  SvarSlett
 2. Dette var interessant Sven Andreas...

  SvarSlett
 3. Robin Munkvold5/08/2007 10:18 a.m.

  Interessante refleksjoner her ja Svend A. Vi burde jo egentlig gjennomført et utvidet studie av ulike LMS, hvor vi f.eks kunne dratt inn brukbarhetsevaluering (usability testing) av LMSene med utgangspunkt i gitte målgrupper og aktuelle bruk (som Line nevner: Hva skal LMSet brukes til? - og av hvem?). Rapporten om de 4 ulike LMSene fokuserer en del på funksjonanalitet, og viser til kvalitetsforskjeller mellom de ulike LMS. Jeg savner en diskusjon omkring ulike målgrupper og LMSets "tilpasning" til disse...:
  - LMS tilpasset ulike målgrupper? (Elever, Studenter, Lærere, Forelesere, Forskere, Foreldre, Adminstrasjon, ...).

  Mulig det finnes...

  -Robin-

  SvarSlett