17. oktober 2007

Kurs om pedagogisk bruk av automatiserte tester

Har du ønske om å bruke automatiserte tester (flervalgstester) for å øke motivasjonen til studentene, bedre læringen, teste bredere i pensum og effektivisere formativ og summativ vurdering?

Det arrangeres et nettbasert kurs (6 sp) for lærere om "pedagogisk bruk av automatiserte tester" med oppstart 1. november 2007 (avsluttes 1.februar 2008). Kurset er resultat av et prosjekt i regi av Norgesuniversitetet.

Kurset er gratis, og åpent for påmelding. Du kan også lese mer informasjon om kurset og dets innhold.

Kurset tar opp blant annet:

  • Historikk og introduksjon til tester
  • Hvordan lage gode spørsmål
  • Pedagogisk bruk av tester, formativt
  • Tester i summativ vurdering (eksamen etc)
  • Analyse og forbedring av tester og spørsmål
  • Avanserte tema: gjenbruk, verktøy, spørsmålsbanker etc.

I tillegg til kurs utvikles også et nasjonalt, levende nettsted som skal fungere som en ressursbank og et forum for lærere som trenger konkrete tips og råd til bruk av automatiserte tester. Nettstedet er "levende" i den forstand at det legges opp til brukerstyrt innhold der alle kan bidra med erfaringer og ressurser. Du kan registrere deg i forumet på vårt "levende nettsted", og du vil da få tilgang til ressurser, kunne spørre og svare i diskusjonsforum og bidra med innhold. Vi håper du vil være med i nettverket av mange interesserte personer som bruker tester i praksis i egen undervisning!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar