31. oktober 2007

Stor interesse for tester

Det er åpenbart stor interesse for pedagogisk bruk av automatiserte tester i Norge. 1.november starter et 6 studiepoengs kurs opp i regi av Norgesuniversitetet (HiST og HiT), og etter bare ca 10 dager med markedsføring i veldig liten skala (utvalgte kontaktpersoner) er kurset fullt: 25 deltakere fra høgere utdanning, videregående skole og barne/ungdomsskole. Det er spesielt interessant å se at mange fra grunnskolen deltar på kurset.

Det kan være mange årsaker til at lærere ønsker å ta i bruk automatiserte tester (flervalg, multiple choice). For det første benyttes læringsplattformene (LMS) it´s learning, Fronter, Moodle og liknende av mange. Disse har innebygde verktøy for å lage tester med automatisert tilbakemelding og retting. Når alt skjer digitalt, kan deler av undervisningen effektiviseres. For det andre oppdager stadig flere de store fordelene som følger med en god, pedagogisk bruk av slike tester. Den som skal lære, kan bli motivert, få umiddelbar respons, indikasjon på hva som bør jobbes mer med, og så videre. Fordelene med slike tester ved både formativt og summativt bruk, er mange. Utfordringene er derimot også mange, og nettopp dette oppdager fort de som har prøvd å bruke tester i undervisningen. Behovet for undervisning i riktig og god bruk av både flervalgstester spesielt og IKT i undervisningen generelt, er ikke bare tidsriktig, men også helt nødvendig.

Kurset tar opp ulike aspekter ved det å lage gode tester. I tillegg ønsker vi å bygge en kunnskapssamling på vårt levende nettsted om automatiserte tester hvor alle kan bidra med eksempler og erfaringer, stille spørsmål eller gi svar.

Det er gledelig å se at stadig flere oppdager at automatiserte tester ikke er en papegøye fra Amerika, men snarere et viktig pedagogisk verktøy i enhver moderne lærers portefølje. Med flervalgstester er det mulig å oppnå mange positive effekter som supplerer og forsterker andre pedagogiske aktiviteter.

Er du interessert med tanke på fremtidige kurs, så meld din interesse her.

2 kommentarer:

  1. Hvilke litt. bruker dere til dette kurset?

    SvarSlett
  2. Boka: "Flervalgsoppgaver - konstruksjon og analyse" av Svein Magne Sirnes. Den er på noe over 100 sider, men tar veldig grundig opp analyse og konstruksjon.

    Som i alle våre FU-baserte kurs, skriver vi også veldig mye av lærestoffet selv. Tips: Meld deg som "interessert person" og du får informasjon om neste gang kurset starter opp og evt. andre aktiviteter (konferanse om testing, for eksempel)

    http://aitel.hist.no/auto/interested/

    SvarSlett