12. mars 2008

NVU-konferansen 2008

NVU-konferansen 2008 ble arrangert i Trondheim og handlet mye om Web 2.0 og deling. Tittelen var "Samarbeid, deling og tilbakemelding - Ny praksis for lærere og studenter" og det var mange interessante foredrag. Her er en oppsummering fra det jeg fikk med meg:

 • Per Borgesen (HiST) åpnet med å trekke de store linjer fra web slik vi ser det i dag. Wikiversity er en interessant ressurs som viser noen av mulighetene: her kan alle bidra med sin kunnskap i et åpent læringsfellesskap. Lærere møter en verden med store muligheter for læring, og samtidig mange nye teknologier som må mestres.
 • Kirsti Kierulf (Accenture) snakket om bruk av nye teknologier i næringslivet. Søk blir stadig viktigere, også personsøk. Second Life-måten å samhandle på blir viktig fremover. Accenture rekrutterer for eksempel fra Second Life og er henrykte: Der treffer de teknologibevisste mennesker. Kierulf stilte også spørsmål om hvorvidt akademia generelt og lærerutdanningen spesielt, er "på track".
 • Rune Krumsvik (UiBergen) snakket om situert læring i nettverkssamfunnet. Tilgangen til IKT-verktøy er der, men utfordringen er å skape godt innhold. Det er viktig å starte med fortrolige settinger og supplere tavle med IKT gradvis. Mye av det vi gjør i det fysiske rom kan overføres til det digitale rom. Det viktigste blir digitalt kompetente lærere som har et bredt repertoar i sin pedagogiske verktøykasse.
 • Calle Dons (lærerutdanningen, HiST) understreket viktigheten av refleksjon og kontekstualisering, med konkrete eksempler på hvordan lærerutdanningens studenter jobber med og møter ny teknologi.
 • Bjørn Jæger (HiMolde) hadde en "live" demonstrasjon av Second Life. I samtalen deltok noen av hans samarbeidspartnere fra utenlandske universiteter, og viste litt av potensialet for formidling, samtale og læring innenfor denne virtuelle verdenen.
 • Arne Krokan (NTNU) fortalte om læring i dagens digitale nettsamfunn. Hvordan kan noe gratis gi økonomisk gevinst? Den nye weben innebærer en ny måte å tenke på, både foretningsmessig og med tanke på læring. De fleste anser iPod som en musikkavspiller, mens færre innser at den har stort potensial for læring (podcast etc). Krokan siterte Wim Veen sine teorier om Homo Zappiens, noe som er vel verdt å få med seg. Lærerrollen må endres i de kommende årene, der læreren blir mer som en veileder/coach/mentor å regne.
 • Geir Maribu (HiST) gikk gjennom utfordringer ved bruk av et CMS-system for lagring av digitale læringsressurser. Det blir sentralt for lærere å kunne beherske å bruke et CMS-system, lage læringspakker og forstå skillet mellom CMS og LMS. Innhold bør forvaltes i CMS-et, mens læringsaktivitetene må foregå i LMS-et. HiST har både forsøkt å lage sitt eget CMS-system, og prøvd ut systemet Equella, og en integrasjon av LMS-systemet Moodle og Equella ble vist i praksis.
 • Kristin Dale (UiAgder) delte erfaringer med summativ bruk av flervalgstester. Det er unektelig vanskelig lage gode spørsmål og tester som blir effektive i praksis.
 • Undertegnede (HiST) flettet Web 2.0-tankegangen inn i flervalgstesting. Erfaring fra egen undervisning viser hvordan studentene kan lære mye ved å lage sine egne tester. En slik aktivitet kan kjøres i mange varianter og kan gi læreren mange gratis-spørsmål :-)
 • Yngve Nordkvelle (HiLillehammer) snakket om forholdet mellom forskning og undervisning. Akademisk tilsatte har gjerne flere roller/hatter. Hva gir mest uttelling? Hvordan bør det være? Det er liten tvil om at undervisningsrollen blir nokså usynlig sammenliknet med forskningsmeritter og krav. IKT gir oss trolig et stort potensiale, og vi plikter å undersøke fordelene og evt. innlemme i vår undervisning. Nordkvelle påpekte også noe interessant: at IKT bør regnes som en grunnleggende pedagogisk dimensjon. Utveksling av erfaringer og digitale ferdigheter mellom kollegaer, blir ekstra viktig. Er vi som lærere flinke nok til å eksponere oss? Hva med å lage vår egen pedagogiske portfolio?
 • Det var også stands: flervalgstestverktøyet Evatest (utvikles ved HiST), Fronter, it´s learning, NVU, NFF, NUV og The Learning Edge.

Har du andre betraktninger eller refleksjoner over foredragene/konferansen? Kommenter gjerne!

1 kommentar:

 1. Etter flere konferanser de siste årene som har repetert mye, var dette en konferanse som inspirerte!

  SvarSlett