27. mars 2008

Teknologivansker?

I følge digi.no har en ny masteroppgave undersøkt hvordan IKT i undervisningen fungerer (på en skole). Elevene har kompetanse langt utover læreren.

Flere har gjort seg tanker basert på oppslaget, for eksempel Guttorm: Det viktigaste ein finn i denne artikkelen er at sporadisk eller episodevis bruk av IKT utan mål og meining har lite føre seg. Tom Erik mener det er et problem at kun spesielt interesserte bryr seg om å produsere (og dele) de gode eksempler, og at mangel på utstyr fortsatt er en stopper.

Selv får oppslaget meg til å tenke på hvilket forhold lærere i Norge egentlig har til ny teknologi, særlig nå som LMS-systemene innføres for fullt. Går vi mot et skifte der LMS-systemene kan fungere som katalysatorer og gi lærerne en motivasjon for å lære teknologi bedre innenfor rammene av et trygt miljø? Jeg brenner for å spre gode eksempler på pedagogisk og kreativt bruk av LMS og erfarer at tilhørerne blir inspirerte. De aner trolig et potensial for bedre bruk enn bare ren informasjonsspredning og enkel kommunikasjon, og gjennom gode eksempler kan de forstå at dette er noe de kan klare, selv uten grundig teknologisk innsikt og erfaring. Jeg tror gode eksempler i rammene av LMS-systemene er en viktig suksessfaktor, i tillegg til tilgang på utstyr og forankring i ledelsen. Hvorfor LMS? Fordi det gir merverdi til undervisningen og læringen.

3 kommentarer:

 1. Når det gjeld å spreie gode døme innan LMS rykker det litt i skrivenerva mi. Dei første åra eg var student, altså rett før LMS gjorde sitt inntog i UH-sektoren var det mogleg å finna gode ressursar frå andre UH-institusjonar på nett. Det kunne t.d. vera kurs i PHP frå HiST, pedagogikk frå HiVE og så vidare. Dette var ressursar eller delar av førelesingar ein kunne finna og bruka som supplement til utdanninga eller interessene sine. Men så kom LMS... Dei fleste lærarar som no legg ut ressursar brukar LMS, det gjer at ei vanvittig mengde informasjon og mykje godt lærestoff vert utilgjengeleg for omverda! LMS er fint til å administrera, men kanskje ikkje like godt til å dela... Og då vert det jo vanskeleg å spreie gullkorna og dei gode døma. Ein klarar det kanskje innanfor same institusjon.

  SvarSlett
 2. Dette er et godt poeng, Guttorm. Noen har nok fått et mer lukket system etter LMS. HiST (hvor jeg jobber) har det ikke, vi har akkurat samme fagportefølje som før og har alltid hatt som prinsipp 2 av 12 leksjoner i fagene offentlig tilgjengelig. Det har vi også nå etter LMS ble tatt i bruk: vi lærere legger ut dobbelt opp (både i LMS-et og i det offentlige rom). Antar at ikke alle gjør det, og det er liten tvil om at LMS-ene er med på å lukke inne mye godt lærestoff som burde vært delt. Jeg savner en bedre mulighet i dagens LMS-systemer til å gjøre deler av kursets lærestoff/aktiviteter offentlig.

  SvarSlett
 3. Hei, interessant diskusjon dette. For det første er jeg sikker på at det du etterlyser kommer Svend Andreas. Leverandørene MÅ snart finne løsninger på åpenhetsønsket fra stadig fler kunder. Når det gjelder å legge deler av leksjoner og ressurser åpent på nett, så er det nok ganske langt å gå ennå. Det er nok ikke veldig mange som har en policy på dette (som kanskje dere har? og det gjelder kanskje ikke hele HiST?)Det jeg tror vi heldigvis kommer til å se mer av er at institusjonene blir flinkere til å organisere sine "gullkorn" og sine undervisningsressurser slik at de faktisk blir enklere tilgjengelig for utenforstående, og ikke minst søkbare på en enkel måte. Tidligere var det vel litt preget (og er vel ennå) tilfeldigheter når det gjaldt å finne gode eksempler...

  vh, Cecilie Aurvoll

  SvarSlett