24. februar 2009

En IEpoke er over

Mange store nettsteder, store deler av Twitter, bloggosfæren, digg og en rekke andre fora kjører i disse dager en viktig kampanje der målet er å fjerne Internet Explorer 6 (forkortet: IE 6) for godt. De meget dyktige og oppegående webutviklerne hos FINN.no skal ha honnør for å ha satt i gang med et godt tiltak som selv Microsoft støtter!! Jeg støtter denne kampanjen fullt ut, og vil benytte anledningen til å reflektere litt rundt hva som gikk galt, hvorfor det ble slik, hvorvidt strategi har vært involvert og hvilke konsekvenser IE 6 har medført for Internett som sådan.

MERK: Dette innlegget ble publisert tirsdag kveld (24.feb) men oppgradert og finpusset i løpet av onsdag før lunsj, med blant annet illustrasjoner, lenker og mer utfyllende tekst.

IE 6 har ødelagt mye

Internet Explorer til og med versjon 6 er på mange måter noe av det verste som har skjedd for Internett sitt vedkommende. IE 6 var dårlig både teknisk, funksjonelt og sikkerhetsmessig og ble i tillegg raskt utdatert sammenliknet med konkurrentene - derom levnes ingen tvil. Mange har gjennom bruk av Internet Explorer fått ødelagt eller infisert maskinene sine av trojanere, ormer og andre ulumskheter.

En del skyldes brukernes egen uvitenhet, men en del skyldes et dårlig og usikkert produkt. Selv ikke etter de siste oppgraderingene, regnes IE 6 å være sikker. Microsoft vet selvsagt dette, og har de siste årene oppfordret brukere til å oppgradere til IE 7. Problemet er at det har gått for tregt.

Det er én ting at brukere av Internet Explorer generelt og IE 6 spesielt ikke har fått den mest effektive og sikreste opplevelsen av Internett. Det er mye mer alvorlig at IE faktisk har "ødelagt" en hel del av weben. IE har rett og slett skapt en ukultur på web, og er indirekte skyld i større kostnader for kunder som har kjøpt webløsninger enn hva har vært nødvendig. IE har også hindret innovasjon. Dette er alvorlige påstander som må utforskes nærmere, men la oss først se på hva en nettleser er og hvor viktig en rolle den spiller.

En smart strategi

Mange med interesse for data har lurt på hvorfor en så tung, seriøs aktør som Microsoft ikke klarte å lage en bedre nettleser enn IE 6 i årene mellom høsten 2001 og høsten 2006. Klarte de det ikke rent teknisk, prioriterte de det ikke eller var det ren strategi?

Det er vanlig at brukere setter likhetstegn mellom "Internet Explorer" og "Internett" - de skiller altså ikke på nettleseren som programvare og nettet som forum for innhold og aktiviteter. Skillet er selvsagt viktig. En nettleser er et program som brukes for å navigere på Internett, typisk for å vise og navigere mellom websider. Ulike nettlesere kan ha mer eller mindre avanserte funksjoner. De som ikke skremmes av ny teknologi og setter pris på effektivitet, stabilitet og sikkerhet, har trolig prøvd nettlesere som for eksempel FireFox, Opera, Safari eller Google Chrome, men har som regel alltid hatt den "alternative" nettleseren Internet Explorer i bakhånd i fall det ville være nødvendig.

Netscape var kongen på haugen først på 90-tallet, men ble etterhvert utkonkurrert av Microsoft. Internet Explorer ble nemlig spredd til Hvermannsen gjennom at den var forhåndsinstallert på nesten alle PC-er som ble solgt. Det å "bundle" Internet Explorer som nettleser i operativsystemet Windows var et taktisk lurt trekk av Microsoft, for når "alle" brukte Windows ville også de fleste bruke Internet Explorer. Faktisk brukte over 95 % Internet Explorer i glansdagene (2002/2003), inkludert undertegnede.

Andel brukere av Internet Explorer (hentet fra Wikipedia).

Med mange hundre millioner brukere av Internett er denne prosenten ikke uten betydning. Det er forståelig at Microsoft lagde IE. Det var en selvsagt ting å skulle spre den med Windows. Bare ved å for eksempel sette MSN som startside i Internet Explorer på alle nye PC-er hadde Microsoft et enormt potensial for å trekke kunder (og annonseinntekter) til denne og andre tjenester. Mange brukere vet for øvrig ikke at det er mulig å endre startsiden. Det var faktisk også strategisk smart å ikke legge flid i å lage den bedre med tanke på standarder! Kan dette ha en strategisk forklaring?

Microsoft innså tidlig at nettleseren deres var inngangsporten, eller nøkkelen om du vil, som gjorde at millioner av brukere kunne benytte nettet. Dermed var de med på å spre nytteverdien av Internett. Kontroll av nettleseren kunne til en viss grad styre utviklingen på nettet. Et eksempel på viktigheten av dette, er CSS, JavaScript og ikke minst Ajax - pragmatiske teknologier som bidro til å gi ny dynamikk, gradvis, til gamle websider med "relativt" små grep. Med Ajax er det mulig å hente data i bakgrunnen fra tjeneren, uten at websiden må oppdateres/refreshes. Ajax har gitt oss veldig responsive websider som er brukervennlige og funksjonsrike. Et eksempel er Google Docs som er på full høyde med vanlige skrivebordsapplikasjoner og muliggjør samskriving på web. Faktisk har Google (og også Yahoo, Apple med flere) en hel rekke tjenester som avhenger av Ajax. Til og med i næringslivet har for eksempel norske 24sevenoffice brutt med den tradisjonelle skrivebordsapplikasjonen, og bygget sitt produkt rundt Ajax. Ajax muliggjør nemlig kjøring i nettleseren, og det betyr at brukerne ikke trenger å installere noe ekstra siden Ajax bygger på standarder som nettlesere "skal" støtte. Det eneste som trengs er tilgang til Internett, og fordelen er at en har tilgang til sine data uavhengig av hvilken maskin en jobber fra (hjemme, arbeid, hytta, Internettkafé, ...). Flere stiller spørsmål om de egentlig trenger kostbare Word når de har gratistjenester som Google Docs.

Ajax er en samling av standarder og teknologier som JavaScript, CSS, DOM og det såkalte XMLHttpRequest-objektet. Microsoft har dårlig JavaScript-ytelse i sine nettlesere, men Ajax er likevel ikke noe fremmedord i Microsofts verden: Det var de som først lagde konseptet bak XMLHttpRequest, og Ajax brukes også aktivt i ASP.NET-drevne løsninger. Internet Explorer (særlig versjon 6) er derimot ikke god på Ajax/JavaScript. I stedet for å være pådriver for åpne standarder gjennom utvikling av Ajax-drevne systemer, slik for eksempel Apple gjør (til manges forundring :-), pusher Microsoft heller Silverlight (Flash-aktig teknologi). Det er mange i bransjen som mener dette er et uheldig valg (for Internett sitt ve og vel). Det er lett å lære seg Ajax, og det betyr at stadig flere kan lage slike tjenester og løsninger. Ajax er godt nok til å gjøre det en vil (noe 24sevenoffice og Google er levende beviser på), så hvorfor kan ikke alle bruke det? En annen tanke er at vi nettopp som følge av Ajax-utbredelsen, ser tjenester ala Google Docs spire, og disse er utvilsomt seriøse konkurrenter med Office, og kanskje også i siste instans med Windows. Slike applikasjoner og tjenester på web reduserer nemlig behovet for et operativsystem! Det eneste brukere trenger for å jobbe og løse oppgaver, er i prinsippet nettleseren.

Problemet med nettleseren IE 6 ligger i at altfor mange bruker den! Det var gunstig for Microsoft å ha en nettleser, men når alle brukte den var det ikke noe poeng å lage den veldig god. Ved å helt bevisst avvike litt - men bare litt - fra standardene til W3C, satte Microsoft kjepper i hjulene til konkurrentene og holdt på kundemassen! La oss se enda nærmere på dette.

All makt til nettleseren!

Tenk over det: Alt på web må lages av noen, typisk webutviklere. En webside består av innhold og kode. Det er opp til nettleseren å tolke og vise informasjonen på en forståelig måte. Det er en utfordring å lage en nettleser som fungerer på alt fra enkle til mer komplekse sider. Enighet om hvordan en skal lage websider blir derfor viktig. Tim Berners-Lee står bak markeringsspråket HTML, som er veldig utbredt for å lage websider. HTML (XHTML) er et veldefinert språk som har gjort det mulig for alle å lage websider. (X)HTML tolkes av nettleseren (nettleseren er laget for å forstå (X)HTML og en rekke andre standarder/teknologier). Når noe tekst på en webside er kodet med taggen <h1> vil typisk nettleseren velge å vise akkurat denne teksten som en svart overskrift. Hvem som helst kan i teorien lage sin egen nettleser (men lett er det ikke :-), og det er mulig å lage en nettleser der overskrifter ala <h1> vises i rød skrift med en fancy skrifttype, eller at teksten vises opp ned i vertikal retning oppå all annen tekst! Alle nettlesere viser heldigvis <h1> mer eller mindre likt, og det er fordi de følger retningslinjene til W3C (World Wide Web Consortium). Det er enighet om at en <h1> skal være en overskrift og ha luft før og etter, og være i svart standardskrift.

Når du besøker et nettsted, vil den aktuelle websiden vises for deg utelukkende fordi nettleseren er snill og viser innholdet slik som forfatteren av websiden opprinnelig har tenkt det. Forfatteren av websiden kan anta at ting vises slik som han/hun vil, men det beste er å teste at dette faktisk blir tilfelle. Det er tidkrevende for utviklere å lage gode websider og det er utrolig slitsomt og kjedelig når det oppstår feil (under utvikling). Nettsteder med avansert funksjonalitet må testes, og jobben med å få nettstedet til å fungere likt hos alle brukere uavhengig av nettleser, har tradisjonelt sett vært både tidkrevende, kostbar og teknisk veldig vanskelig.

I dagens Internettverden ser vi flotte nettsteder rent utseendemessig, med stadig mer dynamikk og interaksjon. For å tilby kompleksitet på en god måte, er det laget en rekke veldefinerte standarder som (X)HTML, CSS, JavaScript og så videre. Det er også kritisk at alle nettlesere implementerer standardene mer eller mindre likt, for da kan utviklere lage websidene i henhold til standardene, og være sikker på at alle får samme resultat presentert. Tenk over viktigheten av dette. Et konkret eksempel på hva som kan være vanskelig, er menyer på websiden som utvider seg når du holder musepekeren over og avslører undermenyer for videre navigasjon. Slik funksjonalitet er både nyttig og utbredt, men bygger gjerne på en kombinasjon av CSS og JavaScript. Dette er to teknologier hvor IE 6 avviker en del sammenliknet med andre nettlesere. Jo mer komplekse teknikker som brukes for å lage websider, jo strengere krav stilles til nettleserne for at de skal klare å vise sidene riktig. Hva er "riktig"? Det er selvsagt det som forfatteren av siden har ønsket. Det blir åpenbart irriterende dersom en meny viser en undermeny langt til høyre på siden i én nettleser, men ikke i en annen.

IE 6 er en stygg ulv som det ikke er lett å drepe

Spørsmålet blir dermed: "Er nettleserne så snille at de følger standardene?" IE 6 har bare delvis oppfylt standardene. I rettferdighetens navn må nevnes at andre nettlesere heller ikke har fulgt standardene fulgt ut. Det er likevel spesielt alvorlig når ikke Internet Explorer 6 har gjort det, gitt IE 6 sin dominerende posisjon gjennom en årrekke. Det kan virke som om at Microsoft helt bevisst har gjort sine egne, små endringer som viker fra standardene - med viten og vilje. Enten det, eller så er dataingeniørene i selskapet ikke særlig dyktige (noe som ikke er tilfelle). De har faktisk brukt enorme ressurser på å utvikle nettleseren i følge Wikipedia. En kan ikke ved en feiltakelse utvikle et produkt som så gjennomført bryter med etablerte standarder. Det er altså bevisst strategi. Det blir som at en har det norske språket - med alle dets grammatikalske regler - vel forankret i den norske skole, men så velger en lærer å lage sin egen variant (som også undervises til elevene) med unntaksregler her og der, o-endelser bak verb som normalt har -a eller -en, og så videre. De som blir opplært i dette språket, har det greit, men de andre får trøbbel. Problemet er altså at Microsoft i kraft av IE 6 har opptrådt som en slik lærer. Problemet er at denne læreren er blitt verdens viktigste og mest innflytelsesrike lærer.

Penger er en viktig faktor i de fleste sammenhenger. Webutviklere testet løsningene sine helt til de fungerte perfekt i IE 6, og sa seg så fornøyde. Det oppstod etterhvert en ukultur der stadig flere webløsninger ble laget til å fungere med Internet Explorer. Nå, når nyere utgaver av Internet Explorer har færre feil og følger standardene bedre, og folk i større grad har byttet/oppgradert nettleser, får de gamle websidene et alvorlig problem. Det som først var laget til å fungere med IE 6, fungerer ikke mer.

I tillegg er det viktig å understreke at IE 6 har vært med på å hindre innovasjon. Utviklere har budsjetter å forholde seg til, og i stedet for å bruke penger på å lage god funksjonalitet, måtte en viss sum avsettes til grundig testing og unødvendig frustrerende koding for å få websidene til å fungere uavhengig av nettleser. Kan en påstå at IE 6 implisitt har bidratt til å gjøre webutviklingen vanskelig og unødvendig dyr, med mindre innovasjon som resultat?

Det er også viktig å merke seg at utviklere verden over har nytt godt av nettopp dette! Oppegående virksomheter som lagde store webløsninger innså rundt 2004/2005 at det var et problem å kode løsninger som passet spilte på IE 6 sine premisser. Det beste på lang sikt, ville vært å ikke ta hensyn til IE 6, og prøve å få Microsoft til å lage en bedre nettleser. Dette ville derimot på kort sikt ha frustrert brukerne av IE 6 (95 %). Et ryddig alternativ ville vært å unngå funksjonalitet som en visste ville skape problemer. Men vent - ville det ikke være strategisk smart å kode nettopp basert på IE 6 sine premisser? Du får X antall kroner for å lage en webløsning. Du lager en slik, den fungerer perfekt med IE 6, og kunden er fornøyd. Noen få år senere går verden videre. Kundene bytter nettlesere (oppgraderer til IE 7 for eksempel) og hva skjer? Jo, løsningen fungerer ikke fordi IE 7 følger standardene i større grad enn IE 6! Dette er interessant, for hvem kan nå fikse løsningen? Det er uaktuelt å leie inn et nytt firma, så kunden må bevilge mer penger og leie inn samme firma på nytt til å løse et problem som ikke burde oppstått i utgangspunktet! Dobbel inntjening til det smarte firmaet! Hvorvidt noen har tenkt slik i praksis, vites ikke, men det er ikke vanskelig å tenke seg at dette ville vært gunstig. Det er etisk uholdbart overfor en kunde å bevisst gjøre slik (uten å informere kunden godt om problematikken), men det kan faktisk være en konsekvens av IE 6 sin dominans og dårlige standardstøtte!

Et eksempel hvor sluttbrukerne har slitt med oppgraderingen til IE 7, er systemene ePhorte og ESS. Disse brukes for eksempel på HiST og i en rekke offentlige virksomheter. At for eksempel ESS må være tidenes dårligste webløsning som en har betalt flesk for, skal ikke tas opp her, og har i utgangspunktet ikke noe med IE 6 å gjøre (men det måtte bare nevnes i ren frustrasjon :-). Faktum er at en rekke større systemer som brukes i arbeidslivet har blitt utviklet til å fungere med IE 6. Dersom brukerne krever av sin IT-avdeling å få IE 7, FireFox eller andre nettlesere installert i hele virksomheten, kan det rett og slett gjøre at arbeidstakerne selv ikke får til å bruke de programsystemene virksomheten har betalt dyrt for i sin tid. Dette har vært et problem for ESS og ePhorte sin del, men jeg er ikke oppdatert på hvorvidt problemene er fikset per i dag. Slike systemer har garantert bidratt til å redusere spredningen av Windows Vista, som kommer med IE 7, i både det offentlige og næringslivet verden over. Slik kan en faktisk hevde at brukere verden over holdes til gamle, svake, usikre operativsystemer (Windows XP) når nye og bedre operativsystemer er tilgjengelige (Vista og snart Windows 7, ser bort fra Mac og Linux i denne sammenhengen).

Til slutt er det verdt å nevne at brukere ikke liker endringer. De som har lært seg IE 6, og byttet til IE 7, har ofte lurt på hvor menyene ble av. Hvor er favorittene? Hvorfor ser ting anderledes ut? Hvordan kan jeg skrive ut kvitteringen på bestilt flyreise? Basert på erfaringene til slekt og venner observerer jeg at overgangen fra IE 6 til IE 7 ble opplevd som vanskeligere enn overgangen fra IE 6 til FireFox!

Om kampanjen

Det er i utgangspunktet gunstig at IE 6 forsvinner så fort som mulig. Spørsmålet er hvordan en kan få folk til å oppgradere? Mannen i gata ser ikke behovet, og har kanskje ikke kompetansen til å oppgradere. Microsoft selv har helt fra IE 7 kom prøvd å få folk til å oppgradere gjennom både ny service-pack og introduksjonen av Windows Vista. Miljøet rundt åpen kildekode fikk et løft for noen år siden som følge av det negative fokuset om dårlig sikkerhet i Internet Explorer. Dette gav folk initiativ og lyst til å bytte til FireFox, Opera og faktisk også til Mac. På tross av at andelen som bruker Internet Explorer har falt enormt de siste årene om en teller antall brukere, så går det fortsatt for tregt med å bli kvitt versjon 6. Tallene er klare: Mange nettsteder viser til at 20 % av deres besøkende har IE 6 (statistikk kan enkelt hentes ut basert på loggføringen som alle webtjenere gjør av sine besøkende). Det viser seg at flere besøkende på dagtid har IE 6. Dette kan tyde på at PC-er på arbeidsplassen er verstingene mens hjemme-maskinene er oppdaterte!

Gjennom en snedig kodesnutt og en moderne metodikk, har norske Finn.no brukt Twitter og andre Web 2.0-metoder for å akselerere kampanjen med å fjerne IE 6. Det er til og med laget en wiki som støtter opp under kampanjen, hvor hvem som helst kan legge inn status etterhvert som målet mot en IE 6-fri verden nærmer seg. Grunnen til at Finn.no har fått stor oppmerksomhet, er at de oppfordrer alle større nettsteder til å legge inn en liten kodebit på sitt nettsted. Denne vil kun vises til brukere av IE 6, som får opp en melding om at de har en gammel og utdatert nettleser og lenke til oppdateringssiden. Det er altså nettstedene som varsler brukerne det gjelder, og da er sjansen større for at det faktisk skjer noe. Ved å få med store aktører som VG og Dabladet, har Finn.no lykkes i å nå ut til veldig mange nordmenn. Alle som leser disse avisene på nettet - og har IE 6 - får meldingen. Har du en liten webside, trenger du sikkert ikke ta deg bryet med å legge ut beskjeden, men det skader heller ikke at folk varsles om og om igjen. Tanken er at irritasjonen over denne store boksen skal sparke folk bak slik at de oppdaterer eller bytter nettleser. Jo flere som maser, jo raskere går bytteprosessen (er tanken). Hyppig besøkte nettsteder bør derfor seriøst vurdere å følge Finn.no sin oppfordring.

Det er ikke noe nytt at nettsteder varsler brukeren (for eksempel gjennom popup-bokser) med oppfordring om å oppgradere nettleseren for å få maksimalt utbytte av nettstedet. Apple lanserte i 2008 den avanserte webtjenesten mobile.me, som ikke fungerer optimalt med Internet Explorer. Apple sparker hardt til Microsoft og sier rett ut: "Internet Explorer 7 has known compatibility issues with modern web standards that affect Web 2.0 applications such as MobileMe.". En kan nok for øvrig sparke en del tilbake mot Apple i andre sammenhenger, men det er ikke tema i dette innlegget.

Det er også kommet innvendinger fra et brukerhetsperspektiv overfor Finn.no sin metodikk. Bloggen IAllenkelhet foreslår at ansvaret ikke bør skyves over på brukerne fordi det ikke er brukervennlig, og mener at utviklere fortsatt bør lage kode tilpasset IE 6. Holdningen er noe passiv, for da vil problemet strekkes ut i tid, men de tenker nok egentlig på sitt eget nettsted og jeg tolker det ikke dithen at anbefalingen går ut til alle andre store aktører om å innta samme holdning. Dette er fair nok av Iallenkelhet, men det får atter en gang tankene til å gå til for eksempel Apple. De har ofte gjort seg upopulære ved å si at "nå tenker vi nytt", vel vitende om at dette går ut over de som har gamle systemer. De satser på at folk oppgraderer og betaler for nye systemer. Microsoft har ofte tenkt motsatt, og strebet etter bakoverkompatibilitet. Nytenkning gjør at dårlig teknologi kan kastes vekk, mens bakoverkompatibilitet ikke bare tar med seg dårlig kode videre, men også lærer brukere opp til dårlige vaner og åpner for aksept av gamle metoder. Av og til er det tungt å bryte bånd bakover. Dette er nok også en av grunnene til at IE 7 ble som den ble. IE 7 utgjør nemlig et steg i riktig retning, men løser på langt nær alle problemer. Microsoft tar en gradvis tilnærming til problemet og viser slik vilje til bot og bedring, samtidig som problemet strekkes ut i tid. Dette kan være bevisst valg, men det kan også ha tekniske årsaker. Det tar tid å lage en god nettleser. Uansett - IE 6 må ut først, dernest IE 7, og det er effektivt å irritere brukerne til å oppgradere! Det kan også være effektivt å stevne Microsoft for EU-kommisjonen slik Opera (og nå også Google) har gjort.

Oppsummering

Microsoft har med en finurlig strategi klart å erobre verden og spre IE 6. De har trolig tjent godt på dette over mange år, men samtidig skutt seg selv litt i foten. Ryktet som en seriøs aktør i dataverdenen er delvis svekket. IE 6 har medført mange smertefulle hyl fra webutviklere, og har på flere måter bidratt til å skape en ukultur i bransjen. Det er mange grunner til å ønske IE 6 en brå og brutal død. Det er derimot noe positivt også: IE 6 bidrar også til å sette enda større fokus på åpne standarder! Det er fort å glemme at norske Opera generelt og Håkon Wium Lie spesielt skal ha mye av æren for profileringen av åpne standarder på web. I tillegg har vi fått etablert det norske Friprog-senteret, og diskusjonen rundt åpne standarder generelt det siste året, har vært sunn. Jeg vil derfor runde av denne "korte" refleksjonen med å understreke at lille Norge er langt fremme og en viktig stemme på Internett, noe også kampanjen til Finn.no vitner om.

Bruk av Internett blir stadig viktigere. Det kommer stadig nye medier for å aksessere webbasert innhold, som både telefoner, TV-apparater og så videre. Det blir i så måte ekstra viktig at standarder følges av de som lager webbasert innhold. Målet må være en åpen og fullstendig interoperabel web. Acid3 er en avansert "syre-test" med 100 kriterier som alle kan utsette sin nettleser for (prøv gjerne selv :-). Foreløpig scorer Internet Explorer 7 og 8 svakt (under 20 av 100 mulige poeng), mens Apple sin Safari i versjon 4 og Opera i versjon 10 visstnok skal klare 100 poeng. Slike tiltak og måleredskap er med på å sette et seriøst fokus på standarder og innovasjon. Det er viktig å understreke at Acid3 ikke er den eneste testen av betydning, og at det er andre kriterier som kan brukes for å avgjøre hvor god en nettleser er. Det blir feil å si at IE 8 er dårligere enn Opera/Safari/FireFox basert på Acid3-resultater alene. Acid3 er likevel viktig for å vri fokuset over på hva nettlesere, og dermed utviklere, kan gjøre. Dette er et riktig steg på veien bort fra å programmere med tanke på å håndtere ulikheter mellom nettleserne. De som lager nettlesere har faktisk et enormt ansvar i og med at Internett er blitt et så viktig medium som det er! Det er gunstig om leverandørene av nettlesere fremover vil vise seg sitt ansvar verdig, for da følger utviklere av websider etter.

Offentlige og private virksomheter som har kjøpt/utviklet systemer som nå ikke er kompatible med nye nettlesere, sliter i disse dager. Leverandørene av disse gammelmodige websystemene har etter min mening et alvorlig forklaringsproblem. Sluttbrukerne kan ikke ta konsekvensene på evig tid, men har krav på å få en sikker, god, funksjonell og fremtidsrettet nettleser. Internett er blitt et førstehånds verktøy, og en dårlig nettleser som IE 6 er ingen forunt å bruke, ikke minst fra et sikkerhetsmessig perspektiv.

Hva tror du om alt dette?

8 kommentarer:

 1. Takk for et langt, omfattende og grundig innlegg.

  Med dette som utgangspunkt, og med din bakgrunn vil jeg gjerne utfordre deg litt. Kan du tenke litt over følgende spørsmål_

  Hvorfor skal IT-sjefer oppgradere fra Internet Explorer 6 til en nyere utgave eller til en annen nettleser?

  Jeg vil gjerne ha ditt svar skriftlig, slik at jeg kan lenke til det fra kommentarer på TU.no og fra Teknisk Beta.

  Vi må nemlig samle sammen denne form for argumentasjon, slik at vi kan presentere de sammen med løsningsforslag for IT-sjefene.

  Mvh
  Anders Brenna
  Nettsjef
  Teknisk Ukeblad

  SvarSlett
 2. ESS fungerar i Firefox, men Ephorte er vel einaste som hindrar meg i å "dumpe" IE.

  SvarSlett
 3. Flott artikkel som oppsummerer stort sett alt som er galt med at IE6 fortsatt lever. Godt lesestoff en tirsdag kveld :)

  SvarSlett
 4. Veldig bra skrevet. Denne artikkelen er en veldig fin forklaring for ikke-tekniske brukere på hvorfor kampanjen er viktig og hvorfor de bør oppgradere. Den beste jeg har lest for dette publikummet så langt.

  Håper at denne når frem til mange "vanlige" surfere.

  SvarSlett
 5. Må si meg enig i de andre kommentarene her. Dette synes jeg var et velskrevet og fint innlegg i IE6-debatten.

  Jeg synes ikke vi skal bruke all verden av tid på å diskutere Microsofts strategier rundt introduksjon av sine forskjellige versjoner av IE. Det ser dog ut som også de er på riktig vei nå.

  Jeg kunne tenke meg en edruelig debatt av hvilke faktiske hindringer og store systemer som hindrer større organisasjoner å oppgradere til nyere nettlesere - i den grad det er mulig.

  La oss få 2009 til å være året hvor vi tar et stort steg nærmere en IE6-fri verden.

  SvarSlett
 6. Hei Svend!
  En meget god refleksjonsanalyse. Den er et svært godt bidrag i debatten. Jeg tror denne typen artikler/innlegg er viktig for å få andre en den tekniske delen av den norske befolkningen til å forstå hvorfor denne kampanjen er så viktig. Den burde nesten bli publisert som en kronikk :)

  Mvh
  Eyvind A. Larre
  http://labs.finn.no

  SvarSlett
 7. Ville bare takke alle for hyggelige og nyttige kommentarer! Jeg ser selv at artikkelen ble mer grundig enn jeg først tenkte, og vurderer om den kanskje bør skrives som kronikk i for eksempel Aftenposten/Adressa.

  SvarSlett
 8. Min erfaring er at for de organisasjoner som jeg har kjennskap til er utbytte av IE6 et kostnadsspørsmål. Alle er enige om at en skulle gjort det, men pga kostnader ved å oppgradere alle mulige integrasjonsløsninger og tjenester dyttes dette på i del lengste....

  SvarSlett