20. april 2007

Kreativ bruk av forum - presentasjoner

Forum passer godt til presentasjoner av alle deltakere ved kursstart, og gjøres ofte obligatoriske. Slik kommer alle i gang med forumet, og noe av "isen" brytes. Her er en liten, men morsom vri.

Ved å lage kategorier i form av hovedinnlegg, og så oppfordre studentene til å poste i riktig kategori, oppnås flere positive effekter. Figuren under viser et eksempel med inndeling på landsdel (men en kan også bruke faglige inndelinger og liknende).

 • Alle må ta stilling til eksisterende innhold, og plassere sitt bidrag på riktig sted.
 • En kan lett se antall bidrag i en tråd. Fordelingen (her: hvor mange er Nordlendinger?) kan være nyttig for å bli bedre kjent med de andre på kurset.
 • En kan raskt lese gjennom maaaaaange innlegg ved å velge funksjoner ala it´s learning sin "Vis alle innlegg i denne tråden".


Klikk på bildet for å åpne i større vindu

18. april 2007

RSS med Google Reader

RSS gjør at nyhetene kommer til deg 1. Jeg anbefaler bruk av Google Reader for å lese RSS-informasjon. Dette er en veldig god RSS-leser. Hvorfor?

 • Fungerer uavhengig av maskin, siden den er webbasert
 • Lett å bruke siden den er Ajax-basert
 • Kan filtrere ut informasjon så raskt som bare Google klarer å tilby det
 • RSS-strømmer er flyktige - de har typisk bare de siste 20 nyhetene i XML-filen. Dette er egentlig lurt, og helt nødvendig for å ikke overforbruke båndbredde 2, men betyr også at når du starter et abonnement på en RSS-kanal, vil du typisk bare se de 20 siste nyhetene. Google Reader vil derimot tilby mange flere, fordi de har cachet RSS-strømmene. Det er dermed mulig å bla seg langt tilbake ved behov!
 • Du kan markere gode RSS-innlegg med stjerne
 • Tagging av RSS-kanaler hjelper å organisere, som vist i figuren under.


Klikk på bildet for å åpne i større vindu

[1] - Se min veileder om
Hva er RSS?

[2] - Hvorfor er det lurt med maks 20 nyheter i en strøm? Dersom det er 1000 abonnenter (klienter) på en RSS-strøm, vil typisk hver klient sjekke om det er kommet endringer hvert 10.minutt. Det betyr at tjeneren må sende RSS-filen 6.000 ganger i timen. Dersom filen er liten (20 nyheter) er dette en overkommelig informasjonsmengde. Skal alle nyheter lagres (ikke overskrive de eldste) betyr det en RSS-fil som etterhvert blir unødvendig stor, og dermed kreves mye båndbredde og unødig belastning fra tjeneren.

15. april 2007

Samarbeidsøving: Ordbok (ved hjelp av forum)

Ønsker du at studentene skal kunne bygge opp en ordliste i fellesskap? LMS-systemet Moodle har ordbok-funksjonalitet innebygget, mens it´s learning ikke har det. Det er derimot mulig å simulere en slik ordbok ved hjelp av forum i it´s learning.

Opplegg: I faget Publisering på Internett ved AITeL (HiST) har studentene lagd en egen ordliste over vanskelige begreper - i fellesskap. Hver student skulle lage egne ord, lese andres ord og kommentere på noen få selvutvalgte ord. Basert på kommentarer mottatt på "egne ord", skulle hver enkelt vurdere å videreutvikle ordene sine. Det ble i oppgaveteksten stilt krav til lengde på bidragene og antall kommentarer. I en senere øving skulle studentene legge inn nye tema i ordboka. Målet var å stimulere til bruk over tid, og gi en fin anledning til å gjenoppfriske tidligere kunnskap utover i kurset.

Moodle: Her er et skjermklipp fra ordbok-øvingen i Moodle (høsten 2006). Moodle har innebygget ordbokverktøy og støtter søk, filtrering og kommentarer.

it´s learning: Ordbok-øvingen kan simuleres i i it´s learning (våren 2007) ved hjelp av et forum. For å lettere vurdere en slik øving, kan faglærer lese innlegg ved hjelp av "Vis alle"-funksjonaliteten. En annen mulighet for å sjekke hvem som har bidratt, er å benytte rapporteringsmuligheten (arkfane i forumvisningen). I it´s learning vises nemlig statistikk over antall hovedinnlegg og svar på innlegg, og det er dermed enkelt å sjekke hvorvidt omfanget er opprettholdt. Det er også mulig å se på hva hver enkelt student har bidratt med.

Erfaringer: Som innlevering på ordbok-øvingene, skulle studentene skrive en liten arbeidsrapport med refleksjon over læringseffekten. Refleksjonstekstene viser at nesten alle likte opplegget. Noen få var middels godt fornøyde. Noen innlegg var tydeligvis mer populære enn andre, men alle bidragene (etter første øving) hadde fått svar. Kvaliteten på bidragene ble (av faglærer) vurdert som gjennomgående høy. Denne formen for samarbeidslæring kan være stimulerende både faglig og aktivitetsmessig, men det er en fare for at alle gjør sitt arbeid og ikke noe mer, og dermed ikke får med seg bredden i kunnskapen som ligger i ordboka. Faren for klipp-og-lim fra Internett er selvsagt også til stede.

11. april 2007

Stilig søkemotor

http://www.exalead.com/ er en spennende søkemotor. Den viser snapshots (miniatyrbilder) av resultatene, og har flere finesser. Den har også noe Ajax-funksjonalitet (klikk-og-dra blant annet) og tillater at du personifiserer forsiden (hvis du vil det).

Legg spesielt merke til boksen "Refine your search" til høyre. Der kan du lett filtrere ut ulike typer sider av resultatsettet: blogger, forum, lyd, pdf-filer, norske sider og så videre. Søkemotoren er også grafisk tiltalende. Takk til ØH for tipset.

Det er også elegant og interessant navigasjon å finne i søkemotoren dersom en trykker på et av miniatyrbildene. Resultatsiden som ses på akkurat nå i figuren, er nr 4 i resultatsettet. Nr 3 og nr 5 kan velges til høyre. Websiden oppdateres ikke på nytt, så alt oppleves som kjapt og responsivt. Dette er teknisk løst ved hjelp av Ajax, en Web 2.0-teknologi. Legg til slutt merke til at søkeordene er markert med fargekoding, og det går også an å navigere blant disse ved hjelp av previous og next-lenkene. Dette er virkelig en gjennomført Ajax-basert søkemotor! Den fungerer også helt flott uten JavaScript aktivert, men prøv med JavaScript - det gir absolutt merverdi!

Sjekk selv på http://www.exalead.com/

9. april 2007

Nye Mac-tips

 • Åpne widgeten "Brikkespill", gå ut av Dashboard, finn et bilde, start med å dra dette, start Dashboard, og slipp over brikkespillet.
 • Hold nede Alt+Eple og klikk på vær-widgeten flere ganger for å bla gjennom alle mulige vær som kan vises
 • Widgeten "Klokke" har hvit bakgrunn når det er dag og mørk når det er kveld. Småmorsomt å ha flere klokker for ulike byer i verden
 • Skjul et program ved å ALT-klikke "utenfor" programmet. Utrolig hendig!