11. mai 2010

Fjernforedrag over Skype

I dag har jeg holdt mitt første "profesjonelle" fjernforedrag. Hva er et fjernforedrag? Det er et foredrag hvor deltakerne for eksempel sitter i Brummunddal og jeg sitter i Skien. Dette fjernforedraget hadde tittel "10ps til it´s learning" og tok ca 1,5 time. Det var omtrent 60-80 tilhørere (tror jeg :-). Det fungerte teknisk sett helt utmerket. Jeg vil nå dele erfaringene fra dette opplegget og ta opp det tekniske oppsettet, pedagogiske valg og gjøre noen refleksjoner om hvordan dette kan brukes i andre sammenhenger.

Teknisk oppsett

Marius som jobber i Brummunddal er flink med det tekniske. Han fant fort ut at skjermdeling over Skype ville gi for dårlig kvalitet. Han tenkte mer avansert, nemlig i to kanaler, og klargjorde slik at jeg kunne fjernstyre presentasjonen min fra en lokal maskin og snakke over Skype. Mer nøyaktig fungerte det hele slik:

  • Jeg er avhengig av Macen for å presentere, da jeg liker mulighetene som programmet Keynote gir meg som foredragsholder. De hadde derimot ikke Mac. Hvordan løse det? Marius fant ut at jeg kunne eksportere presentasjonen som en film-fil (mov) med den egenskap at den stopper opp for hver overgang/effekt i presentasjonen og fortsetter først når en klikker i filmen. En slik mov-film kan altså fungere akkurat som en vanlig presentasjon gjør, med et par uvesentlige unntak.
  • Jeg brukte SFTP til å laste opp filmen (stooooor fil) til en server som Marius hadde klargjort. Han flyttet presentasjonen over på deres lokale Windows-maskin som var koblet til prosjektoren i auditoriet.
  • Jeg installerte en klient på min Mac som gjorde det mulig for meg å fjernstyre Windows-maskinen i Brummunddal.
  • Klokka 17 startet vi en Skype-samtale med video, hvor jeg hilste på deltakerne og introduserte meg selv kort. Jeg så deltakerne i salen, og de så meg.
  • Jeg satte i gang selve presentasjonen ved å åpne mov-filen i fullskjerm, og slo samtidig av video-overføringen av meg selv i Skype for å spare båndbredde og unngå viftestøy (video er krevende for maskinen over Skype). Brummunddal hadde derimot sin videostrøm på hele tiden, og dermed så jeg "publikum".

Med bare tale over Skype (veldig god lyd i følge de i Brummunddal) og med full kontroll på fremdriften i presentasjonen (jeg klikket når jeg selv ville), var det bare å snakke i vei. Det var nesten som å være der fysisk.

Løsningsforslag til utfordringer

Jeg så en dårlig oppløst utgave av skjermen fra Brummunddal på min maskin i Skien, mens de i Brummunddal så en høyoppløst utgave (1024x768). Siden alt ble spilt av lokalt sett fra dem, foregikk animasjoner uten nevneverdig hakking. Jeg opplevde av og til tidsslakk og at jeg så animasjonene først etter at de var avspilte i Brummunddal. Dermed hadde jeg et behov for å snakke fortere enn det jeg så selv. Hvordan løse dette i praksis?

For å hjelpe meg til å holde fokus på gjeldende og neste slides/animasjoner, hadde jeg en Mac nr 2 ved siden av meg med samme presentasjon som de hadde i Brummunddal (bare lokalt for meg). Slik kunne jeg se et par klikk foran det skjermbildet som ble sendt til meg fra Brummunddal, og med litt trening og timing og mental bearbeiding, fikk de opplevelsen av at alt gikk "smooth".

Det er en fordel å være veldig sikker på det en skal si, og en må stole på det tekniske. Backup er alltid bra å ha. Hva om nettet går ned der foredragsholderen sitter? Jeg hadde en Telenor 3G-USB-dongle som backup. Hva om lyden forsvinner over Skype, eller at Skype blir offline/ustabil? Da bør en ha alternative kanaler å sette inn på sparket.

Pedagogisk opplegg under selve foredraget

Interaksjon med tilhørerne kan gjøres på mange måter. Underveis prøvde jeg å aktivisere dem med små diskusjoner, refleksjonsoppgaver etc (slik jeg stort sett alltid gjør på foredrag). Det er jo ikke noe i veien for å kjøre små pedagogisk motiverte avbrudd selv om en sitter et annet sted og har et videoforedrag! Jan Egil i Brummunddal hadde på forhånd informert meg nøye om publikums forventninger og erfaring med IKT i undervisningen. Han hadde også mange nyttige innspill til hvordan vi kunne disponere foredraget i praksis.

Jeg så salen gjennom videostrømmen fra Brummunddal, og selv om de ikke så meg annet enn i starten og slutten, så tror jeg det ble et tilnærmet fullgodt utbytte rent faglig sett. Det å slå på video av meg i starten og slutten, var også bevisst valgt fordi da øker inntrykket av at det er et menneske som snakker, og ikke bare lyd over en maskin. Det tror jeg er veldig viktig.

I tillegg kunne salen stille spørsmål underveis via et Etherpad-dokument (vi brukte HiST sin Etherpad-installasjon på etherpad.hist.no). Det kom inn ett spørsmål, men om det hadde kommet flere ville det vært problemfritt. Også her viste Mac nummer 2 seg verdifull. Dermed kunne jeg følge med på eventuelle spørsmål samtidig som jeg styrte presentasjonen på primær-Mac-en. Å gjøre alt på en maskin blir bare tull for det blir fort mange vinduer å holde styr på om gangen, men det kan også gå om en har stor skjerm eller har tommeltottene på riktig sted.

Oppsummering og tankespinning

Min viktigste konklusjon er at dette er en type foredrag som en med fordel kan gjøre mer av. Det er selvsagt best å være fysisk tilstede rent formidlingsmessig sett. En sparer tid (og miljøet) på å unngå reising. Det blir samtidig en demonstrasjon av god bruk av teknologi som også er verdt å ta med seg og som kanskje gjør at tilhørerne tenker nytt om sin egen undervisning. Hvorfor ikke invitere med personer fra andre steder i landet, samfunnsengasjerte folk og liknende over Skype en halvtimes tid i forbindelse med gjennomgangen av et tema? Til og med lokalsamfunnets Stortingsrepresentanter kan sikkert avse en halvtime over Skype for å fortelle om demokratiets betydning i en historie-time, for eksempel, men det er nok mindre sannsynlig at samme Stortingsrepresentant har tid til å fysisk reise ut til aktuelle skole. Da blir det en dagsjobb i stedet for en Skype-økt. Vil et slikt innslag være motiverende? Engasjere elevene/studentene?

Takk til Brummunddal for at jeg fikk delta, og at de var villige til å prøve dette i praksis. Ingen av oss hadde gjort det før, men det fungerte etter min mening helt utmerket, først og fremst takket være godt forarbeid og et flott teknisk oppsett og ikke minst vilje til å hive seg utpå dypt vann. Me like very much :-)

Hva tror du om slike fjernforedrag? Har du erfaringer eller innspill til hva som er viktig å tenke på?