14. desember 2011

Om omvendt undervisning

Jeg har skrevet et blogginnlegg om "omvendt undervisning" på bloggen til Snarfilm-prosjektet. Er du interessert i temaet, så anbefaler jeg å lese det innlegget og gjerne bidra med innspill. Jeg synes dette er et veldig spennende konsept, og ser potensial for bruk i en rekke fag. Men for å lykkes ser det ut til at det er en fordel om læreren har en viss kompetanse på å lage videosnutter. Derfor valgte jeg å blogge om dette i kontekst av video-prosjektet Snarfilm.

29. november 2011

Hvorfor video i flervalgsspørsmål?


Jeg blir fra tid til annen spurt om hvordan en kan lage flervalgsspørsmål på høyere taksonomisk nivå. Det er vanskelig å formulere gode spørsmål, og folk trenger konkrete teknikker for å lykkes.

Jeg synes problematikken er vanskelig selv. Et konkret tips jeg ofte gir, er å bruke video i digitale tester. De fleste digitale testverktøy gjør det mulig å inkludere video som en firkantet videoboks med tekst over/under videoen. Da kan eleven/studenten se videosnutten som del av spørsmålet, uten å måtte forlate testverktøyet.

Her er eksempel på noen (tenkte) spørsmål hvor video inngår:

 • Se på denne videoen (videoboks rett nedenfor). Analyser situasjonen som gjennomgås i videoen og ta stilling til det som skjer i filmen. Velg deretter riktig alternativ (a, b, c). 
 • Se alle disse tre videoene. Nedenfor har du fem påstander. Hvilke av påstandene er gyldige for alle tre videoene? For å svare riktig må du forstå innholdet, klare å trekke slutninger basert på videoenes innhold hvor du relaterer påstandene til meningsinnholdet i videoene (eventuelt sammenlikne de tre videoene med hverandre eller liknende). 
 • Se på disse tre videoene. Hvilke generelle begrep vil du si karakteriserer alle videoene? (velg mellom ulike alternativer)
 • Nedenfor til venstre ser du fire korte videosnutter (á 10 sekunder) som beskriver ulike situasjoner. Til høyre ser du noen begreper. Finn par slik at videoene hører sammen med riktig begrep. 
 • De neste fem spørsmålene forutsetter at du har sett og forstått innholdet i dette videoklippet... 

Bruk av video i flervalgsspørsmål har flere fordeler:

 • Testen blir mer omfangsrik rent tidsmessig. Det tar minst så lang tid å svare på et spørsmål som det tar å se videosnutten(e).
 • Det er lettere å formulere spørsmål på høyere kognitivt nivå.
 • Video skaper variasjon og gjør således testen mer "levende".
 • Video åpner for nye muligheter for formativt bruk av tester. 
 • Du kan gjenbruke video fra YouTube eller andre kilder, men du kan også med letthet lage dine egne videoer. Det er veldig effektivt å lage gode pedagogisk brukbare videosnutter i følge snarfilm-bloggen :-)

Har du erfaringer med bruk av video i digitale tester? Er dette noe du ser nytten av? 

27. oktober 2011

Snarfilm er utrolig gøy

Prosjektet Snarfilm (i regi av Norgesuniversitetet) er utrolig gøy å jobbe med. Vi fokuserer på god bruk av video. I pilotene tester vi ut ymse pedagogisk bruk av video, og ulike teknikker for å lage video raskt og effektivt og likevel av nogenlunde ok kvalitet. Vi har altså fokus på det pedagogiske, men også det tekniske/praktiske. Jeg har to ting på hjertet nå:

1. Følg med på snarfilm-bloggen og kom med innspill
Jeg har postet en del blogginnlegg om hva vi gjør på snarfilm-bloggen, og det har de andre prosjektdeltakerne også gjort. Du som allerede leser denne bloggen (gjemmesiden) har trolig også interesse av snarfilm-bloggen, så har du ikke sett innom enda anbefaler jeg å legge den til i RSS-leseren din: http://snarfilm.blogspot.com. Legg gjerne igjen en kommentar eller to i innlegg på snarfilm-bloggen. Det vil motivere oss til å gjøre godt arbeid fremover og ikke minst å stadig dele nye ting av det vi gjør :-)

2. I wikien vår dokumenterer vi det vi gjør i pilotene. Er det nyttig?
Her er et eksempel på en pedagogisk video som jeg har laget som følge av prosjektet og som er dokumentert slik som vist nedenfor i wikien vår. Spørsmålet mitt er: Gir en slik metabeskrivelse mening for deg som er utenfor prosjektet? Kan denne beskrivelsen være nyttig for utenforstående, eller er den mangelfull? Hva savner du i så fall? Vi skal nemlig dokumentere mange ting fremover, og da er det greit å få innspill tidligst mulig i prosessen:

Pedagogisk funksjon: Formulerer en oppgave (utfordring) i form av en veldig kort videosnutt, og legger denne ut i forumet. Hensikten er å få studentene til å poste ulike forslag til løsning i forumet, og lære av hverandre. Spørsmålet kunne også vært gitt i form av bare en tekst-oppgave, men når det gis som video blir det trolig mer morsomt å gjøre oppgaven, og det skaper variasjon.
Lengde: 20 sekunder.
Teknisk: Filmen er tatt opp med iPhone i et kontorlokale. Tok to bilder på ulikt tidspunkt på dagen (se filmen så skjønner du hvorfor). Satte sammen bildene i iMovie for iPhone i ettertid, og fikk da til Ken Burns-effekt (lett når en vet hvordan det skal gjøres). Dette er jo heller ikke strengt tatt nødvendig, men bidrar til å skape litt bevegelse i stillbildene. La på stemme i ettertid.
Vanskelighetsgrad: Lett.
Tid å lage totalt: Brukte 5 minutter totalt sett, inklusive redigering.
Krav til forberedelser: Ingen. Du må selvsagt ha idé om hva du skal filme. For min del kom idéen helt plutselig, og jeg tok bildene jeg trengte.
Ting å tenke på for å lykkes: Hold det kort. Gjør det generelt, men tenk over hva du vil oppgaven skal spørre om. Det er viktig at oppgaven ikke kan misforstås.
Eksempelvideo: Her er en video som viser to klokkeslett og gir studentene en oppgave knyttet til det de ser i videoen.

Jeg gjentar spørsmålet: Er denne formen for beskrivelse nyttig eller er det noe som mangler? Legg gjerne igjen en kommentar.

21. oktober 2011

Kreative varianter


Her kommer omsider del 20 - siste innlegg - i tipsserien om digitale tester. 

En digital test er en samling av spørsmål som kan tas digitalt og rettes automatisk. Gjennom denne tipsserien har vi sett hvordan digitale tester kan både brukes som et viktig ledd i læringsprosessen (formativt bruk) og inngå i vurderingsgrunnlaget (summativt bruk). Vi har også sett på noen tekniske aspekter ved slike tester. I dette siste innlegget skal vi tenke ut noen kreative varianter. Disse har kommet som ideer gjennom samtaler med folk opp gjennom årene og egne tanker.

Grei ut om gale svar: Lag en test, og la elevene/studentene ta testen. Sett opp testen slik at de ikke får se hva korrekt svar er, men bare hvilke spørsmål de har fått feil på. De skal deretter skrive en forklaring på hva som er riktig og hvorfor de svarte galt. Tanken bak denne øvelsen er at de skal jobbe aktivt med det de ikke fikk til i den digitale testen, og reflektere over hvorfor de svarte feil. Altså vil testen fungere som et redskap for å sile ut hva de trenger å fokusere på og jobbe mer med. Målet er ikke testen, målet er læring. Testen er til for å bevisstgjøre eleven/studenten.

Forberede lab-undervisning: I dag finner vi avansert, moderne og kostbart utstyr på mange laboratorie-rom (lab-er). Dette gjelder alt fra IT-fag til mat-teknologi, fysikk, kjemi, helsefag og liknende. I stedet for å kastes rett ut på en lab, kan en forberede seg og ”kvalifiseres” for bruk av lab ved å bestå en test. Hvorfor er det lurt? Fordi utstyret er dyrt og slike rom er en begrenset ressurs. Ved å møte forberedt vil utbyttet økes. 

Oppsummere lab-undervisning: Oppsummering av lab-forsøk i form av en digital test, kan være nyttig. Læreren kan lage en slik test, eller noen av elevene/studentene kan utfordres til å lage testen. Kanskje på rundgang (gruppe 1 lager test i uke 29, gruppe 2 i uke 31 og så videre).

Oppsummere lab-undervisning med video: Siden lab-undervisningen ofte er praktisk rettet, kan en lærer være kreativ og konkret. Hva med å gå rundt og filme det elevene/studentene gjør med et lite videokamera (gjerne mobiltelefonen din) og så la de små snuttene du tar opp brukes som stimuli i spørsmål i en digital test? Du kan jo inkludere video i spørsmålene dine. Tenk deg at det er lab hvor Lise, Ole og Per jobber med noe praktisk. Du filmer det de gjør, og lager i ettertid et spørsmål som sier: "Se på denne videoen hvor noen elever/studenter prøver å gjøre dette. Du ser at det ikke går helt bra, og det skyldes dårlig forarbeid. Hva er det de har glemt å gjøre før de startet? [alternativ a, b, c og d]". Dette spørsmålet viser flere ting: 
 • Det er motiverende og veldig konkret å få en test med spørsmål basert på eget arbeid.
 • Det er lett å lage spørsmål som tester på forståelse (dette eksempelet krever jo at en setter seg inn i problemet, forstår hva som går galt og svarer).
 • Gjenbruksfaktoren er til stede, men det kan være lurt å ikke ta opp ansikter for å lage videoene mer generelle. 

Gruppevis oppgaveløsing: Det er lærerikt å jobbe sammen med andre. Hvorfor ikke løse tester gruppevis? Det er ikke bare morsomt, men også noe å bryne seg på når en må diskutere og bli enige om hvilket svar som er riktig. En kan også arrangere konkurranse for å se hvilken gruppe som gjør det best. Dette kan bidra til å gjøre studentene ekstra engasjerte. Tenk bare hvordan en quiz i et bryllup eller juleselskap kan engasjere...

Spørsmål først, så testen: Tidligere kollega Truls Fretland prøvde ut følgende i matematikk-fag ved AITeL: Først deles en rekke spørsmål ut (for eksempel per e-post). Studentene får jobbe med disse spørsmålene i en uke, og deretter skal de ta en digital test som har 4 alternativer til hvert spørsmål. Det er veldig mange spørsmål som skal besvares på kort tid, av den art der det tar lang tid å regne ut oppgaven for å finne ut hvilket alternativ som stemmer. Det er dermed bare de som har jobbet med spørsmålene og regnet ut det meste på forhånd, som klarer å bli ferdige i tide. Hensikten er altså ikke å sile ut de som er flinkest, men å sørge for at alle jobber godt gjennom uken med å løse regnestykker. De som gjennom ukens arbeid har regnet feil på en oppgave, vil se at sitt svar ikke fins blant alternativene, og dermed ønske å prøve på nytt igjen under testen (hvis tid, vel og merke :-).

Og snipp snapp snute, med det var tipsserie nr 1 ferdig. Den har altså handlet om digitale tester. Puh! Da er det bare å fortsette på tipsserie 2, om Web 2.0. Følg gjerne med videre på ferden. Ambisjonen er å fullføre tipsserie 2 relativt raskt, og også starte en tipsserie 3... Takk for følget, håper dette var nyttig og lykke til med pedagogisk bruk av digitale tester!

Du står fritt til å bruke eksemplene fra denne tipsserien i egen undervisning. Svend Andreas Horgen har holdt mange foredrag og kurs om digitale tester (og pedagogisk bruk av IKT generelt), og underviser blant annet et nettbasert fag om IKT og læring hvor digitale tester inngår som pensum. Dersom du synes denne tipsserien er nyttig, så må du gjerne spre en lenke til andre. Har du innspill, tanker, erfaringer eller andre idéer, så legg gjerne igjen en kommentar!

20. juni 2011

Webinar om PLN

De som har tatt det nettbaserte faget IKT og læring (LN504D) får mulighet til å delta på et webinar om PLN (personal learning network). Vil du delta? Du får også lov! Webinaret holdes onsdag 22.juni kl 14 og varer ca 1,5 time. Du trenger ikke å melde deg på - jeg kjører webinaret uansett antall deltakere. Hva skjer?
Program:
 • Velkommen ved faglærer Svend Andreas Horgen
 • Foredrag: Hva er PLN? (Svend Andreas Horgen) - har holdt dette foredraget som del av et større opplegg en god del ganger og tror det er ok innholdsmessig
 • Diskusjon: Ditt PLN, erfaringsutveksling
 • ... (mulig noen andre vil holde et lite bidrag)
Et webinar åpner for dialog, erfaringsutveksling og aktiviteter underveis. Jeg tar dette som både et faglig webinar med (forhåpentligvis) interessant innhold, og samtidig en uttesting av hva Adobe Connect er god for. Jeg har prøvd dette samarbeidsverktøyet ut i praksis flere ganger tidligere i vår, og ser mange muligheter for kreative webinarer. I praksis er dette altså et nettbasert seminar (derav ordet "webinar") hvor vi bruker verktøyet Adobe Connect. De som deltar må ha PC/Mac og helst installere en spesiell Adobe-plugin på forhånd (du blir spurt om dette når du åpner lenken under). Resten er rimelig selvforklarende, men tenk "faglig seminar der alt skjer på nett og du kan delta fra hvor du vil".
Interessert? Bare møt opp på https://connect.uninett.no/iktl/ (onsdag 22.juni, gjerne noen minutter før kl 14). Legg gjerne igjen en kommentar om det er noe spesielt du ønsker skal tas opp.
PS: Dersom du vil teste ut at det tekniske fungerer slik at du kan høre lyd, evt. snakke selv og liknende, så tar jeg en liten test kl 13 tirsdag 21.juni.
Velkommen!

12. mai 2011

Har du fått med deg disse blogginnleggene?

Det kan se ut til at jeg ikke blogger mer. Det er feil. Jeg blogger MYE, men dessverre blir det lite på denne bloggen. Jeg har hatt det litt for travelt i vår til å klare å blogge tre steder samtidig, men skal prøve å øke frekvensen her på denne bloggen noe. Her er noen av blogginnleggene som jeg har skrevet i vår som du kanskje kan ha interesse av, og som handler om undervisning, video, sosiale medier, studentaktivisering og liknende: Fra snarfilm-bloggen vil jeg trekke fram: Flere innlegg om video-erfaringer i forbindelse med NUV-prosjektet "Snarfilm" kommer på den bloggen. Hovedskrivingen har i vår skjedd på itfag-bloggen. Fra itfag-bloggen vil jeg trekke fram: Hadde jeg ikke vært bloggredaktør for http://blogg.itfag.hist.no ville de fleste av disse innleggene blitt postet på denne bloggen. Jeg kommer til å spisse litt mer målgrupper fremover, men vi skriver en god del om læring, teknologi og sosiale medier på itfag-bloggen, så har du ikke lagt den til i leselisten din, bør du gjøre det. Hvorfor blogge? Mange grunner. Deling, spredning, få innspill, tenke høyt i et offentlig rom, bygge relasjoner, læring, motivasjon, egenutvikling, ... Det tar litt tid, men du verden hvor verdifullt det er.

15. april 2011

Synkron nettbasert undervisning

Jeg hadde nylig en oppsummeringsforelesning for 1.klasse. I stedet for å dra til Trondheim brukte vi Adobe Connect. Versjon 8 fungerer knall. Ingen tekniske problemer. Skjermbildet under viser hvordan jeg som lærer har delt en PDF. Jeg har i tillegg tegnet en forklaring på PDF-en. Jeg stilte muntlige spørsmål til klassen, og noen av studentene har svart med tekst i chatten. Dette skaper mer deltakelse enn en vanlig forelesning.

Klikk på bildet for å åpne i større versjon

I tillegg brukte jeg verktøyet "poll" flere ganger underveis for å stille faglige spørsmål og fange opp meninger. Dermed ble det mange små avbrudd med tid til å reflektere, tenke og løse litt oppgaver. Jeg kunne delt ut oppgavene på forhånd og krevd forberedelse for å maksimere effekten, men det får bli neste gang. Jeg opplever det som veldig morsomt å undervise i et slikt miljø. Adobe Connect tilbyr også å lage sub-grupper, noe som øker muligheter for skikkelig spennende undervisningsopplegg.

Min anbefaling: Adobe Connect kan definitivt erstatte klasseromsundervisning en gang i blant (eller ofte om en vil det). Nettbasert synkron undervisning skaper variasjon, bidrar til å øke motivasjonen og deltakelsen blant studentene og åpner for noen spennende pedagogiske muligheter. Har du erfaringer eller tanker/idéer til andre ting å prøve ut? Alle innspill er nyttige, for dette skal definitivt jeg prøve flere ganger...

13. april 2011

Pris-pris-pris

Hurra, hurra, hurra!

Avdeling for Informatikk og e-Læring ved Høgskolen i Sør-Trøndelag vant NOKUTs utdanningskvalitetspris for 2011. Vi har jobbet mye med e-læring og bruk av IKT i undervisningen, og dette er tredje pris på kort tid:

 • I mars vant jeg en e-læringspris utdelt på NVU-konferansen
 • 8.april vant fagmiljøet og studenter ved AITeL HiST sin interne kvalitetspris
 • Avdelingen ble tildelt årets NOKUT-pris på hele 500.000,- for god bruk av IKT i undervisningen

Les mer om alle prisene på bloggen til itfag.

Dette er gøy, det er motiverende og det gir oss lyst til å jobbe videre med å spre erfaringer rundt god bruk av IKT i undervisning og nettbasert undervisning. Personlig må jeg si at jeg blir motivert av deg. Du som leser bloggen akkurat nå (og kanskje med jevne mellomrom) er en viktig drivkraft for meg, og mange her på den sosiale weben (blogg og Twitter) har gitt nyttige innspill, satt i gang tanker og refleksjoner, delt og samarbeidet. Fagmiljøet på AITeL er også veldig viktig. Vi har et kjempepositivt miljø som jobber målrettet og kreativt sammen. I tillegg må jeg si at studentene er en stor motivasjonsfaktor, både de jeg underviser i nettbaserte fag og på campus i Trondheim. De er "ofte" forsøkskaniner som leder til nye foredrag, blogginnlegg, undervisningsopplegg og en artikkel i ny og ne. De 3 prisene skyldes i stor grad at studentene våre snakker med fagmiljøet og er så positive.

Det er utrolig kjekt å jobbe i undervisningssektoren!

23. mars 2011

PLN for lærere

I går snakket jeg ca tre timer på Rogalandskonferansen 2011 i Haugesund. Her er to presentasjoner:
 • En om PLN myntet på lærere
 • En om bruk av Web 2.0 i undervisningen og hvordan Web 2.0 kan integreres med it´s learning
PLN står for personlig læringsnettverk. Hva er det og hvorfor er det veldig sentralt å ha for lærere? Hvordan bygge et PLN raskt og effektivt? Hvilke verktøy anbefales? Strategier? Metoder? Her er presentasjonen om hva Web 2.0 er, hvordan det kan brukes i undervisning, hva sosiale medier og Web 2.0 betyr for læring, og noen erfaringer på hvordan it´s learning og Web 2.0-verktøy kan spille sammen. Puh! Du har kanskje sett tidligere versjoner av disse presentasjonene før? Har finpusset litt nå og lagt til nye eksempler og lastet opp på nytt på Slideshare. Synes du disse er nyttige, så gjerne spre til andre. Hva tenker du om ditt PLN, forresten? Veldig interessant å høre!

22. mars 2011

Interessante innlegg om læring

Det har vært litt stille på denne bloggen i det siste. Det er ikke fordi jeg ikke vil blogge og dele mer. Det skyldes rett og slett at jeg har skrevet en del av innleggene jeg kunne skrevet her, på jobben sin blogg: http://blogg.itfag.hist.no. Jeg kommer fortsatt til å skrive her (oftere enn før), men tror du kan ha interesse av å sjekke ut itfag-bloggen også. Her er noen av innleggene jeg har skrevet om læring: I tillegg er det en god del innlegg om teknologi, IKT, tips, triks, FoU-arbeid og liknende, så jeg anbefaler å legge itfag-bloggen til i leselisten din. Legg GJERNE igjen en kommentar på itfag-bloggen (jeg er redaktør og følger tett opp)

20. mars 2011

Hvordan lage en undersøkelse i it´s learning?

Hvordan lage en spørreundersøkelse i læringsplattformen it´s learning? Jeg får ofte dette spørsmålet, og har derfor like greit laget en liten videosnutt som viser hvordan det gjøres. Undersøkelser er anvendelige fordi de kan deles ut "eksternt" til hvem som helst. Det er også relativt god oppsummering av resultater i undersøkelser i it´s learning.

Håper videoen blir til nytte. Den kan ses i fullskjerm (er spilt inn i HD 720p). Hva bruker du undersøkelser til, forresten?

27. februar 2011

Hvorfor lage video med mobilen?

Mobiltelefonen er sinnsykt kraftig, og i sannhet et viktig redskap for både lærer og elev/student. Nå vil jeg rette fokus på videoproduksjon med mobilen.

Se på videosnutten under. Den er laget helt og holdent med iPhone 4 og utgangspunktet for dette blogginnlegget. Jeg tok noen filmsnutter på 3-10 sekunder hver samt noen stillbilder, og sydde sammen i iMovie for iPhone. Innimellom oppvasken og øvrige bidrag på kjøkkenet, tenk det :-) Velbekomme

Det tar kort tid å sy sammen en ferdig film fra kildeklippene sine, om en vet hvordan en vil ha rekkefølgen på klippene. En kan også klippe litt og eventuelt sette inn titler, lydspor og liknende om en vil det. iMovie trenger et minutt eller to på å eksportere et minuttlangt prosjekt til en ferdig film (i 720p "HD"), og deretter tar det et par minutter å laste opp direkte til YouTube. Kanskje du er enig i at denne er relativt grei kvalitetsmessig. God nok til de fleste formål. Budskapet er tydelig, og produksjonskostnadene kan ikke bli lavere.

Så til essensen i dette blogginnlegget: Du bør prøve å lage en slik selv. Du vil da trolig få en aha-opplevelse eller to. Ta opp noen små klipp med mobilen din, sy dem sammen, last opp til YouTube og ikke minst del resultatet med andre. Dette setter i gang en del kreative tankeprosesser, både i forkant, underveis og i etterkant. For meg involverte dette læring, refleksjon og fokus, selv om temaet var "muffins" denne gangen. Jeg ser at jeg begynner å tenke nytt om innhold, kommunikasjon og læring. Muligheten til å lage alt på telefonen er veldig kraftig. Her er noen oppsummerende tanker du kan spinne videre på:

 • Det er ikke lenger noe tiltak å lage videobasert innhold
 • Kun kreativiteten setter grenser
 • Short and to the point is king
 • Visuelle fremstillinger er tidsriktig, med god grunn, og det er vanvittig mye ute i verden som kan visualisere også faglig innhold... Mobilens kamera hjelper deg til å tenke visuelt og konkret, fordi den (mobilen) er med deg overalt hvor du ferdes. Plutselig kan en kjedelig klokke eller fontene bli viktige elementer i en faglig snutt.
 • Lærere kan lett lage snutter som kan motivere, aktivisere, konkretisere, variere, engasjere, repetere, ...
 • Delingsaspektet er en sterk pådriver for kvalitet
 • Kan studenter og elever utfordres til å lage små snutter selv? Hvilke muligheter åpner det for læring og refleksjon?

Hva tenker du? Har du erfaringer? Fikk du lyst til å lage slike videoer selv?

28. januar 2011

Tanker om iPad og nettbrett

Kryssposting fra itfag-bloggen
En video på 28 sekunder sier mer enn tusen ord... Hva tenker du om iPad og Android-baserte nettbrett?

23. januar 2011

IKT og læring

Det nettbaserte faget IKT og læring (LN504D) har allerede mange flere påmeldte enn normalt, selv om påmeldingsfristen ikke har gått ut enda. Det er hyggelig og inspirerende. Faget har gradvis vokst innholdsmessig over de siste par årene, og har nå mye praktisk og konkret stoff (som er teoretisk godt forankret) delt inn i fire hoveddeler:
 1. Pedagogisk bruk av LMS (læringsplattform)
 2. God bruk av digitale tester til vurdering
 3. Bruk av sosiale medier og Web 2.0 i undervisningen
 4. Innholdsproduksjon med et spesielt fokus på å lage små videosnutter for læring
Faget gir 6 studiepoeng fra Høgskolen i Sør-Trøndelag og alt skjer nettbasert, asynkront. Vel møtt!