15. april 2011

Synkron nettbasert undervisning

Jeg hadde nylig en oppsummeringsforelesning for 1.klasse. I stedet for å dra til Trondheim brukte vi Adobe Connect. Versjon 8 fungerer knall. Ingen tekniske problemer. Skjermbildet under viser hvordan jeg som lærer har delt en PDF. Jeg har i tillegg tegnet en forklaring på PDF-en. Jeg stilte muntlige spørsmål til klassen, og noen av studentene har svart med tekst i chatten. Dette skaper mer deltakelse enn en vanlig forelesning.

Klikk på bildet for å åpne i større versjon

I tillegg brukte jeg verktøyet "poll" flere ganger underveis for å stille faglige spørsmål og fange opp meninger. Dermed ble det mange små avbrudd med tid til å reflektere, tenke og løse litt oppgaver. Jeg kunne delt ut oppgavene på forhånd og krevd forberedelse for å maksimere effekten, men det får bli neste gang. Jeg opplever det som veldig morsomt å undervise i et slikt miljø. Adobe Connect tilbyr også å lage sub-grupper, noe som øker muligheter for skikkelig spennende undervisningsopplegg.

Min anbefaling: Adobe Connect kan definitivt erstatte klasseromsundervisning en gang i blant (eller ofte om en vil det). Nettbasert synkron undervisning skaper variasjon, bidrar til å øke motivasjonen og deltakelsen blant studentene og åpner for noen spennende pedagogiske muligheter. Har du erfaringer eller tanker/idéer til andre ting å prøve ut? Alle innspill er nyttige, for dette skal definitivt jeg prøve flere ganger...

13. april 2011

Pris-pris-pris

Hurra, hurra, hurra!

Avdeling for Informatikk og e-Læring ved Høgskolen i Sør-Trøndelag vant NOKUTs utdanningskvalitetspris for 2011. Vi har jobbet mye med e-læring og bruk av IKT i undervisningen, og dette er tredje pris på kort tid:

  • I mars vant jeg en e-læringspris utdelt på NVU-konferansen
  • 8.april vant fagmiljøet og studenter ved AITeL HiST sin interne kvalitetspris
  • Avdelingen ble tildelt årets NOKUT-pris på hele 500.000,- for god bruk av IKT i undervisningen

Les mer om alle prisene på bloggen til itfag.

Dette er gøy, det er motiverende og det gir oss lyst til å jobbe videre med å spre erfaringer rundt god bruk av IKT i undervisning og nettbasert undervisning. Personlig må jeg si at jeg blir motivert av deg. Du som leser bloggen akkurat nå (og kanskje med jevne mellomrom) er en viktig drivkraft for meg, og mange her på den sosiale weben (blogg og Twitter) har gitt nyttige innspill, satt i gang tanker og refleksjoner, delt og samarbeidet. Fagmiljøet på AITeL er også veldig viktig. Vi har et kjempepositivt miljø som jobber målrettet og kreativt sammen. I tillegg må jeg si at studentene er en stor motivasjonsfaktor, både de jeg underviser i nettbaserte fag og på campus i Trondheim. De er "ofte" forsøkskaniner som leder til nye foredrag, blogginnlegg, undervisningsopplegg og en artikkel i ny og ne. De 3 prisene skyldes i stor grad at studentene våre snakker med fagmiljøet og er så positive.

Det er utrolig kjekt å jobbe i undervisningssektoren!