24. mai 2007

De gode digitale spor

Jeg møtte Eirik Newth i lunsjen på en konferanse i København, og han snakket om mye interessant - spesielt dette med digitale spor. Datatilsynet har hatt mye fokus på negative aspekter ved sosial nettverksbygging i det siste, spesielt i forbindelse med Facebook-veksten i Norge. Eirik tar en mer positiv vinkling: det er stadig viktigere å sette spor - nemlig gode digitale spor.

Eksempel på gode digitale spor...

Hvis en reflekterer videre rundt nettopp dette, så blir en viktig oppgave for oss voksne, særlig vi som driver utdanning og opplæring, å oppfordre ungdommen til å etterlate seg gode digitale spor. Dette er en utfordring med tanke på at nye teknologier kommer fortere enn flertallet klarer å snu seg. Likevel - det er en generell fellesnevner for alle slike tjenester, og det har å gjøre med en bevisst holdning til hva som legges ut og hva som eksponeres. Jeg likte egentlig vinklingen til Eirik, selv om jeg selv i det siste har reist visse kritiske spørsmål til Facebook. Problemet er at en ikke vinner noe særlig på å være kritisk - alle bruker det likevel. Trolig vil en positiv vinkling vil være mer riktig i en verden hvor det bugner over av slike tjenester?

13. mai 2007

Facebook og personvern

Mange (særlig de som er over 35) kritiserer i disse dager Facebook. De har flere gode poenger.

Klikk for større bilde. Potensielle private opplysninger er markert

Jeg lagde meg en konto på Facebook bare for gøy. Jeg fant raskt fram til mange som jeg "kjente" fra før av, og noen klikk senere hadde jeg ekspandert "vennettverket" mitt. Det første som slo meg, var hvor lett det var å gjenopplive mitt tidligere sosiale nettverk. Jeg så hvem alle andre hadde som venner. Det var bare å søke opp navnet på bestekompisen, og så se på dennes venner, invitere de av disse som også jeg ønsket i min eksklusive liste, og så klikke på en ny person og se på dennes venner igjen, og så videre og så videre. Den nysgjerrige kan holde på slik i timevis og surfe gjennom "venners venners nettverk" på jakt etter kjente ansikter fra nær og fjern fortid. Det andre som slo meg, var all informasjonen jeg som "ny" kunne tilegne meg om de som ikke var mine venner enda. For de som er listet som venner, får en mye informasjon: Jeg kan følge detaljert med på hva andre gjør nå, interesser, tanker, refleksjoner, frustrasjoner, nettverk, utdanning, bosted, bilder, turer og så videre. Det tredje som slo meg var at jeg nokså raskt fikk aksept for mine venneforespørsler. Mange er ofte online på Facebook. Det fjerde som slo meg, var at Facebook gjør bruk av Ajax på en smart og riktig måte. Det er både brukervennlig og morsomt å jobbe med Facebook.

Foreløpig definisjon: Facebook er en meget funksjonsrik, webbasert løsning for sosial nettverksbygning med en stadig økende del av den norske befolkning under 35 år som medlemmer. Facebook er brukervennlig, informasjonsrik, appelerende, oppslukende og tidkrevende.

På Facebook fins det flere aktører:

 • Den aktive nettverksbygger: Legger ut opplysninger om seg selv, hva en gjør til en hver tid, notater, idéer, meninger, sender meldinger til kjente, legger ut og ikke minst tagger bilder med navn på hvem som er med, søker opp nye venner og så videre. Siden mange gjør det samme, vil personen se tilsvarende informasjon for sine venner (oppsummert på en såkalt "News Feed". Sosialiseringen er flyttet/kopiert til web.
 • Den passive kikker: Har laget konto, fått noen venner, og følger med på generell basis. Er mer forsiktig med å eksponere seg selv. Følger nysgjerrig med på hva som skjer med venner og kjente.
 • Aktører du ikke vil tenke på: Kriminelle, kommersielle aktører, andre? Fins disse? Søker de opp informasjon om de som er på Facebook, med det for øye å tilegne seg (sensitiv) informasjon som senere kan misbrukes? Hva er forresten sensitiv informasjon?

Jeg spurte meg selv umiddelbart etter å ha laget konto: Hva kan andre se om meg på Facebook? I utgangspunktet mye. Private opplysninger kan kontrolleres nokså detaljert, varierende fra "alle ser alt" (standard) til "ingen andre enn de som er mine venner kan se meg". Da må jeg ta kontakt med folk for å få nye venner.

Mine innstillinger på Facebook. Klikk for større bilde

Oppsummering og noen spørsmål:

 • Man må aktivt inn og begrense for å privatisere sine opplysninger. Hvor mange gjør det i praksis?
 • Hvilke farer ligger i det å eksponere seg og sine kjente på den måten som Facebook (og andre liknende sosialiseringsnettverk) legger opp til?
 • Er Facebook en arena hvor en rett og slett bør delta for å inkluderes i dagens og fremtidens sosiale liv?
 • Er det mulig å bli såret og utestengt fra sosiale nettverk?
 • Kan en bruke Facebook kreativt til å jobbe mer effektivt i sosiale prosesser?
 • Dersom en begrenser mulighetene for eksponering - er en da trygg? Datatilsynet har skrevet Hvordan tenke personvern i Facebook? der spesielt den siste halvdelen av siden er meget interessant i denne sammenheng. Anbefales på det sterkeste!

Har du synspunkter? Er du enig eller uenig? Kommenter gjerne (du kan gjøre dette anonymt hvis du vil).

11. mai 2007

Design og PowerPoint

Etter at en gruppe forskere har kommet fram til at PowerPoint er hemmende, har mange begynt å diskutere bruken av presentasjoner. Det hevdes at presentasjoner har en tendens til å ha alt for mye informasjon, at verktøyene tvinger den som skal lage presentasjonen gjennom et visst tankesett, og at tilhørerne ofte blir utsatt for "information overload". Jeg ser disse poengene og vil ikke protestere.

Det fins en rekke gode eksempler på presentasjoner som klarer å formidle budskapet godt. Her er noen eksempler:

 • Shift happens (se flash-filen under) - vinner av konkurransen "World´s best presentation contest". Har et meget bra innhold og et flott design!
 • Kildematerialet til "Shift happens". Tips: Se fort gjennom Shift happens over, og så se på kildematerialet. Det er samme innhold. Hvor mye har vel ikke redesign å si? :-) Dersom du ikke får til å se/klikke deg gjennom flash-presentasjonen, så prøv direkte nedlasting av presentasjonen her
 • Meet Henry - en av de beste i samme konkurranse

PowerPoint (og andre liknende verktøy) brukes av en stor mengde faglærere i skoleverket og utdanning. Det brukes i stor grad på konferanser, messer og til og med på årsmøtet i det lokale idrettslaget.

Personlig tror jeg at det handler mye om å være litt kreativ. Godt design er kanskje vel så viktig. Et spørsmål er naturlig å stille seg: Kan lærere og den jevne presentatør lage godt innhold MED godt design? Jeg tror det er de færreste som behersker godt design. Design handler ikke bare om å velge en fin mal i PowerPoint. Det handler om variasjon internt innenfor et lysbilde og mellom lysbilder. Det handler om enkle framstillinger som får fram budskapet. Det handler om lysbilder som utfyller hverandre, og at hele serien henger sammen, og mye mer. Design er vanskelig - det er en egen vitenskap. Kanskje burde vi - det være seg om vi presenterer i forbindelse med undervisning, på konferanser eller i andre sammenhenger - tatt design mer seriøst og ansatt egne folk til å redesigne våre presentasjoner?

Her er for øvrig 10 gode tips til bruk av PowerPoint. Ellers har jeg sett og hørt Tore Hoel ved UiO et par ganger, og han har en interessant teknikk for formidling: Han bruker gjerne tankekart (mind maps) og sier det han vil si gjennom å ta tilhørerne med på en runde i sitt tankekart. Det har inspirert meg som lærer til å prøve ut dette i egen undervisning. Kanskje også sunt med et avbrekk fra vanlige PowerPoints sett fra studentenes side? :-)

6. mai 2007

My Google Maps

Hvor skal vi være under det kommende arrangementet? Hvor skal dine venner dra for å finne fram til dit du bor?

Vi skal nå ha et seminar i Trondheim, og mange utenfra vet kanskje ikke nøyaktig hvor vi skal være. I stedet for å bare oppgi adressen, har jeg laget et kart med forklaring.
Klikk på bildet for å prøve selv. Du kan deretter klikke i menyen til venstre eller direkte på objektene. Du kan også zoome ut og inn. Hemmeligheten er at jeg har brukt My Maps-muligheten i Google Maps, og laget min egen mashup. Det tok 20 minutter. Deretter har jeg limt inn lenken her (bak bildet), og du kan dermed se på kartet mitt. Genialt? Les mer om My Google Maps i bloggen til John Hoem

2. mai 2007

Hvordan sammenlikne LMS-systemer?

John Arthur i it´s learning har gjort noen interessante refleksjoner rundt påstanden om at det bare tar 10 minutter å installere Moodle, og så er en oppe og kjører. Han har flere gode poenger med tanke på stabilitet og kostnader.

Det er relevant å sammenlikne ressurser og indirekte kostnader som går med til lokal drifting, ansvar og opplæring av en Moodle-installasjon ved en institusjon, med de direkte og indirekte kostnadene som følger med kjøp av et kommersielt LMS. En må likevel huske at betingelser og krav til en ASP-leverandør ikke direkte kan sammenliknes med mange uavhengige, små Moodle-installasjoner rundt om på institusjonene. Det er to ulike modeller (ASP vs lokal drift).

Uansett er det trolig enda mer relevant å sammenlikne funksjonaliteten i LMS-systemene. Det er mange systemer som brukes i dag: Moodle, it´s learning, Fronter, WebCT/Blackboard, ... Noen er gratis, andre koster penger. Hvis en først skal bruke et LMS, så bør det være andre motivasjoner enn å spare mest mulig penger på systemet. Pedagogiske hensyn må få førsteprioritet.

En sammenlikning av systemer er gjort i forbindelse med prosjektet "LMS-Test" ledet av HiST (støttet av Norgesuniversitetet 2006). Moodle, it´s learning og Fronter ble testet i ulike kurs over et helt semester. Også Høgskolen i Østfold har gjort en studie om pedagogiske muligheter i 3 systemer (Fronter, Blackboard og Moodle). Tom Erik har lest begge rapportene og inviterer til diskusjon.

I LMS-test-prosjektet har undertegnede kjørt kurs i både Moodle og it´s learning og som bilærer i Fronter. Vi lot for eksempel en klasse bruke Moodle og en annen klasse bruke it´s learning i et større fagopplegg (30 studiepoeng) høsten 2006. Alt av aktiviteter og lærestoff ble "duplisert" (takket være velvillige kollegaer) slik at systemene i praksis kunne sammenliknes nokså nøye. Erfaringene fra lærernes ståsted er at begge systemer har klare sterke og svake sider. Det er likvel mulig å gjennomføre mange - om ikke alle - pedagogiske aktiviteter uavhengig av system. Det er klart det er lettere å gjennomføre visse typer samarbeidsøvinger i Moodle, siden Moodle har innebygde verktøy som wiki og ordbok. En interessant observasjon er at mangelen på slike verktøy i it´s learning, inspirerte til bruk av forum på en kreativ måte for å simulere en samarbeidsøving med ordbok.

Mange aspekter ved Fronter, Moodle og it´s learning, som varsling, meldingsutveksling, forum, kalender, undervisningsplanlegging, skreddersøm og liknende, er beskrevet og forsøkt sammenliknet i Vedlegg A i rapporten fra prosjektet LMS-Test. En slik sammenlikning er vanskelig, men selve prosessen med å sammenlikne har gitt ny innsikt i hva som er viktig i systemer.

Selv ser jeg at LMS-ene stort sett har en relativt stor portefølje av verktøy. Kvaliteten på disse varierer kraftig. Moodle har det beste testverktøyet, med mulighet for gjenbruk av spørsmål. Undersøkelsesverktøyet er derimot bedre i it´s learning. Diskusjonen bør likevel heves over hvilket LMS som har de beste verktøy. Det er flere ting som er viktige å ta med i betraktning, blant annet:

 • Hvor gode er verktøyene med tanke på funksjonalitet - hva er mulig å oppnå?
 • Hvor brukervennlige er verktøyene? Hvor mange klikk må til?
 • Hvor sikre er verktøyene?
 • Hvor fleksible er verktøyene? Kan en kjøre ulike pedagogiske aktiviteter eller blir kanskje verktøyene for generelle, slik at det er vanskelig å se mulighetene?
 • Er det i praksis muligheter for gjenbruk? Hva er vitsen med gjenbruk av forum når dato ikke kan nullstilles i et forum?
 • Hvor godt integrert er verktøyene - er dataflyten logisk slik at en kan sende resultater fra et verktøy til et annet?
 • Kan data flyte mellom systemer? Et eksempel her er import fra studieadministrative systemer (brukere-fag), og eksport til slike (godkjente øvinger).

Føl fri til å legge igjen kommentarer på dette blogginnlegget - det kan du gjøre helt anonymt ved å klikke på teksten "X kommentarer" eller "Legg inn en kommentar" rett nedenfor.

1. mai 2007

Moodle-seminar i Trondheim

9.mai arrangeres et dags-seminar om LMS-systemet Moodle (prekonferanse til NKUL). Sted: HiST, Kalvskinnet i Trondheim. Mer informasjon, påmelding og program ligger på http://moodleforum.no/. Spre gjerne til kjente dersom du vet om folk i Norge som er interessert i Moodle.