28. februar 2008

Hvordan oppnå pedagogisk bruk av LMS?

I går holdt jeg seminar/kurs i regi av TISIP om pedagogisk bruk av LMS (it's learning) i Bodø. Deltakerne var superbrukere under Nordland Fylkeskommune. De siste gangene har jeg kjørt kompetansekartlegging på forhånd, noe som fungerer utmerket og legger flotte rammer for en god dialog. På ca 4 timer tok vi opp følgende tema:

  • Hva er god læring?
  • Oppsummering av kompetansekartleggingen de har tatt på forhånd
  • Pedagogisk bruk av undersøkelser
  • Pedagogisk bruk av forum
  • Pedagogisk bruk av tester
  • Blogging

Ingen læringsplattformer (LMS-systemer) er perfekte. Mange lærere er grunnleggende skeptiske til LMS og digitale aktiviteter. Et vanlig utsagn (som jeg også bruker) er at de fleste lærere bruker systemene til ren informasjonsspredning og som effektiviseringsverktøy. Undersøkelser vi har gjort ved HiST og i NVU sin faggruppe for Studiestøttesystemer, støtter opp under dette.

Jeg observerer likevel at det blir et stadig større fokus i skoleverket og UH-sektoren på mer avansert, gjennomtenkt og planlagt bruk av LMS-systemene. Det er også morsomt å se at lærere (som deltar på seminarene jeg har holdt) raskt er med på de gode eksemplene og spinner videre på disse for å sette de inn i sin kontekst. Målet med slike seminarer er å inspirere, motivere og kanskje vise til ny metodikk for å jobbe mer kreativt med læringsplattformen. Jeg er optimistisk og tror det er mulig å snu trenden slik at systemene, om få år, jevnt over kan brukes godt gjennomtenkt og pedagogisk. Det vil være til beste for læringen. Hva tror du - er det mulig å få brorparten til å bruke digitale verktøy og systemer pedagogisk?

11. februar 2008

Vanlige nybegynnerfeil

Denne listen over vanlige feil som nye Mac-brukere gjør er meget interessant. Apple kunne med fordel fikset noen av disse tingene. Greit å vite i fall dere skal gi support til noen en gang på Mac. Takk til Dag Tore Antonsen for tipset (på niomd)

4. februar 2008

Lag lydfiler automagisk

Er det mulig å gjøre om tekst til en lydfil, uten å måtte selv lese inn teksten - på 2 sekunder? Dette trikset er morsomt for alle, og kan være spesielt nyttig for lærere!

Med Automator for Mac kan du nemlig enkelt lage din egen "arbeidsflyt" som, basert på tekst fra enten en tekstfil eller fra utklippstavlen, lager en lydfil der teksten blir lest opp! Det eneste aberet er at "stemmen" i den ferdige filen ikke blir 100% naturlig, men den er mer enn god nok til å forstå hva som sies. Den fungerer best med engelsk tekst (per dags dato). Gitt for eksempel teksten:

He who loves practice without theory is like the sailor who boards ship without a rudder and compass and never knows where he may cast.

Leonardo da Vinci (1452–1519)

Resultat: En lydfil på 7 sekunder som du nå oppfordres til å laste ned og høre på i aiff-format Hva skal en så med dette? Du kan nå enkelt høre på filen ved hjelp av QuickLook (trykk space for rask forhåndsvisning av innholdet i en lydfil, altså for å spille av innholdet). Du kan eventuelt legge den til i iTunes, sende den til andre, spille på mp3-spilleren på bussen, bruke som kilde for podcastproduksjoner, og så videre.

Driver du med undervisning? Hvorfor ikke distribuere ut teksten til elevene sammen med lydfilen, så kan de både høre og lese samtidig? En lærer trolig mer av å både høre og lese, enn bare å lese... Er du engelsklærer? Hva med å lage om tekster du har (for eksempel fra Internett) til lydfiler, og la elevene høre på lydfilene og skrive et referat av det de hører? Du kan til og med lage flervalgstester på dette viset der du bruker lydfilene som stimuli! Et typisk spørsmål kan da være: What is John talking about in this sound clip? a) his hobby, b) his wife, c) his education. Det er nemlig kjempeenkelt å finne gode tekster, men det er mye vanskeligere å finne gode lydfiler. Ved å gjøre om teksten til lydfil, kan en utfolde seg på mange nye spennende måter i undervisningen!

Gjør slik for å oppnå dette rent praktisk:

  1. Handling: "Hent angitte Finder-objekter". Forutsetning: Du har en .txt-fil med engelsk innhold fra før av, og du må velge denne enten på forhånd eller når arbeidsflyten kjøres
  2. Handling: "Åpne Finder-objekter", og velg "med TextEdit.app"
  3. Handling: "Hent innhold i TextEdit-dokument"
  4. Handling: "Tekst til lyd-fil" (arkiver som et fast filnavn eller velg å gjøre dette ved runtime)

Automator-flyten for å gjøre om innholdet i en tekstfil til en spillbar lydfil.

Dette er altså fire handlinger som er satt sammen i rekkefølge. Du finner de to første i kategorien "Finder" til venstre i Automator, og du finner de siste i kategorien "TextEdit". Hvis du ikke vil lage selv, kan du laste ned arbeidsflyten som et program. Kjør denne, og du får opp mulighet til å velge filplassering, og på null-komma-vips er lydfilen laget for deg! (NB: Krever at du har Mac og Leopard)

Har du en nyttig arbeidsflyt å dele?