27. april 2008

Test ditt nettsted

Hvordan ser nettstedet ditt ut i ulike nettlesere? Du har neppe mulighet til å teste dette selv. http://browsershots.org er en tjeneste som lar deg teste hvordan en webside ser ut i ulike nettlesere på ulike plattformer. Send inn websiden og vent en stund og du får tilbake bilder som viser hvordan nettsiden ser ut. En genial tjeneste som bør være nyttig for alle som driver med webutvikling.

21. april 2008

Hvordan tagge?

En viktig fellesnevner for mange av Web 2.0-teknologiene, er muligheten for å tagge innhold. En tagg er en tekstlig merkelapp som beskriver innhold. Et blogginnlegg kan beskrives med så mange tagger en ønsker.

Flere ganger når jeg ser på mine egne tagger på bloggen min, slår det meg at taggene ikke hjelper meg å finne fram til det jeg ønsker, snarere tvert i mot. Jeg har til nå tagget de fleste blogginnleggene mine med 3-5 tagger på nokså detaljert nivå, samtidig som jeg har prøvd å holde meg innenfor et begrenset utvalg. Etter hvert blir det mange tagger.

Når jeg kommer til andre blogger, ser jeg først på de øverste innleggene, og deretter gjennom taggene for å finne ut hva skribenten er interessert i. Har bloggen interesse, legger jeg den til som RSS-kanal i RSS-leseren Google Reader. Tagger signaliserer overfor andre hva en er interessert i, og tagger gjør at en lettere kan filtrere ut et subsett av blogginnlegg på jakt etter informasjon.

Når det blir for mange tagger, har det en leter etter lett for å drukne. Google-bloggen har heller ikke noen tag-cloud-visning (så vidt jeg vet) og derfor valgte jeg å gjøre noe drastisk: kutte ned på antallet tagger ved å slå sammen detaljerte tagg-beskrivelser, til en felles, bredere beskrivende tagg. En slik konsolideringsprosess tar litt tid. Hva innebærer det å slå sammen tagger og prøve å redusere antallet, og hva er lærdommene? Her er mine erfaringer:

 • Ved å tagge på nytt, fikk jeg en fin gjennomgang av mine gamle blogginnlegg på kjøpet. Gjenoppdaget noen virkelig nyttige innlegg.
 • Jeg måtte se kritisk på hva som var budskapet i hvert enkelt blogginnlegg, og ble også mer klar over de tematiske linjene og trådene mellom mine blogginnlegg over tid.
 • Hvordan velge tagger som best mulig beskriver meg og det jeg står for? Det tvinger meg til å tenke over hva jeg vil med bloggen min.
 • Når konsolideringsprosessen er utført, blir det selvsagt et mål å holde antall tagger nede. Dermed oppfordres jeg implisitt til å tenke enda klarere gjennom budskapet til hvert enkelt fremtidige blogginnlegg.

Jeg bruker bloggen min til å ta vare på nyttige ting for all fremtid, for eksempel tips og triks med Google-kalkulatoren, morsomme filmer som jeg kan hente fram på 1-2-3 på foredrag eller forelesninger jeg holder, og liknende. Jeg ønsker også å fortelle hvem jeg er og hva jeg gjør over tid, og derfor har bloggen min undertittelen "mine digitale spor". Gjennom bloggen har jeg fått nye kontakter som jeg deler erfaringer med og lærer av (fra deres blogger). Nå - etter en kritisk gjennomgang av taggene, tror jeg at det blir lettere å navigere for meg og andre. Hva ligger så i taggene jeg har valgt?

 • Datafaglig: Innlegg om programmering, sikkerhet, ajax, teknologi og standarder.
 • Foredrag: Innlegg om bidrag jeg har hatt på konferanser og seminarer, samt kurs jeg har holdt.
 • FoU-arbeid: Det er fort å plassere det meste i denne kategorien, men jeg velger å bare tagge de forsknings/utviklingsprosjekter som jeg har jobbet med over tid.
 • Humor: Morsomme ting som kan underholde meg og andre.
 • Internett: Nettrelaterte ting som ikke er å regne som Web 2.0. For eksempel søkemotor.
 • LMS: Innlegg om læreplattformer generelt, eller systemer som its learning, moodle, fronter og liknende.
 • Læring: Undervisningsrelaterte innlegg, diskusjon om læring, metoder jeg benytter i egen undervisning for å skape bedre læring (for eksempel flervalgstester). Denne taggen står i fare for å bli for generell, da ganske mye av det jeg skriver kan plasseres her...
 • Mac: Tips og triks til Mac OS X, mest for min egen del, men også for de som er interesserte i det fantastiske operativsystemet fra Apple.
 • Mine pedagogiske tips: Beskrivelse av konkrete, kreative ting jeg har gjort i undervisningen som jeg vet ikke er vanlig å gjøre, og som kan gi bedre læring og lett realiseres i praksis. Ønsker å formidle praktiske tips til lærere.
 • Refleksjoner: Mine tanker der jeg synser, stiller spørsmål eller drar konklusjoner.
 • Video: Mange innlegg inneholder filmsnutter. Nå finner jeg lettere tilbake til slikt innhold. Både lenker til filmer og "embedded objects" blir tagget med film.
 • Web 2.0: Nye teknologier som faller inn under Web 2.0-paraplyen. Alt fra wiki, blogg, youtube, google-tjenester til Ajax og RSS.
 • what-is-this: Forklaring på hvordan noe virker. Helst grundig og detaljert. Valgte et litt morsomt navn som kanskje vekker oppmerksomhet. :-)

For ordens skyld: Dette innlegget tagger jeg med "Refleksjoner" (fordi jeg tenker over hvordan noe fungerer og vil fungere), "what-is-this" (fordi innlegget utviklet seg til å bli 5 ganger så stort som først tiltenkt, og samtidig kan fungere som en viss innføring på hva tagging er) og "Web 2.0" (fordi tagging er en viktig del av kjernen i hva Web 2.0 handler om).

Så til det viktigste spørsmålet: Hvordan tagger du, hvorfor, og hvordan fungerer det for deg i praksis?

19. april 2008

Om Word og PDF

Jeg har sett gjennom noen prosjektrapporter som skulle kommenteres i et datafag jeg underviser ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Jeg har Mac. Jeg har Word for Mac. Nesten alle leverer som .doc eller .docx. Det funker 95% bra, men av og til vises ikke ting slik det skal. Tabeller blir litt for store, fonter virker litt rare og så videre. Selv de som har Windows, kan av og til få problemer med å åpne og vise Word-dokumenter riktig, av ymse årsaker.

Dette gir meg lyst til å filosofere litt om en viktig sak som jeg ikke tror studenter, ungdom og heller ikke voksne flest tenker nok igjennom. Rapporter og viktige dokumenter skal mer enn gjerne skrives i Word - et av verdens beste tekstbehandlingsprogrammer. Slike skal derimot etter min mening aldri distribueres i Word-format (.doc). Hvis du skriver noe viktig, sender ut og så rotes det til bare fordi brukeren har andre fonter installert, en annen word-versjon, eller åpner dokumentet i Open Office eller WordPad, vil du da bli glad? Vil ting vises slik du har tenkt det? Gagner dette deg som avsender? Kan lærere kreve at mottakerne skal ha investert i Microsoft-programvare?

PDF er for meg den mest fornuftige løsningen. PDF er et dokumentformat fra Adobe. Dette er et åpent format, og kan leses i Acrobat Reader, men også i en drøss av andre programmer. Til og med det offentlige har innsett at PDF er lurest, og begynner nå å få mer og mer av sine dokumenter som PDF (evt. HTML) - endelig fremstår det for meg som profesjonelt. Word er for meg et genialt program for å produsere, men ikke for å distribuere. Det å distribuere som .doc er noe av det minst profesjonelle jeg kan se for meg. Harde ord, men min oppriktige mening. Altfor mange har misforstått dette etter min mening. Noe så viktig som en prosjektrapport eller et informasjonsskriv fra det offentlige som en ikke tenker seg at mottakeren skal bygge videre på eller endre, må distribueres i et format som:

 • mottakeren ikke kan endre på
 • kan leses av alle mottakere

To viktige krav. To enkle krav å oppfylle. PDF eller HTML er de mest åpenbare dokumentformatene til dette formålet, PDF for dokumenter, HTML for hypertekst. Media fokuserer på åpne formater i disse dager, men jeg tror det ikke er nok fokus på også formidling av informasjon. Å formidle (for å informere) i et åpent format som .odf (open office) er etter min mening nesten like uprofesjonelt som .doc. En oppfyller da bare ett av kravene over. Hva skal mottakeren med redigeringsmulighet på et informasjonsdokument, hvis hensikten ikke er samarbeid eller videreutvikling, men å spre informasjon om noe?

Jeg brukte selv Windows XP daglig i mange år, og måtte da benytte Acrobat Professional for å lagre et Word-dokument som PDF-dokument. Heldigvis hadde arbeidsgiver kjøpt inn lisens, så dette var "piece of cake" for meg. Hva med Ola Nordmann? I Mac OS X er det innebygget skrivestøtte for PDF over hele operativsystemet, og bare å velge "Print"... "Save as PDF" så lagres det du jobber med (uansett program) som PDF. Både bilder, tekst, adressebok, kalenderoppføringer, word-dokumenter, ... kort sagt alt som kan skrives ut kan lagres som PDF. Jeg mener derfor Apple har gjort noe høyst prisverdig i forbindelse med å spre forståelse over hva som er profesjonell distribusjon og ikke. Brukere kan med et par klikk lage hva som helst om til PDF.

Når jeg brukte Windows var det ikke noen slik grunnleggende støtte for PDF. Derfor lurer jeg: Hvordan er støtten for å lagre som PDF nå for tiden i Windows XP, i Windows Vista og i ulike Linux-distroer? Kunne vært greit for meg å vite, særlig fordi jeg da kan gi bedre råd til studentene i for eksempel sammenheng med prosjektarbeider. Hvis det ikke enda er innebygget støtte for PDF-skriving i operativsystemet, fins det da gode konverteringsprogrammer utover kommersielle produkter ala Acrobat Professional (som studenter ikke har lovlig råd til) ??

17. april 2008

An Average Asian

He is just an Average Asian... Disse filmene er utrolig morsomme!

Til slutt en mulig forklaring på hvorfor mange har et stereotypt bilde på asiatere

14. april 2008

Teaching Teaching & Understanding Understanding

Her er en film om læring fra Århus Universitet kalt "Teaching Teaching & Understanding Understanding". Litt langtekkelig i starten, men vel verdt å se (19 minutter lang). Denne og relaterte filmer her eller se flash-utgaven under. Takk til Mildrid for tipset!

10. april 2008

Om pedagogikk og IKT

Jeg tror det er viktig at pedagogisk tenkning forankres i skoleledelsen. Vi har for tiden et internt prosjekt ved HiST som prøver å løfte bruken av LMS utover rene administrative rutiner. Det arbeidet er lærerikt og interessant, i flere dimensjoner. Jeg opplever at mange er dyktige til å spre gode eksempler på pedagogisk bruk av LMS (både i egen institusjon og ellers rundt om i landet). Spørsmålet er: Når det fram til nok? Jeg tror det blir utfordrende å spre gode eksempler i bredden slik at det gir effekt og at det vil ta tid før en kommer opp på et høyere nivå. Jeg tror samtidig at ledelsen må utfordres til å delta og se gevinsten. Ellers blir det for tilfeldig og kun noen få spirer vil blomstre på eget initiativ. Et fåtall spirer er ikke nok.

IKT gir ikke læring av seg selv. IKT må, som for eksempel Tom Erik sier, settes i en pedagogisk sammenheng.

Jeg tror at LMS-systemet er en viktig nøkkel for å lykkes. Facebook, World of Warcraft og andre konsumerende, men morsomme aktiviteter, kan trolig brukes i undervisningen, men da skal læreren ha kontroll og være dyktig teknologisk (og pedagogisk). 95% av lærere har (så vidt jeg har oppfattet det) ikke kunnskap nok til å gå særlig utenfor LMS-systemets rammer. Et LMS gir trygghet og rammer. Rett og slett pedagogiske rammer. Jeg tror det er rammer det handler om i første omgang.

Så for meg blir LMS-et en naturlig inngangsport for å skape god læring med digitale hjelpemidler. Det å bruke LMS til bare filadministrasjon og meldingsutveksling, er etter min mening misbruk av LMS-et og også misbruk av IKT i undervisningen.

Jeg var på it´s learning sin brukerkonferanse i Bergen. Et innlegg om bruken av systemet ved NTNU avslørte negative holdninger blant undervisningspersonellet. Et stort flertall av professorene og undervisningspersonellet, bruker LMS-et på laveste nivå: som filforvalter. Jeg tror mange i salen tenkte: "Er det mulig?". Dybdeintervjuer avslørte også skepsis til bruk av forum. Jeg blir litt oppgitt når jeg hører slikt, fordi jeg vet at forum fungerer glimrende og LMS-et kan fungere utmerket og virkelig gi økt læring. Holdningene er kanskje beskrivende for flere institusjoner? Jeg synes det er direkte trist at studenter/elever ikke får brukt systemet slik det er tiltenkt. Er det systemet sin feil, var det feil (av for eksempel NTNU) å kjøpe systemet, eller er det rett og slett manglende innsikt hos majoriteten av lærere? Jeg vet ikke. Nå skal det også nevnes at NTNU har mange gode eksempler på IKT i undervisningen, for eksempel fra Arne Krokan. Én studie som har analysert situasjonen nøytralt skal ikke bli til spott og spe for NTNU, men det får meg unektelig til å lure og tenke og undre. Står det dårlig til ved HiST og andre institusjoner med tanke på LMS-skepsis? Trolig. Er teknologisk kursing nok? Er pedagogisk kursing nok? Er det kanskje slik at LMS spesielt og IKT generelt ikke passer i undervisning i det store og det hele?

Hva tror du?

8. april 2008

it´s testing

it´s learning-konferansen 2008 (400 deltakere) hadde et interessant program, med stort fokus på tester. Halve tirsdag (av totalt 3 konferansedager) dreide seg utelukkende om testing:

 • Foredrag om ulike pedagogiske muligheter for bruk av tester i it´s learning (det var tilfeldigvis undertegnede som holdt plenumsforedraget)
 • 3 Parallellsesjoner om tester: en for UH (ledet av undertegnede), en for videregående og en for barnetrinnet. I UH-sesjonen ble det først brainstormet over gode måter å bruke tester på. Etter litt basis-teori om gode spørsmål lagde deltakerne tester gruppevis og tok hverandres tester.
 • Lansering av det nye testverktøyet i it´s learning, et verktøy de har brukt veldig mye tid på og som ved første øyekast virker relativt gjennomtenkt. Det skal testes i nærmeste fremtid.

Hva tror du om det nye testverktøyet? Hvordan bruker du tester i din egen undervisning (i dag/fremover) ??

6. april 2008

Hva er Web 2.0-teknologier?

Hva er Web 2.0-teknologier? Hva innebærer disse av muligheter for vanlige folk? Undervisning? Læring? Her er noen eksempler på vanskelige termer for de uinnvidde:

 • RSS
 • Sosial bokmerking
 • Wiki
 • Sosial nettverking
 • Twitter
 • Blogg
 • Google Docs
 • Flickr og webbasert deling av bilder

Common Craft er et lite firma som er blitt veldig kjente på kort tid. De har laget en rekke kreative småfilmer som forklarer vanskelige Web 2.0-teknologier "in plain english". Her er noen snutter som er verdt å se, og ikke minst: spre. Du finner også alle filmene på blant annet TeacherTube:

RSS in plain english:

Du kan også lese min introduksjon til RSS (norsk)

Social Bookmarking in plain english:

Les også mitt blogginnlegg om furl

Wikis in plain english:


Du kan også lese mine wiki-sider med presentasjoner og bruk i undervisning

Social Networking in plain english:


Twitter in plain english:

Jeg har ikke prøvd Twitter, men har fundert en del over Facebook og personvern og de gode digitale spor.

Blogs in plain english:

Du kan også lese mine refleksjoner om hva en blogg er og noen eksempler på ulike typer av blogging

Google docs in plain english:

Er det mulig å bruke Google som LMS?

Online photosharing in plain english:


Jeg tror de kan være forklarende nok og dermed en viktig nøkkel for å motivere folk til å ta i bruk nye teknologier. Hva synes du om disse filmene?

1. april 2008

Flere Mac-snarveier

Her er noen flere nyttige Mac-snarveier. Se også tidligere blogginnlegg fra kategori/tagg Mac tips og triks. Omtaler Command-tasten som Eple-tasten fordi det er mye koseligere og riktig fra gammelt av.

 • Zoome inn og ut i excel og word: Eple + CTRL + scroll (to fingre)
 • For å aktivere rask navigasjon i dialogbokser, slå på "Full tastaturtilgang" fra systemvalg eller ved å trykke CTRL+F7. Dette er meget nyttig og lar deg få trykke space for å avbryte og enter for å velge ok i dialogbokser. Generelt vil nå trykk på Space tilsvare knapper som er markert med en svak blå kant rundt, mens Enter tilsvarer helt blåfargede knapper
 • Aktiver adressefeltet i nettlesere (Safari, Opera og FireFox) vha tastaturet: Eple+L (tenk "Location")

Flere snarveier og tips kommer, må ta det litt pø om pø...