28. januar 2011

Tanker om iPad og nettbrett

Kryssposting fra itfag-bloggen
En video på 28 sekunder sier mer enn tusen ord... Hva tenker du om iPad og Android-baserte nettbrett?

23. januar 2011

IKT og læring

Det nettbaserte faget IKT og læring (LN504D) har allerede mange flere påmeldte enn normalt, selv om påmeldingsfristen ikke har gått ut enda. Det er hyggelig og inspirerende. Faget har gradvis vokst innholdsmessig over de siste par årene, og har nå mye praktisk og konkret stoff (som er teoretisk godt forankret) delt inn i fire hoveddeler:
  1. Pedagogisk bruk av LMS (læringsplattform)
  2. God bruk av digitale tester til vurdering
  3. Bruk av sosiale medier og Web 2.0 i undervisningen
  4. Innholdsproduksjon med et spesielt fokus på å lage små videosnutter for læring
Faget gir 6 studiepoeng fra Høgskolen i Sør-Trøndelag og alt skjer nettbasert, asynkront. Vel møtt!