30. juni 2008

Obama og Web 2.0

Hvem som vinner presidentvalget, vites ikke, men Obama har gjort seg bemerket via Web 2.0-måten å drive valgkamp på. Digitale, sosiale nettverk er kraftige. Følgende figur illustrerer metodikken hans. Den er meget interessant, og bør klikkes på for å få se stor versjon. Zoom inn slik at du får med deg detaljene:

Klikk på bildet for å åpne i større versjon

En PDF-utgave er også tilgjengelig

24. juni 2008

Ekspert-tips for Leopard

Fant en del nyttige triks for Mac OS X Leopard her og her. Her er et sammendrag av de mest nyttige, med noen egne tilleggskommentarer:

 • Hold inne Eple, Shift og tasten for å øke/dempe lyden. Da endres volumet med 1/4 nivå i stedet for 1 nivå.
 • Hvis du har noe minimert og vil hente dette fram med bare tastaturet, så trykk Eple+Tab helt til du ser applikasjonen som har det minimerte vinduet. Hold nede Alt, slipp Eple mens du samtidig holder nede Alt.
 • Terminal snakker: Skriv inn Say Have a nice day, og teksten leses opp
 • Terminal sier hva dagens dato er: Skriv inn date | say. Den første kommandoen date returnerer dagens dato, mens say leser opp inputen. Dermed kan en lett få lest opp innhold fra tekstfiler ved å ta cat filnavn.txt | say. Unix i bunnen av OS X betyr kraftige muligheter...
 • En kan skjule applikasjoner med Eple+H. Da vises de ikke om en bruker Exposé eller Spaces, men fås fram ved å klikke på dem eller bruke Eple+Tab. For å gjøre skjulte applikasjoner halvveis gjennomskinnelige i Dock (for å visuelt indikere status skjult) så skriv inn følgende i Terminal:
  defaults write com.apple.Dock showhidden -bool YES
  killall Dock
 • Gjør om ikon til bilde (høy kvalitet): Merk ikonet og kopier dette. Eple + C. Åpne Preview. Eple + N. Lagre for eksempel den største versjonen som et PNG-bilde og behold Alfa for å få det gjennomsiktig!
 • Bruk Eple+L for å lage alias av valgt fil eller mappe
 • Trenger du å slå av skjermen umiddelbart for å skjule noe for noen? Trykk CTRL+Shift+Eject-knappen, og da slås lysstyrken umiddelbart til 0. Bare å røre musa, så er den tilbake til normal igjen!
 • Bruk skjermsparer som skrivebordsbakgrunn! Skriv inn i Terminal følgende
  /System/Library/Frameworks/ScreenSaver.framework/Resources/ScreenSaverEngine.app/Contents/MacOS/ScreenSaverEngine -background &
  Du får nå et nr, som er id på den prosessen som kjører, en såkalt PID. For å avslutte skjermspareren som skrivebordsbakgrunn, så skriv rett og slett
  kill PID 3322 (dersom 3322 var id fra forrige steg). Glemmer du navnet, så åpne programmet Aktivitetsmonitor og lokaliser prosessen som heter ScreenSaverEngine og avslutt denne.
 • Selv om listen av filer som du ser i Finder ikke er sortert, kan du hoppe gjennom denne alfabetisk. Klikk Alt+TAB om og om igjen, og du hopper først til filen med lavest sortering, så til neste og neste og neste. Dette er smart hvis du har sortert på for eksempel dato, og innenfor dette har behov for å bla deg alfabetisk gjennom listen.
 • Ved søk i Spotlight blir ofte søkelisten lang. Treffene er kategoriserte. For å bla nedover, trykkes selvsagt pil ned. For å bla nedover til neste kategori, trykkes derimot Eple+pil ned! Smart...
 • Ikonene forteller virkelig mye! Ikonet for en PDF-fil viser ikke bare innholdet på første side i PDF-filen, men sier også noe om lengden. Dersom PDF-en har mer enn én side, så har ikonet en slags svart innbinding til venstre, akkurat som i en innbundet samling av ark!
 • Forstørr ikoner i Dock selv om du har slått av forstørrelse. Bare hold inne CTRL+Shift når musa kommer over noe i Docken, så forstørres det akkurat der og da.
 • I Spaces kan du flytte individuelle vinduer rundt. Dersom du har 3 PDF-dokumenter åpne i ulike vinduer, vil de kunne flyttes til ulike skrivebord uavhengig av hverandre. Hvis du vil flytte alle samtidig, så er det bare å holde nede enten Shift eller Eple (begge gir samme effekt) når du flytter et av dem. De behandles da som en gruppe (forutsetter at de du flytter er på samme skrivebord og skal flyttes til et annet).
 • Hvis du har flere vinduer fra et program åpne i ulike virtuelle skrivebord, er det enkleste for å finne riktig vindu å klikke på programmets ikon i Dock. Dersom det ikke gir treff, så klikk en gang til for å gå til neste virtuelle skrivebord med et tilhørende vindu fra det programmet. Snedig men praktisk...
 • Flytt et vindu fra et virtuelt skrivebord til et annet ved å dra det og ikke slippe før du har byttet til et annet skrivebord (f.eks. CTRL+piltaster)
 • Hvis du vil markere ulike elementer i et program, så hold nede Eple-tasten mens du velger. Dette er som de fleste vet mulig i både Finder (filer), iPhoto (bilder), iTunes (lydfiler). Det fine er at det er mulig i de fleste programmer. Det blir spesielt nyttig i for eksempel TextEdit i forbindelse med formattering. Du kan rett og slett merke mange ord samtidig selv spredt rundt i dokumentet.
 • Øk eller reduser lydnivået uten at "tappe"-lyden spilles: Hold nede Shift samtidig som lyden justeres. Genialt triks på møter, konferanser etc.
 • Programmet Kalkulator har 3 modi: vanlig, vitenskapelig og programmering. Den siste lar en regne oktalt, hexadesimalt, binært og så videre. Det fiffige er at for å bytte mellom de 3 modiene, er det bare å trykke maksimer-knappen (grønn)!
 • Hold nede Eple+CTRL+D over et engelsk ord i for eksempel Safari, og det slås opp i Dictionary.
 • Åpne en stack og bruk piltaster for å navigere, eller bokstav for å gå rett til et element
 • Spotlight: Ikke søk på et bestemt ord: Skriv minus foran ordet du ikke vil ha med, slik: blogg -bilde
 • Quicklook: Zoom i bilder ved å holde nede ALT og klikk. ALT+Shift+klikk zoomer ut igjen.
 • Hurtigredigering i iCal: Hold nede ALT og dobbeltklikk, så kan du redigere teksten direkte (som i iCal for Tiger).
 • Last opp filer raskt med Safari: Dra en fil over "Upload"-knappen på en hvilken som helst Webside!
 • Det er mulig å få tilfeldig signatur hver gang du sender en e-post med Mail, ved å sette kryss ved "tilfeldig" i signaturinnstillingene
 • Åpne mange elementer samtidig fra en stack: Hold inne Alt når du klikker!!!

Det er ikke tvil. Leopard er full av nyttige snarveier og triks. Har sikkert ikke funnet mer enn en brøkdel enda!

19. juni 2008

its a quest

I serien "mine pedagogiske tips", kommer nå et tenkt opplegg som snart skal prøves i praksis i ymse situasjoner. Dette forslaget er forøvrig en videreutvikling av en idé fra Rune Vindenes, tidligere ansatt i firmaet "it´s learning". Dette virker kanskje ikke som et pedagogisk tips, men les gjennom før du dømmer, så ser du trolig at dette kan være veldig interessant/spennende for læringssituasjoner.

Før selve tipset presenteres, er det viktig å forklare situasjonen i skoleverk/UH slik jeg opplever den. Selv om læringsplattformer (LMS) har vært i bruk en god stund, er mye av helt basis-funksjonalitet nokså ukjent for mange lærere. Dette er et inntrykk jeg sitter igjen med etter å ha holdt en hel del kurs om pedagogisk bruk av it´s learning, tester og Web 2.0-teknologier. De pedagogiske eksemplene nikkes det over, men under praktiske øvelser, ser jeg at mange sliter med å realisere ting og vite hvordan de skal klikke. Min påstand er derfor at en viss kjennskap til mulighetene som ligger i verktøyene i læringsplattformene (LMS) blir en viktig forutsetning for å kunne gjennomføre/realisere gode digitale aktiviteter. Verktøyene skal selvsagt ikke diktere pedagogikken, men det jeg hevder er at en grunnleggende kjennskap til verktøyene, er en stor fordel. Folk må likevel selv lære seg verktøyene, men kanskje det oppleves kjedelig og "tungt"? Dermed bærer det til beskrivelsen av tipset jeg har kalt "it´s a quest"...

Utfordring og observasjon: Det er vanskelig å skape motivasjon blant lærere til å klikke rundt på egenhånd for å lære verktøyene å kjenne i datasystemer som skal brukes i forbindelse med læring. Dette gjelder i stor grad LMS-systemer som for eksempel it´s learning.

Mål: Tilby en morsom og engasjerende gjennomgang av verktøy, funksjonalitet og pedagogiske muligheter i LMS-et.

Form: Quest, konkurranse, som brukt i dataspill.

Myntet på: Lærere og undervisningspersonell i UH-sektoren, videregående skole, skoleverket, og liknende.

Selve tipset: Bruk tester, undersøkelser, forum, notater, pekere og så videre, og knytt disse finurlig sammen som en rebus som skal løses gradvis. Hver enkelt lærer skal prøve å komme seg gjennom rebusen, og sende inn løsningsordet (og gjerne være med i trekningen av en iPhone, en sydentur, eller en pose twist :-). For eksempel vil læreren, etter å ha fått en viss score på en test, få en tilbakemelding som gir ledetråd til hvor en skal gå videre, og en liten bit av rebusen som skal løses. Læreren blir kanskje ledet til en undersøkelse, og i slutten av denne fins en ny ledetråd. Så bærer det til et forum hvor en skal skrive et innlegg, deretter skal en laste opp en fil, se en instruksjonsvideo som presenterer bloggverktøyet, klikke en lenke til noe relevant stoff på Internett, og så videre. Fantasien setter grenser. Hele tiden samles nye biter av rebusen opp.

Deltakeren av it´s a quest ser for så vidt alle elementene i menyen, men må gjøre disse i rekkefølge for at løsningsordet skal gi mening. Man skal bare innom noen elementer i menyen, og det kan være lagt inn avledningselementer for å lure/straffe de som forsøker å ta snarveier eller jukse seg unna opplegget. En må altså følge "quest-en" slik den er lagt den opp. Underveis får en selvsagt ikke bare samlet sine ledetråder, men en får også lære mye om virkemåten til verktøyene. Det er nettopp læringen og aktiviteten/prosessen som er hele hensikten!

Noe tilsvarende kan trolig brukes i undervisning, med faglig innhold i stedet for fokus på meta-læring om verktøyene i LMS-et... Jeg ser for meg bruk av it´s a quest i for eksempel programmeringsfag, der studentene ledes gjennom lærestoff, tester og undersøkelser, på jakt etter sine ledetråder. De motiveres, engasjeres og jobber aktivt, på en ny og spennende måte. Forandring fryder.

Ser du for deg at et slikt opplegg kunne passe for ditt fag? Hvordan?

Hvis dette viser seg å være nyttig, så kommer flere tips jevnlig som blogginnlegg...

16. juni 2008

Dagsseminar om digitale tester

Digitale tester er i vinden som aldri før, derom levnes ingen tvil. Jeg har jobbet mye med digitale tester de siste årene, og viet min FoU-tid ved HiST til særlig formativ/pedagogisk bruk. Vi har blant annet hatt lokale prosjekter ved HiST, vært med på å lage et kurs om pedagogisk bruk av tester i regi av Norgesuniversitetet og også arrangert en konferanse om bruk av tester i undervisning (i 2006). Jeg reiser en del rundt og i møtet med lærere ser jeg at tester er i vinden, både i UH-sektoren og i videregående skole.

Jeg holdt nylig et dagsseminar om digitale tester for 20 personer (stort sett lærere) på Gardermoen, med fokus på både teori og praksis. Jeg synes selv at pedagogisk bruk av tester er mest interessant, og fikk bekreftet fra deltakerne at det er stor interesse for nettopp det å lære mer om den formative, pedagogiske bruken av digitale tester.

Her er noen av mine tanker og erfaringer så langt med digitale tester:

 • Det fins en rekke pedagogiske fordeler med å bruke tester formativt, for eksempel motivasjon, refleksjon, selvtesting, effektiv og automatisert vurdering og veiledning, umiddelbar tilbakemelding, variasjon, ... Kort sagt: Digitale tester er et viktig verktøy som støtte i læringsprosessen.
 • Det er generelt sett krevende å lage gode spørsmål som inngår i en digital test, og mange fallgruver. Det blir viktigere å formulere seg godt om testen brukes summativt (inngår i vurdering med karakter).
 • Det er mulig, men utfordrende å formulere spørsmål som tester utover ren faktakunnskap.
 • Det å lage gode tester, er ikke ensbetydende med det å lage gode spørsmål. Det er mange ting å ta med i betraktning.
 • Mange har et forhold til tester av typen "flervalg". En digital test kan bestå av mye mer enn bare rene flervalgsoppgaver.
 • 20 lærere klarer i løpet av 10 minutter å komme opp med veldig mange kreative måter å bruke tester på. Erfaringsutveksling er viktig.
 • Det er en utfordring å lage gode summative tester, men mye lettere enn før grunnet bedre testverktøy i for eksempel it´s learning.

Hvilket forhold har du til digitale tester? Ser du fordeler eller utfordringer? Hvordan bør tester brukes? Har du tanker rundt dette spennende feltet?

9. juni 2008

Mot individtilpasning?

LMS-systemene har mange funksjoner. En kan blant annet legge ut lærestoff og tester.

En nær kobling mellom resultatet fra en test og andre elementer, hadde etter mitt skjønn vært særdeles nyttig. Typisk: Man har oppnådd en viss poenggrense på testen, og får først da tilgang til mappe/ressurs XYZ. Altså er det resultatet av en test som avgjør hva som vises/åpnes etterpå. Læreren burde også kunne sette opp mer granulert enn bare vis/ikke vis når testen er bestått, for eksempel "mellom 50 og 80 prosent riktig åpner tilgang til element X, over 80% gir tilgang til element Y, mens mindre enn 50% leder tilbake til element Z, som er en pedagogisk forutsetning for å kunne ta testen (består for eksempel av aktuell teori som bør gjenoppfriskes for å kunne lære nok til å klare testen).

Slike muligheter ville åpne for mer skreddersydd, automatisert veiledning, og kanskje også motivere til læring på et annet plan enn det vi ser i dag.

En slik måte å bruke resultatene av en test på, er (så vidt jeg vet) ikke mulig i it´s learning. Er det mulig i andre LMS-systemer? Hvis ikke, så lurer jeg på hvilket LMS-system som kommer først med funksjonalitet for å lage statiske og kanskje til og med dynamiske, adaptive læringsstier...? Jeg snakker ikke om dedikerte verktøy, de blir for lette. Dette er snakk om systemoverpennende funksjonalitet. Rent teknisk er dette kurant å løse. Ville det ikke være ønskelig fra et pedagogisk ståsted med større muligheter for individtilpasning i LMS-systemene enn det vi ser i dag? Hvem tar utfordringen?

3. juni 2008

Lite ansikt i anorakk-hette

Hva kalles alfakrøllen på andre språk?
 • Dansk: Snabel-a
 • Svensk: Kanelbulle, snabel-a
 • Tysk: Klammeraffe (hengende ape)
 • Afrikaans: Aapstert (betyr apehale)
 • Esperanto: Heliko (betyr snegle)
 • Hebraisk: Strudel-a (wienerbrød)
 • Sveitsisk tysk: Affeschwanz (apehale)
 • Inuitt: Et ord som betyr "Lite ansikt i anorakk-hette" [1]

Det var Ray Tomlinson som først valgte å bruke @ som skilletegn i e-postadresser tidlig på 70-tallet. Det er usikkert når @ først ble brukt, men munker på 1500-tallet benyttet i hvertfall tegnet. Se også History of the 'at' symbol og At sign (Wikipedia).
Det er lov å bruke @ i passord i alle oppegående datasystemer...
[1]: Sitat fra podcast med Jon Bing, P2-Akademiet 15.mai 2008, NRK P2, 10 minutter og 30 sekunder ut i podcasten...