28. november 2007

Tankekart til idémyldring

Det slår meg gang på gang - det er utrolig mange kreative lærere rundt om i landet! Tirsdag holdt jeg foredrag for "Lærende Nettverk" i Brønnøysund om pedagogisk bruk av it´s learning (ca 20 lærere, skoleledere og it´s learning-ressurspersoner fra Sør-Helgeland).

Jeg holdt først en presentasjon over generell pedagogisk bruk, med fokus på hvordan en kan tenke for å realisere ulike pedagogiske opplegg. Jeg viste et par eksempler på alternativ bruk av forum (blant annet Forum som ordbok).

Deretter kjørte vi en spennende aktivitet: Bruk av tankekart til å idémyldre i plenum. Deltakerne fikk først "brainstorme" i små grupper noen minutter, og idéene ble oppsummert av undertegnede på direkten vha et tankekart (verktøyet MindManager). Sammen bygget vi på kort tid opp mange nyttige idéer og fikk også illustrert nytten av å jobbe sammen og tenke sammen for å lette utviklingen av pedagogiske opplegg.

Et lite utdrag av tankekart som ble utviklet i fellesskap i Brønnøysund

Dersom du har interesse av det, så kan du se den generelle presentasjonen om pedagogisk bruk av it´s learning (som PDF eller video)

25. november 2007

NFF-konferansen 2007

NFF-konferansen 2007 handlet blant annet om læring på arbeidsplassen, kontakt mellom næringsliv og akademia, og nye teknologier. Jeg bidro med et innlegg om Rasjonell pedagogisk bruk av teknologi og programvare der jeg snakket litt om Web 2.0 og LMS-systemer opp mot læring.

Nye teknologier er spennende. Vi kan sette oss mange pedagogiske mål for undervisningen. For meg blir det stadig viktigere med stikkord som informasjon, produksjon, kreativitet, erfaringsdeling, samarbeid, kommunikasjon, nettverk og ikke minst refleksjon.

Det interessante er at slike stikkord er beskrivende for nye teknologier og tjenester på Internett. Enda bedre: Dette er morsomt å drive med! Noen få eksempler:

  • informasjon - tilegne og søke informasjon på nye måter (RSS, tagging ++)
  • produksjon - lage egen podcast (oppsummering av et tema med egne ord)
  • kreativitet - gjennom spennende verktøy, mulighet for å produsere noe digitalt (gjerne sammen med andre) og ikke minst dele dette, stimuleres kreative evner en kanskje ikke visste en hadde... (YouTube)
  • erfaringsdeling og samarbeid - bygge opp noe i fellesskap (Wikipedia)
  • kommunikasjon - chat, forum, blogging, Second Life og så videre
  • nettverk - FaceBook, LinkedIn, ...
  • refleksjon - blogg (akkurat nå reflekterer jeg, og det lærer jeg mye av :-)

Kort oppsummert ser vi altså et skifte fra å konsumere informasjon til også å produsere (til beste for fellesskapet), dele og skape nettverk på nye måter. Har du tanker om hvordan nye teknologier kan brukes til beste for læring?