29. november 2011

Hvorfor video i flervalgsspørsmål?


Jeg blir fra tid til annen spurt om hvordan en kan lage flervalgsspørsmål på høyere taksonomisk nivå. Det er vanskelig å formulere gode spørsmål, og folk trenger konkrete teknikker for å lykkes.

Jeg synes problematikken er vanskelig selv. Et konkret tips jeg ofte gir, er å bruke video i digitale tester. De fleste digitale testverktøy gjør det mulig å inkludere video som en firkantet videoboks med tekst over/under videoen. Da kan eleven/studenten se videosnutten som del av spørsmålet, uten å måtte forlate testverktøyet.

Her er eksempel på noen (tenkte) spørsmål hvor video inngår:

  • Se på denne videoen (videoboks rett nedenfor). Analyser situasjonen som gjennomgås i videoen og ta stilling til det som skjer i filmen. Velg deretter riktig alternativ (a, b, c). 
  • Se alle disse tre videoene. Nedenfor har du fem påstander. Hvilke av påstandene er gyldige for alle tre videoene? For å svare riktig må du forstå innholdet, klare å trekke slutninger basert på videoenes innhold hvor du relaterer påstandene til meningsinnholdet i videoene (eventuelt sammenlikne de tre videoene med hverandre eller liknende). 
  • Se på disse tre videoene. Hvilke generelle begrep vil du si karakteriserer alle videoene? (velg mellom ulike alternativer)
  • Nedenfor til venstre ser du fire korte videosnutter (á 10 sekunder) som beskriver ulike situasjoner. Til høyre ser du noen begreper. Finn par slik at videoene hører sammen med riktig begrep. 
  • De neste fem spørsmålene forutsetter at du har sett og forstått innholdet i dette videoklippet... 

Bruk av video i flervalgsspørsmål har flere fordeler:

  • Testen blir mer omfangsrik rent tidsmessig. Det tar minst så lang tid å svare på et spørsmål som det tar å se videosnutten(e).
  • Det er lettere å formulere spørsmål på høyere kognitivt nivå.
  • Video skaper variasjon og gjør således testen mer "levende".
  • Video åpner for nye muligheter for formativt bruk av tester. 
  • Du kan gjenbruke video fra YouTube eller andre kilder, men du kan også med letthet lage dine egne videoer. Det er veldig effektivt å lage gode pedagogisk brukbare videosnutter i følge snarfilm-bloggen :-)

Har du erfaringer med bruk av video i digitale tester? Er dette noe du ser nytten av?