23. september 2014

Hvordan utvikle en god MOOC

Stadig flere ønsker å utvikle MOOC-tilbud. Det er bra, men det er også viktig å formidle at det er en krevende øvelse. 

Jeg har skrevet en artikkel i siste nummer av Synkron (utgitt av Fleksibel utdanning Norge, FUN) om våre erfaringer fra Norgesuniversitetet-prosjektet "MOOC for IKT i læring" som pågår nå i disse dager. Artikkelen handler om at  det er viktig ved MOOC-utvikling) å se på følgende kategorier i sammenheng: 
 - pedagogiske
 - faglige
 - teknologiske
 - vurderingsmessige
 - økonomiske
 - administrative
 - (organisatoriske)

Du kan lese hele artikkelen i Synkron nr 2, 2014 (side 16-19), tilgjengelig på: 
http://issuu.com/fleksibel_utdanning_norge/docs/synkron_master2_2014nett__/16  21. september 2014

Vil du bidra i videokollasje til MOOC-en?

Vi lager for tiden lærestoff i forbindelse med MOOC-en "IKT i læring". Første modul (av totalt 15) skal gi en introduksjon til feltet "IKT i læring". Det er veldig viktig i en slik startmodul å forklare relevansen av IKT brukt i undervisning og til læring. Vi kunne selvsagt skrevet med egne ord hvorfor IKT er aktuelt, men det blir litt "kjedelig".

Jeg har lyst til å lage en videosnutt på 2-3 minutter hvor en rekke lærere fra rundt omkring i Norge (og på ulike utdanningsnivåer) forteller kort hvorfor IKT er relevant, hva som gjør at de bruker IKT i sin undervisning og hva en kan oppnå med god bruk av IKT.

Enter you.

Vil du bidra med noen sekunder av din tid? Jeg ønsker å gjøre et Skype-intervju mens jeg tar opptak av skjermen, hvor du viser ansikt og forteller på 5, 10 eller 15 sekunder hvorfor IKT er relevant for deg. Du kan ta det på sparket, så det tar maks et minutt å bidra (starte samtalen, gjøre et prøveopptak, gjøre sluttopptaket og si hadetbra). Jeg gjør alt av redigering, og resultatet blir en kollasje av mange stemmer.

Hvorfor bidra? MOOC-en "IKT i læring" er myntet å lærere i Norge som ønsker å lære mer om hvordan IKT kan brukes pedagogisk. Det er 120.000 lærere i Norge fordelt på grunnskole, vidergående skole og høgere utdanning. Bare en brøkdel av dem er såkalte IKT-entusiaster. Jeg tipper at du som leser dette innlegget er en av dem. Hvis du tok en slik MOOC, så ville du ikke trenge en forklaring på hvorfor IKT er relevant. Det er selvsagt for deg som leser dette blogginnlegget. Men er det selvsagt for alle andre? Målet med videoen, og målet med første modul i MOOC-en, er å motivere deltakerne (og potensielle deltakere) til å fullføre hele faget. Til å lære mest mulig. Jeg kunne vist mitt ansikt i en video og fortalt seeren hvorfor IKT er relevant, men jeg tror det appelerer sterkere om et vell av stemmer av lærere fra det ganske land (i en kollasje) gjør det.

Er du med? Send i så fall en e-post til svend.horgen alfakrølltegn hist.no og vi avtaler tidspunkt for et superkort Skype-intervju. Du krediteres med navn og arbeidssted i filmen, og filmen blir fritt tilgjengelig. Jeg tenker at det holder med 10-15 stemmer i en slik film, så vi sier "først til mølla".

PS: Over 1.000 stk har nå meldt interesse (registrert e-postadressen sin) til MOOC-en som starter nå 1. oktober, og videokollasjonen blir noe av det første de som melder seg på møter i lærestoffet.

17. august 2014

Video om MOOC-en vår

Her er en video (6 minutter lang) som viser hvordan det faglige og pedagogiske er lagt opp i MOOC-en vår "IKT i læring". Vi har ambisjon om å få ca 1.000 påmeldte i første omgang og har jobbet hardt for å få til et skalerbart opplegg som samtidig ivaretar kvalitet og gir deltakerne best mulig utbytte.

Hva synes du om dette opplegget?Oppstart er for øvrig 1. oktober 2014. Meld deg på varsling her og du får informasjon om hvordan du kan melde deg på noe i forkant av 1. oktober.

1. juli 2014

PLN-metodikken er klar

Tips: Jeg ledet et prosjekt i regi av Norgesuniversitetet i 2012 og 2013 om PLN (personlig læringsnettverk). I den forbindelse har jeg (og resten av prosjektgruppen) skrevet en del blogginnlegg på PLN-bloggen. Dersom du er interessert i PLN brukt i undervisningen, så kan du lese mitt aller siste blogginnlegg på PLN-bloggen, og derfra besøke wikien hvor vi PLN-metodikken er lagt ut. Særlig metodikken tror jeg kan være nyttig for de som jobber med læring, undervisning og utdanning.

Figur: PLN-metodikk forklart gjennom den didaktiske relasjonsmodellen. Figuren er utviklet av Line Kolås, HiNT. For  forklaring til figuren, se PLN-metodikken
Hurtiglenke til wikien med metodikken og øvrige prosjektresultater: http://plnprosjekt.wikispaces.com/

27. mai 2014

Hvordan designe en god MOOC

Til høsten skal vi som kjent tilby faget IKT i læring som MOOC, helt gratis. I den forbindelse lærer vi mye om MOOC, og bruker en utviklingsmetode som heter CCeD (Concurrent e-learning Design) til å designe MOOC-faget.

Den 26. mai holdt jeg et innlegg på konferansen «MOOC for arbeidslivet» i Oslo. Du kan se presentasjonen nedenfor. Hovedidéen i presentasjonen kan oppsummeres slik:


MOOC-utvikling er komplekst, og for å lykkes er det nødvendig med en systematisk tilnærming og analyse hvor fageksperter samhandler. I stedet for å starte med å velge mellom xmooc og cmooc, eller herme etter andre, må en heller stille seg en rekke sentrale spørsmål. Vi har gjennom et MOOC-prosjekt støttet av Norgesuniversitetet kommet fram til fem hovedkategorier med en rekke spørsmål og problemstillinger som en må ta stilling til. Design av en god MOOC krever samarbeid og deling av ekspertise, fordi veldig få personer har nødvendig oversikt og detaljkunnskap om alle fem hovedområder på en gang.Merk at arbeidet med å lage en modell for MOOC ikke er ferdig, og vi er heller ikke helt ferdig med å designe MOOC-en IKT i læring. Presentasjonen ovenfor må derfor leses som et underveisarbeid, men vil likevel være relevant å lese for alle som er interessert i å lage sin egen MOOC, eller som vil ha mer innsikt i hva en god MOOC kan være.


Er du interessert i å få informasjon om vår kommende MOOC "IKT i læring" på 15 studiepoeng som vi lanserer til høsten, så meld deg på varsling her: http://bit.ly/iktlmooc

4. mai 2014

Stor nyhet: Vi lager MOOC: IKT i læring

Vi jobber for tiden hardt med å gjøre om det eksisterende nettbaserte (betal)faget "IKT i læring" til en gratis MOOC på 15 studiepoeng. Målgruppen er lærere i Norge som ønsker å lære om hvordan IKT kan brukes i undervisning. Faget tas 100 % nettbasert. Det blir ingen fysiske samlinger. Det blir også lagt veldig fleksibelt opp hvor deltakerne kan studere/lære i sitt eget tempo.

MOOC-en starter høsten 2014. Vil du ha flere detaljer og påminnelse når det er mulig å melde seg på? Fyll ut e-postadressen din i dette skjemaet og du vil få varsling i forkant.

Har du hørt om MOOC? Det står for Massive Open Online Course og handler om å tilby nettbasert undervisning, helt gratis og åpent, i stor skala. Det lages for tiden mange MOOC-tilbud internasjonalt og også noen nasjonalt. Vi lager opplegget slik at potensielt tusenvis av lærere i Norge kan ta faget samtidig.

Mange tenker at "gratis" betyr at kvaliteten reduseres. Vi tenker motsatt. Vi er veldig godt fornøyd med kvaliteten i det eksisterende faget IKT i læring, men jobber likevel hardt for å gjøre kvaliteten enda bedre! Hvorfor? Det følger en del nye problemstillinger med storskala-undervisning som må løses, og de har vi godt på vei løst. Vi kjører nemlig en såkalt PRE-MOOC med 25 lærere nå i vår, og bruker da læringsplattformen Canvas siden det gir noen nye muligheter for storskala-undervisning. Rent konkret så tester vi ut ulike teknologiske, vurderingsmessige og innholdsmessige løsninger i PRE-MOOC-en, og får mange nyttige tilbakemeldinger og innsikt i hvordan vi må utforme høstens MOOC. I tillegg har vi hooket tak i flere eksterne norske profiler innen pedagogisk bruk av IKT som hjelper oss med å lage et designforslag til hvordan MOOC-en skal bli. Vi bruker en systematisk tilnærming til e-læringsdesign (kalt CCeD-metoden) for å lage det endelige MOOC-faget. Resultatet blir - tror vi - en veldig god MOOC både med tanke på innhold, faglig relevans, fleksibilitet og leveranse.

Vi har fått støtte fra Norgesuniversitetet til å utvikle denne MOOC-en, og det er derfor vi kan legge så mye ressurser i å lage en god MOOC. Jeg er prosjektleder og brenner for både temaet "IKT i læring" og å kunne spre/formidle dette til flest mulig. Det er derfor MOOC er så genialt - det gir oss helt nye muligheter for spredning av pedagogisk og fagdidaktisk IKT-bruk. Før hadde vi kanskje 10 eller 20 betalstudenter som tok faget. Nå kan vi nå ut til tusenvis siden det er gratis for deltakerne.

Utdrag fra hvordan modul 3 og 4 ser ut i Canvas-systemet som brukes i PRE-MOOC-en våren 2014.  Hver modul har lærestoff og læringsaktiviteter som bygger på mange års forskningsprosjekter innen e-læring ved Avdeling for Informatikk og e-Læring ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (merk at skjermbildet kan avvike fra endelig versjon av MOOC-en, som forklart i teksten ovenfor). 
Det er veldig mye fokus på kompetanseheving av lærere både i grunnskole, vgs og høgere utdanning, og det er liten tvil om at bruk av IKT i læring og undervisning vil stå sentralt i årene fremover. Design-prosessen er ikke ferdig enda, så vi vet ikke hvordan det endelige faget ser ut og legges opp, men vi gjør vårt beste for å lage et best mulig fag. Det vi vet er at faget kommer til å ha lærestoff med en miks mellom video og tekst presentert tidsriktig og interaktivt. Canvas fungerer helt greit til å presentere innhold, men vi har det siste året utviklet vår egen innholdsplattform kalt PresentIT som vi kommer til å bruke til lærestoff siden det er en del hakk over Canvas. Det blir varierte læringsaktiviteter (Canvas er nemlig godt egnet til læringsaktiviteter), og en kan jobbe både individuelt og sammen med andre. Erfaringsdeling vil stå sentralt fordi det er mye å lære av andres undervisningsopplegg og faglige refleksjoner. Vi kommer trolig til å rette oss primært mot vgs, men også UH-ansatte og ansatte i grunnskolen vil kunne ha godt (meget godt) utbytte av faget. Vi prøver nemlig å gjøre det både spisset og generelt på en gang (fordi det går an bare en er bevisst på det :-). Vi prøver også å få til fleksibel oppstart og gjennomføring (uten fikserte datoer). Sentrale temaer blir med stor sannsynlighet:
  • Pedagogisk bruk av læringsplattformer (LMS)
  • Innhold, videoproduksjon, omvendt undervisning (flipped classroom) og liknende
  • Formativ og summativ vurdering med fokus på digitale tester
  • Nye muligheter med Web 2.0-basert tilnærming til læring
Eksempel på lærestoff (om formativ vurdering) i PresentIT. Lærestoffet og øvrig opplegg testes som nevnt ovenfor ut i en PRE-MOOC våren 2014 med 25 deltakere. 

Som sagt - dette kan kanskje også være relevant for dine kollegaer, så spre gjerne til andre og husk å melde deg på e-postvarslingen slik at du ikke går glipp av informasjon om start for påmelding og liknende. Det er bare snakk om 2-3 e-poster totalt sett for de som melder seg på varslingen, så dette er ikke en spam-liste.

Ha en flott vår videre, og håper vi ses til høsten! Lurer du på noe, eller har forslag/innspill, så legg gjerne igjen en kommentar. Det kommer også flere blogginnlegg om MOOC og prosjektet vårt fremover så følg med.

7. mars 2014

Webinar om PLN: "flipped classroom style"

De siste to årene har jeg jobbet mye med PLN. PLN står for personlig læringsnettverk og innebærer at studentene aktivt deltar i nettverk for å bygge kunnskap. Gjennom informasjonsinnhenting, kommunikasjon, samhandling og refleksjon, nås fastsatte læringsutbytter. Lærerens rolle blir veileder, tilrettelegger og motivator.

Den 20. mars kl 12-13 arrangerer vi et webinar for å dele erfaringer om PLN brukt i undervisning. Det er mange måter å bruke PLN i undervisningen på. Ved å dele erfaringer kan vi lære av hverandre.


Webinaret går av stabelen den 20. mars kl 12-13 og skjer i form av såkalt "flipped classroom" hvor du forbereder deg litt i forkant, og så tar vi en diskusjon og erfaringsdeling derfra. Jeg skal innlede og Jørgen Yri (Cyberkaff) står for vertskapet denne gangen.

I dette webinaret legger vi opp til diskusjon og erfaringsutveksling knyttet til PLN. Vi kjører som sagt webinaret i form av "flipped classroom", og det er derfor en fordel om du ser minst en av disse tre filmene i forkant:
  1. https://www.youtube.com/watch?v=n5RwFF_8jl8 (3 minutter)
  2. https://www.youtube.com/watch?v=gowOiVsjI9U (14 minutter)
  3. https://www.youtube.com/watch?v=Ous4rAaXq6U (11 minutter)
MERK: Har du lest de siste blogginnleggene på PLN-bloggen, så har du kanskje sett filmene allerede.

Innleder på webinaret er Svend Andreas Horgen, høgskolelektor fra Høgskolen i Sør-Trøndelag og prosjektleder for et prosjekt om PLN støttet av Norgesuniversitetet (2012-2013).

Mer detaljert invitasjonstekst finer du her, og den er det fritt frem for å dele: https://docs.google.com/document/d/1t_2Fb5f6IvUBjrD0fv52xBGICBDYwFQ6G-JEM-pT20Y/edit?usp=docslist_api

Praktisk:


Møtet foregår gjennom Adobe Connect.  Opplæring i Adobe Connect - anbefales for førstegangsdeltakere:  http://www.youtube.com/watch?v=Q6j_-F8Wr1s

Universitetet i Nordland har også laget en serie med introduksjonsvideoer til bruk av Adobe Connect: https://support.ecampus.no/services/relay/feed/

Adobe-opplæring: http://www.uninett.no/adobeconnect/

Håper du vil delta, enten det er for å dele erfaringer eller for å høre på andres erfaringer. Vel møtt!