12. januar 2008

Om PISA, IKT og erfaringsdeling

Vi må ikke glemme IKT i diskusjonen i kjølvannet av statsministerens tale og PISA-debatten, sier Einar Berg i et meget interessant blogginnlegg. Jeg vil nå bygge litt videre på hans tanker.

Så og si alle skoler og utdanningsinstitusjoner i dag har en læringsplattform (LMS). En læringsplattform er ikke noe ultimat svar og gylden vei for å få god undervisning, men den er et meget godt utgangspunkt for å kunne gjøre undervisningen mer interessant og støtte opp under de gode læringsprosessene. Dette tror jeg gjelder på alle nivåer, fra høgere utdanning til grunnskole.

For meg handler undervisning mer og mer om å få aktivisert den som skal lære, og skape refleksjon, motivasjon, lyst og læring. LMS-systemet tilbyr meg mange verktøy som kan brukes. Undersøkelser, diskusjoner og flervalgstester er eksempler på verktøy som gir fine muligheter til å realisere pedagogiske og spennende aktiviteter.

Jeg tror mye av utfordingen er å se potensialet i læringsplattformen (LMS-et), uavhengig av om en bruker Fronter, it´s learning, Moodle, Web CT, Blackboard eller kanskje et egentuviklet system. En kan til og med klare seg uten et LMS, og bare gjøre bruk av et vell av gratis-verktøy på Internett (typisk Web 2.0-baserte tjenester og nettsteder), eller en kan selvsagt kombinere et LMS med andre webbaserte verktøy.

Hvordan tenke pedagogisk med digitale verktøy? Hvordan skape motivasjon, refleksjon og øke læring? Hvordan gjøre undervisningen gøy og spennende? Hvordan utfylle ikke-digital undervisning med digitale aktiviteter, og få til et samspill som gir en bedre helhet enn i utgangspunktet? Det ER mulig, og mange har klart å lykkes. Jeg håper den videre debatten og de tiltak som etterhvert iverksettes, vil se på hvordan en kan dele erfaringer. Noen lykkes, og de bør oppfordres til å dele med andre. Dessuten - når en får gulrøtter for å dele, så stimulerer det også til vilje og vellyst til å være kreative og utfordre seg selv som pedagog!

Svaret ligger for meg ikke i å bruke IKT, men, som Einar Berg påpekte, i å ta IKT med i betraktningen som en viktig, ja kanskje den viktigste, muligheten for å skape bedre undervisning. Studenter og elever er flinke, de har alle et stort potensiale. Vi må aldri tro at vi kan lære dem det de skal lære. Vi kan derimot tilrettelegge for læring. Det er i hver enkelt sitt hode at læring må skje. God læring skjer neppe uten lyst og motivasjon. Jeg tror IKT, digitale ressurser og læringsplattformer er en veldig viktig motivator hvis brukt riktig. Derfor må de gode insentiver dyrkes. En blogg kan være et virkemiddel, og her er en liste over mine blogginnlegg som dreier seg om erfaringsdeling som jeg mener kan være til nytte for lærere:

Selv har jeg reist en del rundt og delt mine erfaringer, og ser da at tilhørerne har veldig mange nyttige erfaringer de også. Reising er tidkrevende og når få. Hvordan samle erfaringer og spre disse på en effektiv måte, som er tidsgunstig for alle? Nasjonalt sett burde en kunne samle sammen alle gode erfaringer på ett sted.

2 kommentarer:

  1. Her er en kommentar til meg selv :-) Jeg glemte å skrive at det å lage listen over, tok litt tid. Det er altså en liste over blogginnlegg som jeg tidligere har skrevet, som jeg nå samlet sammen ved å gå systematisk gjennom bloggen min og lenke opp... Jeg leser mange andre blogger som lærere har skrevet, og de har også tilsvarende en hel haug med gode tips. Problemet er at disse ligger spredd rundt i gamle blogginnlegg, og en må klikke ganske mye for å samle alt som er interessant. Min ønskedrøm er at et nasjonalt senter eller liknende kunne følge med, lenke til og organisere gode innlegg slik at andre kunne finne fram veldig raskt. Eksempel: Jeg har lyst til å se hva andre har bruke diskusjonsforum til. Jeg går da til dette nasjonale nettstedet, og ser i kategorien "pedagogisk bruk av diskusjonsforum" og får da opp alle relevante erfaringer som andre har delt!

    Har du kommentarer, tanker eller innspill? Flott om du vil dele ved å kommentere du også!!

    SvarSlett
  2. Jeg har lest de fleste av dine innlegg fra før, og du har kjempemye bra og interessant stoff!

    Det nasjonale senteret du etterlyser, må vel allerede finnes blant alle de utdanningsrelaterte nettstedene som eksisterer? Jeg tror akkurat som deg at utdanningssektoren innhar en enorm kompetanse som bare må systematiseres, synliggjøres, og spres. Det som mangler, er at de sentrale instanser ikke bare snakker om at dette er viktig, men også faktisk gjør noe med det.

    SvarSlett