4. mai 2014

Stor nyhet: Vi lager MOOC: IKT i læring

Vi jobber for tiden hardt med å gjøre om det eksisterende nettbaserte (betal)faget "IKT i læring" til en gratis MOOC på 15 studiepoeng. Målgruppen er lærere i Norge som ønsker å lære om hvordan IKT kan brukes i undervisning. Faget tas 100 % nettbasert. Det blir ingen fysiske samlinger. Det blir også lagt veldig fleksibelt opp hvor deltakerne kan studere/lære i sitt eget tempo.

MOOC-en starter høsten 2014. Vil du ha flere detaljer og påminnelse når det er mulig å melde seg på? Fyll ut e-postadressen din i dette skjemaet og du vil få varsling i forkant.

Har du hørt om MOOC? Det står for Massive Open Online Course og handler om å tilby nettbasert undervisning, helt gratis og åpent, i stor skala. Det lages for tiden mange MOOC-tilbud internasjonalt og også noen nasjonalt. Vi lager opplegget slik at potensielt tusenvis av lærere i Norge kan ta faget samtidig.

Mange tenker at "gratis" betyr at kvaliteten reduseres. Vi tenker motsatt. Vi er veldig godt fornøyd med kvaliteten i det eksisterende faget IKT i læring, men jobber likevel hardt for å gjøre kvaliteten enda bedre! Hvorfor? Det følger en del nye problemstillinger med storskala-undervisning som må løses, og de har vi godt på vei løst. Vi kjører nemlig en såkalt PRE-MOOC med 25 lærere nå i vår, og bruker da læringsplattformen Canvas siden det gir noen nye muligheter for storskala-undervisning. Rent konkret så tester vi ut ulike teknologiske, vurderingsmessige og innholdsmessige løsninger i PRE-MOOC-en, og får mange nyttige tilbakemeldinger og innsikt i hvordan vi må utforme høstens MOOC. I tillegg har vi hooket tak i flere eksterne norske profiler innen pedagogisk bruk av IKT som hjelper oss med å lage et designforslag til hvordan MOOC-en skal bli. Vi bruker en systematisk tilnærming til e-læringsdesign (kalt CCeD-metoden) for å lage det endelige MOOC-faget. Resultatet blir - tror vi - en veldig god MOOC både med tanke på innhold, faglig relevans, fleksibilitet og leveranse.

Vi har fått støtte fra Norgesuniversitetet til å utvikle denne MOOC-en, og det er derfor vi kan legge så mye ressurser i å lage en god MOOC. Jeg er prosjektleder og brenner for både temaet "IKT i læring" og å kunne spre/formidle dette til flest mulig. Det er derfor MOOC er så genialt - det gir oss helt nye muligheter for spredning av pedagogisk og fagdidaktisk IKT-bruk. Før hadde vi kanskje 10 eller 20 betalstudenter som tok faget. Nå kan vi nå ut til tusenvis siden det er gratis for deltakerne.

Utdrag fra hvordan modul 3 og 4 ser ut i Canvas-systemet som brukes i PRE-MOOC-en våren 2014.  Hver modul har lærestoff og læringsaktiviteter som bygger på mange års forskningsprosjekter innen e-læring ved Avdeling for Informatikk og e-Læring ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (merk at skjermbildet kan avvike fra endelig versjon av MOOC-en, som forklart i teksten ovenfor). 
Det er veldig mye fokus på kompetanseheving av lærere både i grunnskole, vgs og høgere utdanning, og det er liten tvil om at bruk av IKT i læring og undervisning vil stå sentralt i årene fremover. Design-prosessen er ikke ferdig enda, så vi vet ikke hvordan det endelige faget ser ut og legges opp, men vi gjør vårt beste for å lage et best mulig fag. Det vi vet er at faget kommer til å ha lærestoff med en miks mellom video og tekst presentert tidsriktig og interaktivt. Canvas fungerer helt greit til å presentere innhold, men vi har det siste året utviklet vår egen innholdsplattform kalt PresentIT som vi kommer til å bruke til lærestoff siden det er en del hakk over Canvas. Det blir varierte læringsaktiviteter (Canvas er nemlig godt egnet til læringsaktiviteter), og en kan jobbe både individuelt og sammen med andre. Erfaringsdeling vil stå sentralt fordi det er mye å lære av andres undervisningsopplegg og faglige refleksjoner. Vi kommer trolig til å rette oss primært mot vgs, men også UH-ansatte og ansatte i grunnskolen vil kunne ha godt (meget godt) utbytte av faget. Vi prøver nemlig å gjøre det både spisset og generelt på en gang (fordi det går an bare en er bevisst på det :-). Vi prøver også å få til fleksibel oppstart og gjennomføring (uten fikserte datoer). Sentrale temaer blir med stor sannsynlighet:
 • Pedagogisk bruk av læringsplattformer (LMS)
 • Innhold, videoproduksjon, omvendt undervisning (flipped classroom) og liknende
 • Formativ og summativ vurdering med fokus på digitale tester
 • Nye muligheter med Web 2.0-basert tilnærming til læring
Eksempel på lærestoff (om formativ vurdering) i PresentIT. Lærestoffet og øvrig opplegg testes som nevnt ovenfor ut i en PRE-MOOC våren 2014 med 25 deltakere. 

Som sagt - dette kan kanskje også være relevant for dine kollegaer, så spre gjerne til andre og husk å melde deg på e-postvarslingen slik at du ikke går glipp av informasjon om start for påmelding og liknende. Det er bare snakk om 2-3 e-poster totalt sett for de som melder seg på varslingen, så dette er ikke en spam-liste.

Ha en flott vår videre, og håper vi ses til høsten! Lurer du på noe, eller har forslag/innspill, så legg gjerne igjen en kommentar. Det kommer også flere blogginnlegg om MOOC og prosjektet vårt fremover så følg med.

2 kommentarer:

 1. Hvordan vil eksamen/tildeling av studiepoeng skje?

  SvarSlett
 2. Vi er ikke helt sikre enda på hvilken vurderingsform faget får, men dagens versjon (ikke-mooc-utgaven) har "Bestått / ikke bestått" basert på innleverte øvingsarbeider underveis. De som fullfører får studiepoeng på en karakterutskrift utstedt av Høgskolen i Sør-Trøndelag. Om et fag har bestått/ikke bestått eller karakter A-F går på ett ut - de er likeverdige (med unntak av at A-F er en finere gradering enn bestått/ikke bestått).

  Det kan være vi går for A-F, men magefølelsen sier at det blir bestått/ikke bestått som vurdering i faget. Det kan være vi kjører eksamen, men magefølelsen sier at vi baserer vurderingen på underveisarbeider. Dette blir avklart i løpet av en måneds tid.

  SvarSlett