17. februar 2015

Fleksibilitetens forbannelse er kanskje overvunnet

Når en skal lage en MOOC er det viktig å avklare rammer for gjennomføring. En strategi er å begrense gjennomføringen til et tidsrom, med påmeldingsfrist, eventuelt frister underveis og en avslutningsfrist. Ulempen er at dette legger begrensning på hvem som kan delta. Fordelen er at det kan øke gjennomføringsprosenten når en har frister å forholde seg til.

I vår MOOC har vi lagt opp til ultrafleksibilitet: Start når du vil, jobb i det tempoet du vil, ta eksamen når du vil, og fullfør 5, 10 eller 15 studiepoeng som du vil. Tanken er at dette skal være motiverende for lærere i en travel hverdag, og gi dem den fleksibiliteten de trenger til å få maksimalt utbytte av det faglige, i stedet for å bare haste seg gjennom for å nå en frist. Spørsmålet er: Har vi skutt oss selv i foten? Mange har tipset oss om fenomenet "fleksibilitetens forbannelse": Det er bra at et opplegg er fleksibelt og det kan dra ekstra oppmerksomhet, men om det blir for fleksibelt kan det ødelegge mer enn en vinner.

Vi trodde en liten stund at vi var rammet av dette fenomenet. Første deltaker som fullførte alle 15 studiepoeng i MOOC-en ble ferdig rett før jul, og vi observerte at andre MOOC-tilbud med frister avsluttet med X antall deltakere, mens vi bare hadde fått gjennom 1 stk. Men plutselig kom det 2 til, og så begynte det å rulle. Vi fant derfor fort ut at vi ikke kan sammenlikne på denne måten. Vi må heller se på gjennomstrømningsprosenten over en viss periode, og legge inn i beregningen at når det ikke er frister, tar det litt tid før mange av deltakerne kommer i gang. Folk starter ikke før de vil selv. Først når de har startet kan vi forvente en viss "driv" gjennom opplegget, og det er egentlig da vi bør begynne å se etter frafall. En annen strategi er å måle antall gjennomføringer hvert halvår.

Det er selvagt stort frafall i MOOC-tilbud, fordi terskelen for å melde seg på er lav, og mange melder seg på bare for å se hva dette er for noe. Vi ønsker selvsagt at flest mulig skal fullføre, og har prøvd å lage MOOC-en så interessant og relevant som mulig. I tillegg følger vi opp jevnlig for å motivere. Et vellykket eksempel som andre gjerne må lære av, er at vi sendte ut en personlig e-post til 991 deltakere tidlig i januar. Vi fikk hele 215 svar som vi deretter har kommunisert fram og tilbake med. Vi fikk med andre ord etablert dialog med 215 unike personer. Det tok litt tid å gjøre dette, men det var virkningsfullt. De fleste som svarte oss, sier nemlig at de har planer om å fullføre MOOC-en i nær fremtid og bare har utsatt oppstarten fordi det var mulig. Jeg vet forresten fra erfaring at noen e-poster havner i spam, eller ikke har tid til å svare/glemmer det, så det blir feil å konkludere med at 991-215 er inaktive.
I etterkant av oppfølgingen vår har vi merket en økning i antall aktive deltakere som leverer arbeidskrav og eksamener. Det er motiverende for oss som underviser MOOC-en, og det er fint for alle som er aktive, fordi det da blir flere studenter som er på samme punkt i løypa.

Vi har også fått hele 534 svar på en såkalt "kompetansekartlegging" som deltakerne finner fram til først når de har lest en del av metainformasjonen om faget inne i Canvas, og dermed vet vi at minst 534 har registrert seg og vært ivrige på å komme i gang. Svarene i den undersøkelsen viser at 54 % planlegger å fullføre alle 15 studiepoeng i MOOC-en, mens 38 % ikke har bestemt seg enda om de vil ta 0, 5, 10 eller 15. I samme undersøkelse sier for øvrig det store flertallet at de mener det er veldig viktig i det de meldte seg på at de kunne jobbe fleksibelt (se figuren nedenfor for detaljer, klikk bildet for stor versjon).Jeg kommer tilbake med flere erfaringer omkring MOOC-en utover våren.

PS: Har du lyst til å bli med, så gå til http://bit.ly/iktlmooc.

19 kommentarer:

 1. hei

  Dette er spennende lesning! Hvor mange er det som har fullført 15 studiepoeng nå i slutten av mars?

  SvarSlett
 2. Thank you for this post. This is very interesting information for me.

  SvarSlett
 3. Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.

  SvarSlett
 4. So why choose us when looking for professional assistance on writing successful medical school essays ? The answer is obvious. We are the team that conceals no information from our customers. You are always welcome to browse our reviews section to discover how satisfied our customers are. We are very proud of our good name and reputation and we are happy to see every single positive response and evaluation of our best practices. From the number of positive responses on our website you may see that we excel ourselves to meet the highest standards you require and we are extremely good at that.

  The fact that you are on cosmetic surgery essay topics right now means you have found a company of professional essay writers you can trust. A reputable team of highly educated and vastly experienced essayists, we will make sure that the piece of writing you purchase from us is the best one you can imagine. The writers from our agency have the necessary education to give you a very good argumentative essay on health care or an original research paper on health care because health care issues are among the most prioritized directions of our business.

  SvarSlett
 5. Academic writing is clear, concise, focussed, structured and backed up by evidence. Its purpose is to aid the reader’s understanding. academic writing is all about academic writing.

  SvarSlett
 6. Flexible information retrieval system with the credits for students - this is the future because every student need help with writing essays, articles, etc. Information in this article is very useful for me, so I hope I'll find good essays service.

  SvarSlett
 7. In case you are struggling with such complexities and looking for someone to assist you with the finest English homework help online, come to us.

  SvarSlett
 8. Basically, the technology essay replicates the structure and the main principles of a standard essay with a few peculiarities of its own.
  We offer you to study the procedure of writing the technology essays on a concrete example. Let's suggest your topic sounds something like "Influence of Modern Technology on Society". The goal of your custom essay is to describe and discuss complicated relations between technology and society. You are to clarify how some particular technology affects people. You are free to illustrate the influence on any sphere of modern life that your technology has affected most.

  First of all, people describe technology as ever-changing. Today new innovations become obsolete fast. People have become increasingly competitive and every year, new ideas and technologies are released to challenge the ones in the market. In a few months, a piece of technology can be released to the market and almost immediately rival companies will as well release theirs. Technological ideas keep getting unleashed as the world becomes more involved in exploring and utilizing the resources nature provides. Nothing seems to survive this fast paced world and unless one maintains the pace and moves with the wave, they get left behind..Read more about technology at technology essay

  SvarSlett
 9. hello,
  Your Site is very nice, and it's very helping us this post is unique and interesting, thank you for sharing this awesome information. and visit our blog site alsoWeb Development

  SvarSlett
 10. Thanks for helping me to remember how important stretching is and how fast we can get tight over a short period of time. Research Paper Writing Services

  SvarSlett
 11. If it seems to you that you cannot proofread and edit the paper properly because you are bad at grammar, punctuation, and stylistics, or simply because you do not have enough time to concentrate on the task, then the best solution is to address our editing service for help. Best editorial staff is at your disposal to help you with paper formatting and proofreading. https://thesisleader.com/professional-editing-service/

  SvarSlett
 12. I value your difficult work. Continue posting new updates with us. This is actually a magnificent post. Decent Blog Very fascinating and helpful data on your site. A debt of gratitude is in order for sharing the blog and this extraordinary data which is certainly going to support us.
  www office com setup and follow the on screen instructions

  SvarSlett
 13. Norton's firewall gives a huge load of customization choices for cutting edge clients. At the point when you're on a public Wi-Fi organization, Norton's firewall blocks large numbers of the administrations given by Windows, like Network Discovery, File and Printer Sharing, and Remote Desktop Connection. Notwithstanding, in the event that you need to permit any of these choices, you can see a full rundown of Windows administrations in the Permissions window.Moreover, Norton gives a rundown of 136 remarkable conventions — these conventions can be utilized by malware to impart between gadgets on an organization. Norton's firewall naturally screens these conventions for dubious movement, and informs clients in the event that they should cripple any of these conventions because of an organization based malware danger.
  norton com setup enter product key
  norton.com setup

  SvarSlett
 14. Much thanks to you so much administrator for offering such helpful data to us. You are accomplishing stunning work keep it up, continue to impart the great article to us. I want you to enjoy all that life has to offer for the forthcoming remark. I have additionally a couple of connections which may be helpful for client I am sharing those connections here

  www.mcafee.com/mtp/retailcard

  www.mcafee.com/mtp/retail card

  SvarSlett
 15. nice information very interesting , good job
  devops course

  SvarSlett
 16. Nice blog! Great work. Keep it up.
  Click here for sell iphone 12 128gb

  SvarSlett
 17. This index can be seen as a measure of how well goods are moved because it shows how many goods can be moved while using the least amount of fuel. Even though the main goal of implementing EEDI is to reduce the amount of carbon dioxide that the shipping industry puts into the air, Nursing paper writing help service USA it will also force the shipping industry to build ships that are increasingly energy efficient, as CO2 emissions are almost proportional to fuel consumption, and fuel consumption is a proportional reflection of total hull resistance. As a result, an increase in a vessel's EEDI translates into an increase in the vessel's hull resistance.

  SvarSlett