17. februar 2015

Fleksibilitetens forbannelse er kanskje overvunnet

Når en skal lage en MOOC er det viktig å avklare rammer for gjennomføring. En strategi er å begrense gjennomføringen til et tidsrom, med påmeldingsfrist, eventuelt frister underveis og en avslutningsfrist. Ulempen er at dette legger begrensning på hvem som kan delta. Fordelen er at det kan øke gjennomføringsprosenten når en har frister å forholde seg til.

I vår MOOC har vi lagt opp til ultrafleksibilitet: Start når du vil, jobb i det tempoet du vil, ta eksamen når du vil, og fullfør 5, 10 eller 15 studiepoeng som du vil. Tanken er at dette skal være motiverende for lærere i en travel hverdag, og gi dem den fleksibiliteten de trenger til å få maksimalt utbytte av det faglige, i stedet for å bare haste seg gjennom for å nå en frist. Spørsmålet er: Har vi skutt oss selv i foten? Mange har tipset oss om fenomenet "fleksibilitetens forbannelse": Det er bra at et opplegg er fleksibelt og det kan dra ekstra oppmerksomhet, men om det blir for fleksibelt kan det ødelegge mer enn en vinner.

Vi trodde en liten stund at vi var rammet av dette fenomenet. Første deltaker som fullførte alle 15 studiepoeng i MOOC-en ble ferdig rett før jul, og vi observerte at andre MOOC-tilbud med frister avsluttet med X antall deltakere, mens vi bare hadde fått gjennom 1 stk. Men plutselig kom det 2 til, og så begynte det å rulle. Vi fant derfor fort ut at vi ikke kan sammenlikne på denne måten. Vi må heller se på gjennomstrømningsprosenten over en viss periode, og legge inn i beregningen at når det ikke er frister, tar det litt tid før mange av deltakerne kommer i gang. Folk starter ikke før de vil selv. Først når de har startet kan vi forvente en viss "driv" gjennom opplegget, og det er egentlig da vi bør begynne å se etter frafall. En annen strategi er å måle antall gjennomføringer hvert halvår.

Det er selvagt stort frafall i MOOC-tilbud, fordi terskelen for å melde seg på er lav, og mange melder seg på bare for å se hva dette er for noe. Vi ønsker selvsagt at flest mulig skal fullføre, og har prøvd å lage MOOC-en så interessant og relevant som mulig. I tillegg følger vi opp jevnlig for å motivere. Et vellykket eksempel som andre gjerne må lære av, er at vi sendte ut en personlig e-post til 991 deltakere tidlig i januar. Vi fikk hele 215 svar som vi deretter har kommunisert fram og tilbake med. Vi fikk med andre ord etablert dialog med 215 unike personer. Det tok litt tid å gjøre dette, men det var virkningsfullt. De fleste som svarte oss, sier nemlig at de har planer om å fullføre MOOC-en i nær fremtid og bare har utsatt oppstarten fordi det var mulig. Jeg vet forresten fra erfaring at noen e-poster havner i spam, eller ikke har tid til å svare/glemmer det, så det blir feil å konkludere med at 991-215 er inaktive.
I etterkant av oppfølgingen vår har vi merket en økning i antall aktive deltakere som leverer arbeidskrav og eksamener. Det er motiverende for oss som underviser MOOC-en, og det er fint for alle som er aktive, fordi det da blir flere studenter som er på samme punkt i løypa.

Vi har også fått hele 534 svar på en såkalt "kompetansekartlegging" som deltakerne finner fram til først når de har lest en del av metainformasjonen om faget inne i Canvas, og dermed vet vi at minst 534 har registrert seg og vært ivrige på å komme i gang. Svarene i den undersøkelsen viser at 54 % planlegger å fullføre alle 15 studiepoeng i MOOC-en, mens 38 % ikke har bestemt seg enda om de vil ta 0, 5, 10 eller 15. I samme undersøkelse sier for øvrig det store flertallet at de mener det er veldig viktig i det de meldte seg på at de kunne jobbe fleksibelt (se figuren nedenfor for detaljer, klikk bildet for stor versjon).Jeg kommer tilbake med flere erfaringer omkring MOOC-en utover våren.

PS: Har du lyst til å bli med, så gå til http://bit.ly/iktlmooc.

16 kommentarer:

 1. hei

  Dette er spennende lesning! Hvor mange er det som har fullført 15 studiepoeng nå i slutten av mars?

  SvarSlett
 2. Thank you for this post. This is very interesting information for me.

  SvarSlett
 3. Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.

  SvarSlett
 4. Flexible information retrieval system with the credits for students - this is the future because every student need help with writing essays, articles, etc. Information in this article is very useful for me, so I hope I'll find good essays service.

  SvarSlett
 5. hello,
  Your Site is very nice, and it's very helping us this post is unique and interesting, thank you for sharing this awesome information. and visit our blog site alsoWeb Development

  SvarSlett
 6. Thanks for helping me to remember how important stretching is and how fast we can get tight over a short period of time. Research Paper Writing Services

  SvarSlett
 7. If it seems to you that you cannot proofread and edit the paper properly because you are bad at grammar, punctuation, and stylistics, or simply because you do not have enough time to concentrate on the task, then the best solution is to address our editing service for help. Best editorial staff is at your disposal to help you with paper formatting and proofreading. https://thesisleader.com/professional-editing-service/

  SvarSlett
 8. Norton's firewall gives a huge load of customization choices for cutting edge clients. At the point when you're on a public Wi-Fi organization, Norton's firewall blocks large numbers of the administrations given by Windows, like Network Discovery, File and Printer Sharing, and Remote Desktop Connection. Notwithstanding, in the event that you need to permit any of these choices, you can see a full rundown of Windows administrations in the Permissions window.Moreover, Norton gives a rundown of 136 remarkable conventions — these conventions can be utilized by malware to impart between gadgets on an organization. Norton's firewall naturally screens these conventions for dubious movement, and informs clients in the event that they should cripple any of these conventions because of an organization based malware danger.
  norton com setup enter product key
  norton.com setup

  SvarSlett
 9. Nice blog! Great work. Keep it up.
  Click here for sell iphone 12 128gb

  SvarSlett
 10. This index can be seen as a measure of how well goods are moved because it shows how many goods can be moved while using the least amount of fuel. Even though the main goal of implementing EEDI is to reduce the amount of carbon dioxide that the shipping industry puts into the air, Nursing paper writing help service USA it will also force the shipping industry to build ships that are increasingly energy efficient, as CO2 emissions are almost proportional to fuel consumption, and fuel consumption is a proportional reflection of total hull resistance. As a result, an increase in a vessel's EEDI translates into an increase in the vessel's hull resistance.

  SvarSlett
 11. Your article is well written and simple to understand.You make excellent points.Thank you for sharing amazing blog.Nice.....

  SvarSlett
 12. This blog post highlights the fascinating concept of overcoming the curse of flexibility. It's impressive to see how advancements in technology have played a crucial role in achieving this milestone. Alongside this incredible development, I have also found that cheap assignment help services have become increasingly accessible, aiding students in their academic pursuits. This combination of newfound flexibility and affordable academic support is truly a game-changer for students worldwide.

  SvarSlett
 13. If you're looking for a space-saving option, the Lenovo IdeaCentre All-in-One is a great choice. It has a built-in monitor, webcam, and microphone, so all you need to do is best computer for web designit in and you're ready to start teaching. The IdeaCentre All-in-One also has a modern design that will look great in any home office.

  SvarSlett
 14. Furthermore, the knitwear pakistan has played a significant role in the economic development of Pakistan. Many small and medium-sized enterprises specialize in the production of knitted garments, providing employment opportunities to countless individuals. These manufacturers have not only contributed to the growth of the textile industry but have also played a vital role in empowering local communities.

  SvarSlett