18. november 2008

Utfordringer

Tradisjonelt sett har flervalgstester (tester med spørsmål av type multiple choice/flervalg) blitt brukt summativt – typisk til eksamen. Ved å sammenlikne kryss fra svararkene med kryss i en fasit, vil rettingsarbeidet kunne effektiviseres noe, og vurderingen bli mer objektiv. Det fins også eksempler på systemer som kan tolke svarark optisk og slik automatisere retteprosessen.

Kritikerne hevder blant annet at tester med flervalgsspørsmål ikke egner seg til å vurdere godt nok. Her er noen typiske innvendinger:

 • "Hvordan skal en kunne avdekke forståelse, analytiske evner og skriftlig fremstillingsevne med en flervalgstest?"
 • "Hvordan kan en sikre en riktig vurdering med noe som rettes automatisk?"
 • "Hvordan unngå mekanisk læring som er tilpasset denne vurderingsformen?"
 • "Slike tester passer kun for tekniske fag."

Det fins også en rekke studier der en har gått systematisk til verks og sammenliknet resultater der både flervalgsoppgaver og essayoppgaver brukes i samme eksamen, for eksempel fra psykologiundervisningen ved NTNU (Bjørgen og Ask, 2005).

En digital test er noe mer enn en tradisjonell flervalgstest. Digitale tester kan utvilsomt brukes innen alle fagområder, til alt fra matematikk, fysikk, kjemi, økonomi og data til norsk (språkfag), historie, psykologi, samfunnsfag, helsefag, pedagogikk, filosofi, musikk, mediefag, meteorologi og så videre. Selv har jeg jobbet en del med formativt bruk av tester, altså tester for læring. Jeg synes det er utfordrende å bruke tester summativt (karakter), men når det gjelder formativ bruk kan jeg rope ut: Digitale tester bør appelere til alle fagfelt.

Mange av de som aktivt bruker flervalgstester, har erfart at det er vanskelig å lage gode spørsmål (veldig viktig tematikk for summativ bruk), men mener at det er mulig å formulere spørsmål som både tester kunnskap, forståelse, ferdigheter og evner av høyere kognitiv orden. Uavhengig av spørsmålskvalitet, vil mange av innvendingene mot tradisjonelle flervalgstester fortsatt være aktuelle. Det er mange hensyn å ta for å oppnå høy kvalitet både i utforming, bruk og forvaltning av slike tester. Det interessante er at mange utfordringer også gjelder ved formativ bruk av tester! En bør som lærer strebe etter å lage gode formative tester for slik å gi best mulig læringsutbytte.

Når vi ser nærmere på de mulighetene som for eksempel it´s learning og Fronter tilbyr gjennom sine digitale testverktøy, er det liten tvil om at digitale tester kan være et meget sentralt pedagogisk redskap for de fleste lærere som har lyst til å tilby studentene/elevene sine en ny og spennende læringsform og evt. vurderingsform. Digitale tester utgjør et viktig supplement i lærerens pedagogiske verktøykasse. En bør selvsagt ikke utelukkende bruke slike tester, men bør heller ikke velge bort bruken av tester basert på gammeldagse, ugyldige fordommer.

Det er mye mulig du eller andre kollegaer er grunnleggende skeptiske til bruk av digitale tester. Denne tipsserien har som formål å vise bredden i hvordan digitale tester kan brukes, men det er helt klart en del utfordringer som må overkommes. Mitt tips til alle lærere er: Start med formative tester, og vurder senere om du vil utvide til summativ bruk. Formativ bruk (som du vil se gjennom tidligere og kommende blogginnlegg i denne tipsserien) kan åpne for helt nye muligheter for å skape engasjement, læring og aktivitet. Utfordringer er til for å løses, og gjennom diskusjon, utvikling av beste praksis og samarbeid med fagfeller, blir premissene bedre for å lykkes.

Noen spørsmål til slutt:

 • Har du noen eksempler på utfordinger (gjerne konkrete erfaringer), evt. også med forslag til løsning? (1)
 • Er testverktøyene i LMS-ene så gode at de virkelig kan hjelpe den jevne lærer til å lykkes med å lage gode tester (2)
 • Hvis ikke, hva synes du generelt om digitale tester? (3)
 • Hva tenker du om det å lage gode spørsmål og gode tester innenfor rammene som Kunnskapsløftet setter, når Blooms taksonomi ikke lenger står særlig sentralt? (4)

(1) ja, dette er et...
(2) ...halv-desperat forsøk på å...
(3) ...skape litt engasjement rundt digitale tester...
(4) ... og særlig denne om Bloms vil jeg gjerne ha innspill på

Kilder: Bjørgen, I. Ask, H.: ”Læringsmøter IV – Kvalitetsreformen ved Psykologisk Institutt”. Trondheim 2005. ISBN 82-8094-008-1.


Du står fritt til å bruke eksemplene fra denne tipsserien i egen undervisning. Svend Andreas Horgen har holdt mange foredrag og kurs om digitale tester (og pedagogisk bruk av IKT generelt), og underviser blant annet et nettbasert fag om IKT og læring hvor digitale tester inngår som pensum. Dersom du synes denne tipsserien er nyttig, så må du gjerne spre en lenke til andre. Har du innspill, tanker, erfaringer eller andre idéer, så legg gjerne igjen en kommentar!

1 kommentar:

 1. Wow er bra å være tilbake med eksen min igjen, takk Dr Ekpen for hjelpen, jeg vil bare gi deg beskjed om at du leser dette innlegget i tilfelle du får problemer med kjæresten din og fører til skilsmisse og du ikke Ønsker skilsmissen, er Dr Ekpen svaret på problemet ditt. Eller du er allerede skilsmisse og du vil fortsatt at han / hun skal kontakte dr. Ekpen stavebeslåingen nå (ekpentemple@gmail.com), og du vil være glad for at du gjorde det

  SvarSlett